Persson, Holsten
1560-1610

Bergsman, nämndeman i Vad, Söderbärke (W) [1] .
Född 1560 i Söderbärke (W) [2] .
Död 1610 i Vad, Söderbärke (W) [3] .

Från Britt-Marie Sohlström januari 2013:

Nämndeman vid Söderbärketinget 1594-1602.

Av en domstolsnotis framgår att en uppgörelse ägde rum 1651 efter Hans Holstenssons död mellan hans barn och hans bror Torsten Holstensson (Örebro läns renov. domböcker, vol 16-17, f 26v, RA.)

Enligt denna skall Vad, som före deras tid varit en enda gård, vara den förmögnaste i hela Söderbärke socken (Så enligt längderna för Älvsborgs lösen 1571, vol. 19, fasc 3 - taxeringslängden f 27v och uppbördslängden, f 3v).

Enligt hjälpskattelängden i Dalarnas handlingar 1660:6 var det endast en man i socknen som var så högt taxerad som Holsten Persson i Vad, och det var hans ovannämnde broder Hans Persson i Vik, som var taxerad till samma belopp.) ha delats mellan dem. Denna delning kan med hjälp av riksarkivets räkenskaper för Älvsborgs lösen visas ha ägt rum redan 1615 eller 1616.
Då delningen infördes i jordeboken 1620 (Dalarnas handlingar 1620:2 f 70v) specifierades proportionerna så att Hans Holstenssons del utgjorde tre fjärdedels mantal och Torsten Holstenssons del ett fjärdedels mantal.
I ett gårdsarkiv i Vad finns ett brev enligt vilket Hans Holstensson (daterat 15 juni 1625) hade två systrar som var gifta med Olof Nilsson i Tunkarlsbo och Hans Persson i Nor, Söderbärke.
Gillingstam, Hans: Byn Vad i Söderbärke. Släkt och Hävd 1971. samt kompletteringar i Släkt och Hävd 1978 s 99f.


Holsten Persson.
Född 1560 i Söderbärke (W) [2] . Död 1610 i Vad, Söderbärke (W) [3] . Bergsman, nämndeman i Vad, Söderbärke (W) [1] .
F PER HENNIKSSON.
Född 1521 i Vad, Söderbärke (W) [4] . Död 1593 i Söderbärke (W) [4] . Nämnd 1571-93, bergsman i Vad, Söderbärke (W) [1] .
FF HENNIKE BENGTSSON.
Född 1494 i Bråfors, Norberg (U) [5] . Död 1565 i Vad, Söderbärke (W) [6] . Omnämnd 1535-64, bergsman i Vad, Söderbärke (W) [1] .
FFF Bengt NN.
Född i Bråfors, Norberg (U) [7] . Har påståtts höra till Sparresläkten
 
 
FFM NN NN.
Född i Bråfors, Norberg (U) [7] . Har påståtts höra till Gumsehuvud-släkten
 
 
FM Marit Tidiksdotter.
Född omkring 1500 i Stimmerbo, Norrbärke (W) [8] . Död i Vad, Söderbärke (W) [8] .
   
 
   
 
M Karin Svensdotter.
Född i Sörgården, Fragg, Norberg (U) [9] .
MF Gosven i Hagge NN.
Född [10] .
   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Bergsman, nämndeman i Vad, Söderbärke (W) [1] .
Född 1560 i Söderbärke (W) [2] .
Död 1610 i Vad, Söderbärke (W) [3] .

Från Britt-Marie Sohlström januari 2013:

Nämndeman vid Söderbärketinget 1594-1602.

Av en domstolsnotis framgår att en uppgörelse ägde rum 1651 efter Hans Holstenssons död mellan hans barn och hans bror Torsten Holstensson (Örebro läns renov. domböcker, vol 16-17, f 26v, RA.)

Enligt denna skall Vad, som före deras tid varit en enda gård, vara den förmögnaste i hela Söderbärke socken (Så enligt längderna för Älvsborgs lösen 1571, vol. 19, fasc 3 - taxeringslängden f 27v och uppbördslängden, f 3v).

Enligt hjälpskattelängden i Dalarnas handlingar 1660:6 var det endast en man i socknen som var så högt taxerad som Holsten Persson i Vad, och det var hans ovannämnde broder Hans Persson i Vik, som var taxerad till samma belopp.) ha delats mellan dem. Denna delning kan med hjälp av riksarkivets räkenskaper för Älvsborgs lösen visas ha ägt rum redan 1615 eller 1616.
Då delningen infördes i jordeboken 1620 (Dalarnas handlingar 1620:2 f 70v) specifierades proportionerna så att Hans Holstenssons del utgjorde tre fjärdedels mantal och Torsten Holstenssons del ett fjärdedels mantal.
I ett gårdsarkiv i Vad finns ett brev enligt vilket Hans Holstensson (daterat 15 juni 1625) hade två systrar som var gifta med Olof Nilsson i Tunkarlsbo och Hans Persson i Nor, Söderbärke.
Gillingstam, Hans: Byn Vad i Söderbärke. Släkt och Hävd 1971. samt kompletteringar i Släkt och Hävd 1978 s 99f.

Relationer och barn

Gift.

Karin Hermansdotter.
Född 1565 i Sörbo, Söderbärke (W) [11] .
Död i Vad, Söderbärke (W) [12] .
Angående hennes förfäder se T Berglund: Holsten Perssons i Vad hustru och hennes härkomst. Artikel i Genklang 13 - juni 1999.Hans Holstensson.
Nämndeman i Vad, Söderbärke (W) [13] .
Född omkring 1580 i Vad, Söderbärke (W) [14] .
Död 1651 i Vad, Söderbärke (W) [15] .

Från Britt-Marie Sohlström januari 2013:

Nämndeman vid Söderbärketinget 1615-1651.

Förutom dottern gift med Hans Hemmingsson hade Per Hansson och Anders Hansson ytterligare två systrar. Den ena Sara Hansdotter, var 25 juni 1659 änka efter Olof Matsson i Fermansbo, Ramnäs socken, och blev då utlöst av syskonen (brev hos Artur Eriksson i Vadslund). Den andra var Nils Isakssons i Livsdal, Norberg, hustru Karin Hansdotter, på vars systerlott syskonen och syskonbarnen fick fasta 26-27 juni 1682 tillsammans med den ovannämnde brodern Lars Hanssons brorslott (Kopparbergs läns häradsrättsarkiv XXXVI:AI:1, ULA).

Uppgifter från Gunilla Ramstedt:
Födelseår är okänt. Ev f. 1580- d. ca 1659.

Ej död 1659, då en överenskommelse träffades mellan hans arvingar och hans bror Torsten Holstensson.

Hans Holstensson dör på Svärmorsgården (numera Sämogården).

Hans blev hemma på fädernesgården som bestod av halva byn eller 6/8 mantal. Rikt gift kunde han lösa ut sina syskon, vilket ska ha skett 1610 då fadern dog.

Hustrun bör finna att hittas i kretsen runt släkten Svinhuvud.

Smidet var inte påtänkt, så priset på syskondelarna torde inte ha varit så högt, men allt eftersom smidet tillkom ökade värdet på jorden. Han skördade de största vinsterna vid uppsvinget. Sägnen utpekar honom som en riktig bondpatron. Sämogården, en gammal släktgård från 1500 talet, är en av de få bevarade bergsmansgårdar.

Mangårdsbyggnadens nedre våning är uppförd år 1610 och påbyggd med sin övervåning 1780. Härvid följde man ett ålderdomligt bruk som har sina rötter i medeltidens herremanshem och riddarborgar. Man inredde festsalen på den översta våningen. På gården finns också en svalbod som byggdes 1491. Längs med bäcken återfinns resterna av en hammarsmedja samt efter en timrad byggnad, kallad Drottning Kristinas källare.

Enligt sägnen ska drottningen ha rest till Vad för att titta på "Guds Dunderbäcken" som den lilla bäcken har kallats. Väl där bjöds drottningen något att dricka men då drycken inte var tillräckligt kyld ska hon ha lovat sända män som visste att bygga källare. År 1867 renoverades byggnaden. Bland andra äldre byggnader på gården märks främst en svalbod som sägs ha uppförts redan 1491.

Sämogården skall vara släktgården på brodern Torstens sida.

Uppgifter om Hans Holstenssons ättlingar i Vad från Hans Gillingstam: Byn Vad i Söderbärke i Släkt och Hävd nr 1 1971 samt kompletteringar i Släkt och Hävd 1978 s 99 f.


Källor

 1. Peggy Berglind
 2. Carina Hansson
 3. Rignell
 4. Kristina Modée
 5. Kurt Åkerlind
 6. Carina
 7. Obekräftat Internetpåstående
 8. Krister Forsberg
 9. BMS, Krister Forsberg
 10. Britt-Marie Sohlström mars 2017
 11. Kenneth Östman
 12. BMS
 13. http://hem.bredband.net/b529329/gruddanna.htm
 14. http://slaktforskning.blogspot.com/2011/11/jag-har-roat-mig-att-anvanda-en.html
 15. Anbytarforum (Mattias Andersson)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.