Nordenvall, Sara Helena
1797-

Född 1797-08-16 i Njutånger (X) [1] .


Sara Helena Nordenvall.
Född 1797-08-16 i Njutånger (X) [1] .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1797-08-16 i Njutånger (X) [1] .

Relationer och barn

Gift 1814-10-18 [2] .

Jonas (Jon*) Frisk.
Spegelfabrikör i Stockholm, snusfabrikant i Hudiksvall
Född 1787-03-16 i Hudiksvall (X) [2] .
Död 1849.
Ur Hudiksvalls-tidningen 25 juni 1932:

Genom sitt val av yrke upplivar Jon traditionen från stamfadern Lars Glasmästers dagar, han började nämligen helt ung tillverkning av vackra speglar. För att vinna större skicklighet i yrket gör han sin gesällvandring till Stockholm och blir mäster. I huvudstaden erbjuder sig givetvis större möjligheter för en högt driven fabrikation och vi se honom snart tillsammans med den yngre brodern Olof etablera en tidsenlig spegelfabrik jämte försäljning vid Västerlånggatan. Vid denna tid ingick Jon gifte med prästadottern i Tuna Sara Helena Nordenvall, som blev honom både till begåvning och yttre fägring riktustad maka. - Sägnen vet att berättamånga sympatiska drag från deras hemliv och lilla värld. Emellertid fick spegelaffären ej den framgång som bröderna beräknat. Efter åtskilliga års arbete och möda voro finanserna långt ifrån goda. - Då kom ett par händelser inom Friska-släkten i Hudiksvall att helt omgestalta förhållandena och göra Jon Frisk till en helt annan branche än speglarna.

Hemma i Hudiksvall hade Jons svåger, Anna Kristinas make, Salomon Drake år 1819 anlagt en tobaksfabrik på sin svärfars, Olof Frisks gård strax innanför Västertull. Alltså i trakten av nuvarande salutorget. Men redan 1822 dog Drake vid 40 års ålder. Jon Frisk reste hem med familjen, övertog fabriken och benämndes tobaksfabrikör i husförhörslängdedrna . Fabriken blev senare Frisk & C:o då den drevs vidare av sonen Edvard Frisk och därefter hans son Edvard junior intill dess statsmonopolets ingripande 1915 satte stopp för verksamheten och därmed Friska- släktens historia i Hudiksvall på den manliga sidan.Herman Frisk.
Född 1815-09-13 i Stockholm [1] .


Matilda Frisk.
Född 1816-09-10 i Stockholm [1] .


Edvard Frisk.
Snusfabrikör i Hudiksvall (X).
Född 1819-07-13 i Stockholm [3] .
Död 1893-07-09 i Hudiksvall (X).
(Hushålls)nummer i hfl: 248.

Edvard Frisk (1819-1893), son till Jon Frisk hade tidigare haft anställning hos Jonas Steinmetz i Hudiksvall och "där han villigt förrättat allt till fullkomligt nöje samt ådagalagt ett anständigt och troget uppförande" och sedan fyra år varit föreståndare hos firman Anders Altberg i Söderhamn.

Han erhöll privilegium den 10 maj 1841 att återupptaga Drakes fabrikation under firma Frisk & C:o. Han inköpte fastigheten n:r 137-138 vid Trädgårdsgatan och uppförde där en fabriksbyggnad som på 1860-talet utvidgades. Fabriken tillverkade endast snus och produktionen var till en början blygsam men kom tids nog att bli mycket framgångsrik, särskilt i Norrland.

Snuskvarnen drevs till en början för hand, därefter med hjälp av häst och i slutet av 1850- talet med hjälp av ånga.

Edvard Frisk reste själv på långa försäljningsresor framförallt efter norrlandskusten och dessa ledde till stor framgång. Brodern Richard Frisk (f. 1825) upptogs som delägare 1850. Richard avgick dock 1857 för att bli disponent vid Stocka sågverk i Harmångers socken. Företaget ägdes gemensamt av bröderna.

Ledamot av första kammaren 1867-1877, invald i Gävleborgs läns valkrets.

Då Edvard Frisk avled 1893 övertog hans änka Hilma Elisabeth företaget med avsikt att avveckla det. Svärsonen, läroverksadjunkten, fil. dr. Otto Fredrik Daniel Östman (f. 1837) ledde företaget tillsammans med Edvards son, kassör John Edvin (1856-1941). 1894 kom företaget på obestånd och övertogs av borgenärerna. Styrelsen kom då att bestå av Edvin Frisk, Fredrik Östman, bankdirektören Per Hådell och häradsskrivaren Carl August Carlqvist. 1905 utträdde Edvin Frisk ur bolaget och startade egen tobaksfabrik. I hans ställe inträdde Fredrik Östman till verkställande direktör och med Carl O. Johansson som disponent. Disponenten ersattes redan 1906 av John Zetterlund.

1910 uppgick Frisk & C:o. i W:m Hellgren & C:os koncern och i den nya bolagsordning som antogs förlades styrelsens säte till Stockholm men fabrikationen fortsatte i Hudiksvall. Den nya styrelsen bestod av tobaksfabrikörerna John och Walter Bäckström, arkitekten Frithiof Ekman samt direktören John Zetterlund.

1913 avgick Zetterlund och Ekman ur styrelsen och ersattes av friherre Viktor Hermelin (Stockholm) och disponenten Edvard Frisk (f. 1886 och son till Edvard Frisk).

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker och slutligen inlöstes det 1915 av det nybildade Svenska Tobaksmonopolet.

Edvard Frisk blev disponent för snusfabriken i Stockholm, belägen i Ljunglöfs lokaler vid Luntmakaregatan 19. 1941 blev han föreståndare för tobakskontoret i Göteborg.

Källa: http://www.tobakshistoria.com

--------------------------------

Hudiksvalls framstående industriman Edvard Frisk byggde Gällsta sågverk 1850 och var också en av männen bakom Ströms Bruk som bildades 1873.

-----------

1855 Ansökte Handelsbolaget Frisk och Compani i Hudiksvall hos Konungen om tillstånd att få anlägga en flottled och att få bedriva flottning av trävaror på Södra Dellen, förbi Dellåkvarn till Bottniska viken.

1856-03-20 Konungens Befallningshavande (länsstyrelsen) meddelade tillstånd för Handelsaktiebolaget Frisk & Co att rensa och nyttja vattendraget från södra Dellen till Bottniska viken för flottning. Flottningen förbi Böleströmmen skulle vara avslutad före 1 juli och där nedanför den 16 juli.
Rickard Frisk.
Disponent vid Stocka sågverk i Harmånger (X).
Född 1825-12-03 i Hudiksvall (X) [4] .
Död 1892 i Stockholm [5] .


Källor

  1. v135567.b15.s11
  2. v135565.b14.s10
  3. 630.94.50300
  4. v135569.b26
  5. Lennart Undsjö

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.