Persdotter, Brita

Brita Persdotter.
F Per Jonsson.
Född [1] .
FF Jon Nilsson.
Född [1] .
FFF Nils Jonsson.
Född mellan 1440 och 1460 i Grangärde (W) [2] .
 
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift.

Herman Henniksson.
Bosatt i Halvarsbenning, Norberg (U) [3] .
Född i Vad, Söderbärke (W) [3] .
Död 1590 i Halvarsbenning, Norberg (U) [3] .

Från Britt-Marie Sohlström januari 2013:

Äganderätten till Östra gården fram till mitten av 1600-talet har jag inte helt kunnat klarlägga. Det förefaller dock som om Hennika Bengtsson i Vad ägde gården och Herman Henniksson förvaltade och brukade den, vilket jag tycker framgår av följande:

Herman Henniksson löste ut sina systrars, Rigmors och Britas, arvsdelar vilket senare, efter Bengt Hennikssons son Anders Bengtssons överklagande, av tinget ändrades till att Herman Henniksson och Bengt Hennikssons arvingar erhöll var sin systerlott. (DD I:AI6, f 154v) (Arne Sohlström: Bergsmansbyn Halvarsbenning i Norbergs socken) 1593 års årliga ränta upptar honom som ägare till både Halvarsbenning och Fragg.

Förutom hemmanet i Halvarsbenning, som Herman ägde ungefär en tredjedel i, hade han även Norra gården i Fragg. Den sistnämnda övertogs av Halvard Eriksson Dalkarl från Persbo i Grangärde, möjligen, eller troligen, Hermans måg. Vid Hermans död ca 1590 övertog Hans Larsson, sonson till Hennika Bengtsson brukandet av Östra gården i Halvarsbenning.(Arne Sohlström)

Enligt förteckningen för uppbörden för Älvsborgs lösen 1571 har Herman i Halvarsbenning den största förmögenheten värd 1715 mark. I hans ägodelar ingick bl a 85 lod silver, 13 kor, 6 oxar och 120 skeppund tackjärn. (Norberg genom 600 år s 282) 120 skeppund järn motsvarar i dagens viktmått över 20 ton järn, mångdubbelt mer än man kan finna hos någon annan bergsman i bergslaget.

AI:6 f 37v, 28 jan 1599
Omtalas att Herman köpt sina systrars Rikmors och Britas i Köping delar i Halvarsbenning. Anders Bengtsson i Nordansjö framträdde då och meddelade att hans fader Bengt Henniksson och Herman vore bröder, och begärde att få lösa en av systerdelarna vilket också beviljades honom

AI:2 f 31, 14 jan 1592
Hans Persson i Vik talade till Anders i Nordansjö om en hemmansdel i Vad, som hans svärfar Herman Henniksson sålt till Anders. Hans Persson begärde att för samma summa få lösa tillbaka sin hustrus fäderne och detta beviljades av rätten.

Samma volym och sida
Halvard Hermansson i Persbo, Grängie, har bytt jord med sin broder Per Hermansson i Halvarsbenning. Halvard gav Per en brodersdel i Halvarsbenning med hus och Per gav Halvard en brodersdel i Fragg med hus. Lovades brev. 1595 gjorde Lasse Svensson i Hagge ett jordebyte med Halvard Hermansson, sin hustrus broder i Persbo. Lasse gav Halvard sin hustrus jord i Halvarsbenning.Rikmor Hermansdotter.
Född [4] .


Per Hermansson.


Marit Hermansdotter.
Född [4] .


Halvard Hermansson.
Född i Norberg (U) [5] .
Död 1640 i Persbo, Grangärde (W) [5] .


Holsten Hermansson.
Född [3] .


Brita Hermansdotter.
Född [3] .


NN Hermansdotter.
Född [3] .


Källor

  1. Anders Winroth
  2. Kjell Vadfors
  3. BMS
  4. Kurt Åkerlind
  5. http://hem.passagen.se/ifoss58/Dalarna/morfarwk/sida0/h_____93.htm

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.