Noraeus, Laurentius Johannis
1600-1669

Kyrkoherde i Sollefteå (Y) [1] .
Född 1600 i Nora (Y) [1] .
Död 1669 i Sollefteå (Y) [1] .
Laurentius Johannes Noræus (1630-69), var son till khden i Nora Hans Larsson och nämnes 1623-28 såsom kapellan i Nora tingslag. Undertecknar 1630 Sollefteå s:ns knektelängd och nämnes pastor i Sollefteå 1631, då hans broder Israel dedicerar honom det minnestal han s. å. hållit öfver Gabriel Er. Oxenstierna. Vid tinget 9 juli 1635 klagade khden herr Lars jämte ett par socknemän på Olof Månsson i Graninge, att han huggit några rågsvedjor i Sollefteå skog, i synnerhet en stor svedja, där han utsått 6 t:r råg. Olof sade det vara allmänningsskog, men rätten resolverade, att ingendera parten skulle befatta sig med samma råg, förrän dom fallit; socknemännen skulle emellertid skära rågen. Herr Lars kärade på tinget 27 juli 1646, att präststommarna i Långsele vore komna från prästbordet alltsedan hans svärfaders sal. herr Stighs död i 17 års tid; de blefvo därför herr Lars tilldömda, och de som jorden brukat skulle vedergälla khden skadan. Olof Månsson, hvilken dömdes till 40 mkr böter, klagade i Hofrätten, som 29 juni 1649 anbefallde ny ransakning, i sammanhang hvarmed nya rågångar fastställdes mellan Nordsjö och Långsele präststomme å ena sidan och Hamre by å den andra. Herr Lars erhöll 1647 af drottningen till kapellanens aflöning 16 t:r vederlagsspannmål. År 1649 pliktade Anders Jonsson i Öfverbäck och Enoch Långsel 40 mk hvardera, enär de utan lof fråntagit Påvel Michelsson i Hambre socknens mässe kalk, som var af klockaren där insatt till förvaring, sedan kapellanen med Christi nattvard hustrun besökt hade. Khden blef år 1650 falskeligen beskylld af en ogift kvinna Elisabeth Abrahamsdotter att vara fader till hennes barn, men vid tingsransakningen 2 aug. s. å. i närvaro af prosten N. Bozæus och khdarne Austrædius i Torsåker och O. Anthelius i Boteå återtog hon beskyllningen; den rätte barnafadern, en finndräng, hade tubbat henne att vältra skulden på herr Lars. Khden afled 1669, efter att förestått församlingen i 40 år. Ärkeb. L. Paulinus visiterade här i juli 1642 och hade äfven hit instämmt Resele- och Ramseleborna. G. m. Catharina Stigsdotter, dotter till khden Stigelius


Laurentius Johannis Noraeus.
Född 1600 i Nora (Y) [1] . Död 1669 i Sollefteå (Y) [1] . Kyrkoherde i Sollefteå (Y) [1] .
F Johannes Laurentii Noraeus.
Född 1570 [2] . Död 1609 i Nora (Y) [3] . Kyrkoherde mellan 1593 och 1609 i Nora (Y).
     
 
   
 
     
 
   
 
M Karin Olofsdotter.
Född 1570 [2] . Död 1646 i Resele (Y) [4] .
MF Olaus Petri Drake.
Född 1600 i Berge, Brunflo (Z). Död 1658 i Berge, Brunflo (Z) [5] . Kyrkoherde
MFF Peder Andersson.
Född 1555 [6] . Död 1628 i Berge, Brunflo (Z) [5] .
MFFF Andreas Petri.
Död 1572 i Brunflo (Z) [5] . Kyrkoherde
MFFM NN Eriksdotter.
Född i Oviken (Z) [6] . Död i Brunflo (Z) [6] .
MFM Anna Olofsdotter.
Född [7] . Död i Berge, Brunflo (Z) [6] .
 
 
MM Anna Roaldsdotter.
Född 1604-04-25 i Trondheim, Norge [6] .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde i Sollefteå (Y) [1] .
Född 1600 i Nora (Y) [1] .
Död 1669 i Sollefteå (Y) [1] .
Laurentius Johannes Noræus (1630-69), var son till khden i Nora Hans Larsson och nämnes 1623-28 såsom kapellan i Nora tingslag. Undertecknar 1630 Sollefteå s:ns knektelängd och nämnes pastor i Sollefteå 1631, då hans broder Israel dedicerar honom det minnestal han s. å. hållit öfver Gabriel Er. Oxenstierna. Vid tinget 9 juli 1635 klagade khden herr Lars jämte ett par socknemän på Olof Månsson i Graninge, att han huggit några rågsvedjor i Sollefteå skog, i synnerhet en stor svedja, där han utsått 6 t:r råg. Olof sade det vara allmänningsskog, men rätten resolverade, att ingendera parten skulle befatta sig med samma råg, förrän dom fallit; socknemännen skulle emellertid skära rågen. Herr Lars kärade på tinget 27 juli 1646, att präststommarna i Långsele vore komna från prästbordet alltsedan hans svärfaders sal. herr Stighs död i 17 års tid; de blefvo därför herr Lars tilldömda, och de som jorden brukat skulle vedergälla khden skadan. Olof Månsson, hvilken dömdes till 40 mkr böter, klagade i Hofrätten, som 29 juni 1649 anbefallde ny ransakning, i sammanhang hvarmed nya rågångar fastställdes mellan Nordsjö och Långsele präststomme å ena sidan och Hamre by å den andra. Herr Lars erhöll 1647 af drottningen till kapellanens aflöning 16 t:r vederlagsspannmål. År 1649 pliktade Anders Jonsson i Öfverbäck och Enoch Långsel 40 mk hvardera, enär de utan lof fråntagit Påvel Michelsson i Hambre socknens mässe kalk, som var af klockaren där insatt till förvaring, sedan kapellanen med Christi nattvard hustrun besökt hade. Khden blef år 1650 falskeligen beskylld af en ogift kvinna Elisabeth Abrahamsdotter att vara fader till hennes barn, men vid tingsransakningen 2 aug. s. å. i närvaro af prosten N. Bozæus och khdarne Austrædius i Torsåker och O. Anthelius i Boteå återtog hon beskyllningen; den rätte barnafadern, en finndräng, hade tubbat henne att vältra skulden på herr Lars. Khden afled 1669, efter att förestått församlingen i 40 år. Ärkeb. L. Paulinus visiterade här i juli 1642 och hade äfven hit instämmt Resele- och Ramseleborna. G. m. Catharina Stigsdotter, dotter till khden Stigelius

Relationer och barn

Gift.

Katarina Stigsdotter.
Född 1610 i Sollefteå (Y) [8] .

Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. www.herrmattsslakt.se
  3. www.herrmattsslakt.se, bengt blom
  4. Bygdén
  5. Hans Angberg
  6. http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/45117.html?1061218524
  7. Kenneth Eriksson
  8. Jan Eurenius

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.