Tilling, Gabriel d.ä
1691-1757

Fältväbel
Född 1691-03-20 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .
Död 1757-12-01 i Borgheden, Nås (W) [1] .

Volontär vid överste Schomers regemente 1707 deltog i striderna i Ingermanland under 1708. Rustmästare 1709. Förare 1712 Sergeant vid Västerdals kompani 1713 Fältväbel 1718 Avsked 1739 Fänrik 1743 Löjtnants karaktär 1751 I regementsräkenskaperna 1713 omnämnes T som fånge i Holstein. Han föll i dansk fångenskap vid Tönningen i maj s å. Vid utnämningen till fältväbel 1718 har han anteckningen "den ur fångenskapet hemkomne sergeanten" Hans befordran till officer 1743 motiverades av framgångsrika spaningsuppdrag vid norska gränsen samma år.

Källa: leon.amaroq.se (Lars Norlings anor)

Db:Hr Leutn Gabriel Tilling från Borgeheden i VästerNås född d 31 mars 1691. Fadrn Lieutn vid Västmanlands regemente Hr Jonas Tilling moder fru Ebba Lind 1707 blev volonteur vid Överste Schomaers regemente och det samma året 1708 bevistade Ingermanlandska companiet. 1709 rustmästare och 1712 sergeant vid dalaregementet. 1712 vid Gadebuchska slaget förrättat fendrikssysslan då han blev blesserad. 1713 vid Tönningen fången och förd till Danmark dädan han 1718 efekopperade? och blev fältväbel vid dalaregementet till 1739 då han tog avsked. 1743 blev av herr Översten Lagercrantz commenderad såsom färndrik till norska gräntzen att där giva akt på de danskes rörelser och sådant i 7 månaders tid. 1751 d 6 apr fick karaktär av Lieutnant och 1752 d 1 sept dubbelt underhåll. 1722 d 26 mars gift med Past Danderydensis Mr Nils Fasts dotter Emerentia Fast. Sammanlevat 35 år och ägt 4 söner 3 döttrar varav 2 söner 1 dotter leva. död den 1 december och begraven i Nås kyrka i gången näst fram om korhagen
Gabriel d.ä Tilling.
Född 1691-03-20 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] . Död 1757-12-01 i Borgheden, Nås (W) [1] . Fältväbel
F Jonas Tilling.
Född 1667 [2] . Död 1703 i Ryssland [1] . Löjtnant vid Västmanlands regemente
FF Bengt Olofsson.
Född omkring 1640 i Nås (W) [2] .
FFF Olof Persson.
Född omkring 1615 i Nås (W) [2] . Bonde i Borgheden, Nås (W) [2] .
 
 
   
 
FM Katarina Persdotter.
Född [2] .
   
 
   
 
M Ebba Antonsdotter Lind.
Död 1697 i Västerås domkyrkoförs (U) [3] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Fältväbel
Född 1691-03-20 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .
Död 1757-12-01 i Borgheden, Nås (W) [1] .

Volontär vid överste Schomers regemente 1707 deltog i striderna i Ingermanland under 1708. Rustmästare 1709. Förare 1712 Sergeant vid Västerdals kompani 1713 Fältväbel 1718 Avsked 1739 Fänrik 1743 Löjtnants karaktär 1751 I regementsräkenskaperna 1713 omnämnes T som fånge i Holstein. Han föll i dansk fångenskap vid Tönningen i maj s å. Vid utnämningen till fältväbel 1718 har han anteckningen "den ur fångenskapet hemkomne sergeanten" Hans befordran till officer 1743 motiverades av framgångsrika spaningsuppdrag vid norska gränsen samma år.

Källa: leon.amaroq.se (Lars Norlings anor)

Db:Hr Leutn Gabriel Tilling från Borgeheden i VästerNås född d 31 mars 1691. Fadrn Lieutn vid Västmanlands regemente Hr Jonas Tilling moder fru Ebba Lind 1707 blev volonteur vid Överste Schomaers regemente och det samma året 1708 bevistade Ingermanlandska companiet. 1709 rustmästare och 1712 sergeant vid dalaregementet. 1712 vid Gadebuchska slaget förrättat fendrikssysslan då han blev blesserad. 1713 vid Tönningen fången och förd till Danmark dädan han 1718 efekopperade? och blev fältväbel vid dalaregementet till 1739 då han tog avsked. 1743 blev av herr Översten Lagercrantz commenderad såsom färndrik till norska gräntzen att där giva akt på de danskes rörelser och sådant i 7 månaders tid. 1751 d 6 apr fick karaktär av Lieutnant och 1752 d 1 sept dubbelt underhåll. 1722 d 26 mars gift med Past Danderydensis Mr Nils Fasts dotter Emerentia Fast. Sammanlevat 35 år och ägt 4 söner 3 döttrar varav 2 söner 1 dotter leva. död den 1 december och begraven i Nås kyrka i gången näst fram om korhagenRelationer och barn

Gift 1722-03-26 [4] .

Emerentia Fast.
Född 1699-07-19 i Danderyd (AB) [5] .
Död 1773-11-16 i Nås (W) [5] .

Jonas Tilling.
Rustmästare vid Dalregementet
Född omkring 1724 i Borgheden, Nås (W) [3] .
Död 1742 [3] .


Gabriel d.y Tilling.
Sergeant vid Dalregementet i Malmsta, Nås (W) [6] .
Född 1724-09-05 i Storbyn, Nås (W) [7] .
Död 1785-07-15 i Nås (W) [7] .

Sergeant vid Västerdalarnas kompani. Bodde från födelsen i Storbyn, Nås. Flyttade med föräldrarna till Borgheden, Nås. Flyttade efter vigseln till Malmsta, Nås.Trumslagare vid Västerdalarnas kompani 1739 eller 1740. Rustmästare vid majorens kompani 1747-05-28. Furir vid Orsa kompani 1752-09-24, transporterad till Västerdals kompani 1754-02-14. Var 1859-11-21 (Passow i Pommern) förare med furirs indelning vid Livkompaniet av den till Pommern kommenderade delen av regementet. Var vid mönstringen 1763-01-19 förare vid Västerdals kompani med furirs indelning; vid generalmönstringen 1767-06-22 var Gabriel sergeant vid kompaniet liksom 1773 och 1774. Avsked 1775-06-22.

Källa: leon.amaroq.se (Lars Norlings anor)

Nils-Gunnar Eriksson (från Anna Tegelbergs hemsida):

Trumslagare vid Västerdalarnas kompani 1739, rustmästare vid majorens kompani 1747, furir vid Orsa kompani 1752, I Pommern 1759, fick avsked 1775. Fick ett oäkta barn med Marit Ersdotter född 1718 i Björbo Floda.
Nils Tilling.
Trumslagare vid Dalregementet
Född 1726-11-28 i Storbyn, Nås (W) [3] .
Död 1773-02-23 i Borgheden, Nås (W) [3] .


Karl Johannes Tilling.
Född 1730-11-22 i Borgheden, Nås (W) [3] .
Död mellan 1730 och 1735 i Borgheden, Nås (W) [3] .


Källor

  1. leon.amaroq.se (Lars Norlings anor)
  2. Gun och Lasse Widegren, Västerås
  3. http://ellven.se/
  4. geni.com
  5. leon.amaroq.se (Lars Norlings anor). ellven.se
  6. Nås hfl 1744-1750 sid 129
  7. Nås hfl 1744-1750 sid 129, leon.amaroq.se (Lars Norlings anor)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.