Henniksson, Bengt

Frälselandbonde i Nordansjö, Norberg (U).
Född i Vad, Söderbärke (W) [1] .

Efter Britt-Marie Sohlström januari 2013:

AI:6 f37v, 28 jan 1599

Omtalas att Herman köpt sina systrars Rikmors och Britas i Köping delar i Halvarsbenning. Anders Bengtsson i Nordansjö framträdde då och meddelade att hans fader Bengt Henniksson och Herman vore bröder, och begärde att få lösa en av systerdelarna vilket också beviljades honom

Västmanlands renoverade domböcker, volym 21 f 604 v

Anno 1672 den 22 sept voro undertecknad lagl kallade till Halvarsbenning för att skilja gamle Bengt arvingar i Nordansjö eller deras söners Anders och Erik Bengtsöner i Hinsebo samt systrars Karin, Ingeborg och Anna Bengtsdöttrars eller deras rättshavande som efter en gammal lagmansdom prövades vara arv uti Östergården i Halvarsbenning till en tredjedel ifrån Anders Persson samt Bengt Hansson boende på benämnda Östra hemmane som två delarna deremot borde hithöra.

Bengt Henniksson fanns, åtminstone omk 1570 på Nordansjö i Norberg. Detta är en frälsehytta, som 1539 tillhörde Johan Tureson, men senare på 1500-talet "Fru Metta till Hörningsholm". I uppbörden av Älvsborgs lösen tillhör Bengt, liksom sina bröder Herman och Lasse de mest förmögna i Norbergs socken. Trots detta ingår inte i hans förmögenhet något järn och inte heller någon malm eller kol.
Domboken 1602 nämner honom också vardande i livet.
(Om Fru Metta se JE Almquist: Den jordbesittande adeln i Närke och Bergslagen 1576-77 i Släkt och Hävd 1975 s 273)


Bengt Henniksson.
Född i Vad, Söderbärke (W) [1] . Frälselandbonde i Nordansjö, Norberg (U).
F HENNIKE BENGTSSON.
Född 1494 i Bråfors, Norberg (U) [2] . Död 1565 i Vad, Söderbärke (W) [3] . Omnämnd 1535-64, bergsman i Vad, Söderbärke (W) [4] .
FF Bengt NN.
Född i Bråfors, Norberg (U) [5] . Har påståtts höra till Sparresläkten
   
 
   
 
FM NN NN.
Född i Bråfors, Norberg (U) [5] . Har påståtts höra till Gumsehuvud-släkten
   
 
   
 
M Marit Tidiksdotter.
Född omkring 1500 i Stimmerbo, Norrbärke (W) [6] . Död i Vad, Söderbärke (W) [6] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Frälselandbonde i Nordansjö, Norberg (U).
Född i Vad, Söderbärke (W) [1] .

Efter Britt-Marie Sohlström januari 2013:

AI:6 f37v, 28 jan 1599

Omtalas att Herman köpt sina systrars Rikmors och Britas i Köping delar i Halvarsbenning. Anders Bengtsson i Nordansjö framträdde då och meddelade att hans fader Bengt Henniksson och Herman vore bröder, och begärde att få lösa en av systerdelarna vilket också beviljades honom

Västmanlands renoverade domböcker, volym 21 f 604 v

Anno 1672 den 22 sept voro undertecknad lagl kallade till Halvarsbenning för att skilja gamle Bengt arvingar i Nordansjö eller deras söners Anders och Erik Bengtsöner i Hinsebo samt systrars Karin, Ingeborg och Anna Bengtsdöttrars eller deras rättshavande som efter en gammal lagmansdom prövades vara arv uti Östergården i Halvarsbenning till en tredjedel ifrån Anders Persson samt Bengt Hansson boende på benämnda Östra hemmane som två delarna deremot borde hithöra.

Bengt Henniksson fanns, åtminstone omk 1570 på Nordansjö i Norberg. Detta är en frälsehytta, som 1539 tillhörde Johan Tureson, men senare på 1500-talet "Fru Metta till Hörningsholm". I uppbörden av Älvsborgs lösen tillhör Bengt, liksom sina bröder Herman och Lasse de mest förmögna i Norbergs socken. Trots detta ingår inte i hans förmögenhet något järn och inte heller någon malm eller kol.
Domboken 1602 nämner honom också vardande i livet.
(Om Fru Metta se JE Almquist: Den jordbesittande adeln i Närke och Bergslagen 1576-77 i Släkt och Hävd 1975 s 273)

Relationer och barn


.
Anders Bengtsson.


Erik Bengtsson.


Karin Bengtsdotter.


Ingeborg Bengtsdotter.


Anna Bengtsdotter.


Källor

  1. BMS
  2. Kurt Åkerlind
  3. Carina
  4. Peggy Berglind
  5. Obekräftat Internetpåstående
  6. Krister Forsberg

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.