Svensdotter, Karin

Född i Sörgården, Fragg, Norberg (U) [1] .

Text nedan från Britt-Marie Sohlström januari 2013:

Sörgården i Fragg, Norberg brukades under 1590-talet av Hans Evriksson (alternativ stavning Effriksson), en sonson till Hennika Bengtsson i Vad, Söderbärke. I Riksarkivets samling "Strödda domboks- och rättegångshandlingar", volym 27 finns ett opaginerat och odaterat protokoll där Holsten Persson i Vad, även han sonson till Henrika Bengtson och således kusin till Hans Evriksson, kräver tillbaka gården därför att det är hans mors fädernegård.

Hans Evriksson invände att han köpt en systerdel från Holstens syster Barbro, men det hjälpte inte. Holsten Persson övertog gården mot att han betalade tillbaka vad Hans givit Barbro och ersatte honom för vad han kostat på gården i förbättringar.

Ett par år senare köper Hans Evriksson jord i Elgsjöbo i Söderbärke och hans arvingar finns där sedan, långt in på 1600-talet.¶

_________________________________________
BMS 26 mars 2017:¶

Det har spekulerats i om Pers hustru var en ”Spelbodotter” pga av det mycket ovanliga namnet Spelbo som en av hans söner fick. Spelbo förkommer i Hommansbenning i Grytnäs, och Henneke gör ett jordebyte med denne Spelbo. Men om det finns ett släktskap behöver det inte vara i denna generation, det kan vara någon eller några generationer tillbaka. Bestickande är att det 1462 förekommer en Kjellfast i Hommansbenning, ett inte riktigt lika ovanligt namn, men Kjellfast dyker ju också upp bland Vads-ättlingarna.
Karin Svensdotter.
Född i Sörgården, Fragg, Norberg (U) [1] .
F Gosven i Hagge NN.
Född [2] .
     
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född i Sörgården, Fragg, Norberg (U) [1] .

Text nedan från Britt-Marie Sohlström januari 2013:

Sörgården i Fragg, Norberg brukades under 1590-talet av Hans Evriksson (alternativ stavning Effriksson), en sonson till Hennika Bengtsson i Vad, Söderbärke. I Riksarkivets samling "Strödda domboks- och rättegångshandlingar", volym 27 finns ett opaginerat och odaterat protokoll där Holsten Persson i Vad, även han sonson till Henrika Bengtson och således kusin till Hans Evriksson, kräver tillbaka gården därför att det är hans mors fädernegård.

Hans Evriksson invände att han köpt en systerdel från Holstens syster Barbro, men det hjälpte inte. Holsten Persson övertog gården mot att han betalade tillbaka vad Hans givit Barbro och ersatte honom för vad han kostat på gården i förbättringar.

Ett par år senare köper Hans Evriksson jord i Elgsjöbo i Söderbärke och hans arvingar finns där sedan, långt in på 1600-talet.¶

_________________________________________
BMS 26 mars 2017:¶

Det har spekulerats i om Pers hustru var en ”Spelbodotter” pga av det mycket ovanliga namnet Spelbo som en av hans söner fick. Spelbo förkommer i Hommansbenning i Grytnäs, och Henneke gör ett jordebyte med denne Spelbo. Men om det finns ett släktskap behöver det inte vara i denna generation, det kan vara någon eller några generationer tillbaka. Bestickande är att det 1462 förekommer en Kjellfast i Hommansbenning, ett inte riktigt lika ovanligt namn, men Kjellfast dyker ju också upp bland Vads-ättlingarna.Relationer och barn

Gift.

PER HENNIKSSON.
Nämnd 1571-93, bergsman i Vad, Söderbärke (W) [3] .
Född 1521 i Vad, Söderbärke (W) [4] .
Död 1593 i Söderbärke (W) [4] .

Text nedan från Britt-Marie Sohlström januari 2013:

XII:1025-1026.
Peder Henniksson förekommer i landskapshandlingarna som ägare av Vad 1569-1593.
Nämns i domboken 1557
I ett gårdsarkiv i Vad finns en handling med defekt datering som behandlar Holsten Perssons utlösning av sina sju syskon Hans Persson, Hennika Persson, Spelbo Persson och Bengt samt Anna Persdotter, Brita Persdotter och Karin Persdotter. Gillingstam, Hans: Byn Vad i Söderbärke. Släkt och Hävd 1971 samt kompletteringar i Släkt och Hävd 1978 s 99f. Holsten Persson lät den 25 januari 1598 uppbjuda en systerdel i Vad som han inlöst från sin syster Anna Persdotter i Gäsjö, och en broderdel i Vad, som han inlöst från sin broder Spjälbo Persson, samt jord i Vad som han bytt till sig från Hans Persson i Vik, Söderbärke. (Dalarnas domböcker I:AI:6, blyertsfol 263v och 265v, ULA.
En domstolsnotis från 1614 om Hans Holstenssons (Felskrivet Holsten Perssons i Gillingstams artikel) inlösning av jord i Halvarsbenning, Norberg, visar att Hans Persson då bodde i Djupkärra, Bengt Persson i Gäsjö, Hennika i Fragg, allt i Norbergs socken, och Spjälbo i Persbo i Grangärde socken (nu Ludvika stad). (Kopparbergs läns renov domböcker, vol 1, f 552v)
Holsten Persson lät 1596 uppbjuda systerdelar i Vad, som han inlöst från sina systrar hustrurna Karin och Agnes i Tolvsbo samt Barbro i Norberg
(Dalarnas domböcker I:AI5: blyertsfol 48v)
I Wikhammar, Conrad: Byn Vad i Söderbärke i "Dalarnas byar" nämns att Per Henniksson erlade 85 mark, 4 öre och 18 penningar vid 1571 uttaxering för Älvsborgs lösen. Detta skulle då motsvara en tiodel av värdet på all lösegendom, och var det högsta beloppet i Söderbärke. En ko värderades vid denna tid till tio mark.

BMS 26 mars 2017:

Per Henniksson gjorde, som vi konstaterat, ett mycket gott gifte då han fick Gosven Hanssons i Hagge dotter till hustru. Han hade kapital nog att lösa ut alla sina syskon, och flera av dem utmärkte sig sen vid Älvsborgs lösen med att ha just mycket kapital, men ingen egendom. Men de hade kunskap och entreprenörkraft, Lasse stod för driften av frälsehyttan i Fagersta och Bengt för frälsehyttan vid Nordansjö. Effrike byggde en hytta både i Fragg och i Älgsjöbo. Herman förvaltade hyttan i Halvarsbenning.

Holsten Persson.
Bergsman, nämndeman i Vad, Söderbärke (W) [3] .
Född 1560 i Söderbärke (W) [5] .
Död 1610 i Vad, Söderbärke (W) [6] .

Från Britt-Marie Sohlström januari 2013:

Nämndeman vid Söderbärketinget 1594-1602.

Av en domstolsnotis framgår att en uppgörelse ägde rum 1651 efter Hans Holstenssons död mellan hans barn och hans bror Torsten Holstensson (Örebro läns renov. domböcker, vol 16-17, f 26v, RA.)

Enligt denna skall Vad, som före deras tid varit en enda gård, vara den förmögnaste i hela Söderbärke socken (Så enligt längderna för Älvsborgs lösen 1571, vol. 19, fasc 3 - taxeringslängden f 27v och uppbördslängden, f 3v).

Enligt hjälpskattelängden i Dalarnas handlingar 1660:6 var det endast en man i socknen som var så högt taxerad som Holsten Persson i Vad, och det var hans ovannämnde broder Hans Persson i Vik, som var taxerad till samma belopp.) ha delats mellan dem. Denna delning kan med hjälp av riksarkivets räkenskaper för Älvsborgs lösen visas ha ägt rum redan 1615 eller 1616.
Då delningen infördes i jordeboken 1620 (Dalarnas handlingar 1620:2 f 70v) specifierades proportionerna så att Hans Holstenssons del utgjorde tre fjärdedels mantal och Torsten Holstenssons del ett fjärdedels mantal.
I ett gårdsarkiv i Vad finns ett brev enligt vilket Hans Holstensson (daterat 15 juni 1625) hade två systrar som var gifta med Olof Nilsson i Tunkarlsbo och Hans Persson i Nor, Söderbärke.
Gillingstam, Hans: Byn Vad i Söderbärke. Släkt och Hävd 1971. samt kompletteringar i Släkt och Hävd 1978 s 99f.


Karin Persdotter.


HANS PERSSON.
Nämndeman, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U) [3] .
Född 1570 i Vad, Söderbärke (W) [7] .
Död 1620 i V Djupkärra, Norberg (U) [7] .

Nämnd 1600-1620.
Hennike Persson.
Född i Vad, Söderbärke (W) [6] .

Text nedan från Britt-Marie Sohlström januari 2013:

Dalarnas domböcker I AI:6 f 43v 26 jan 1598
Kom Holsten i Vad i Söderbärke socken samt hans broder Hennika Persson och gav till känna, huru de hade bytt jord i så måtto, att Hennika gav Holsten all sin brodersdel i Vad och alla hus, där emot gav Holsten honom igen först all den del som honom tillkom i Fragg, sedan den del som Holsten köpte av sin syster Agnes Persdotter för 1400 osmundsjärn, samt med den del som Holsten köpte i förenämnda Fragg av Hans Äffriksson för 200 och 9 fat.
Agnes Persdotter.


Halvard Persson.


Barbro Persdotter.


Anna Persdotter.
Född i Vad, Söderbärke (W).


Bengt Persson.
Född i Vad, Söderbärke (W).


Brita Persdotter.
Född i Vad, Söderbärke (W).


Spelbo Persson.
Hemmansbrukare i Persbo, Grangärde (W) [6] .
Född 1568 i Vad, Söderbärke (W) [8] .
Död 1629-02-16 i Persbo, Grangärde (W) [8] .
1618 hade Spielbo underlåtit att betala kyrkotiondet, varför han fick böta 3 mark. Han dog 1629, och uppgavs då vara "Öfu(er) sine setigio åhr". "Septigio" torde vara en förvanskning av det latinska septuagunta, som betyder sjuttio. Hela släkten tycks ha ovanliga namn, t ex Hännice, Evrik, Rigmor och Holsten. Möjligen kan deras förfäder ha varit de "Garpar" som invandrade från Tyskland i och med järnhanteringens uppsving på 1300- och 1400-talen. (Rignell)


Källor

  1. BMS, Krister Forsberg
  2. Britt-Marie Sohlström mars 2017
  3. Peggy Berglind
  4. Kristina Modée
  5. Carina Hansson
  6. Rignell
  7. Kurt Åkerlind
  8. www.fjallwebb.se/Slakten/farfar/a03d71eeed.html

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.