Rudbeckia, Margareta

Margareta är dotter till biskopens bror, kyrkoherden i Köping Petrus J. Rudbeckius. Hennes dramatiska äktenskapshistoria får kanske tillskrivas de psykiska rubbningar i hälsotillståndet, som synes ha inträtt i samband med havandeskapen och som 1635, vid sista barnets födelse, medförde en mer bestående huvudsvaghet, varigenom hon, enligt egen uppgift, "haver talat mycket galet och ovist". Hennes tvivelaktiga trohet i äktenskapet gjorde att M Gabriel i slutat av 1648 förvisade henne från hemmet, varpå hon tog sin tillflykt till det ärvda hemmanet Gillfors i Skultuna där hon synes haft umgänge med även andra män. Då hon inte kunde få någon att vittna om sin förmån, dömdes hon den 26 juni 1649 för hor. När hon sedan ville gifta sig med en skomakardräng, sökte domkapitlet förhindra detta, trots att hon förklarat, att det var för att undvika folkets förtal "och för hemmanets skull, att hon måste ha någon att bruka det". Så långt Västerås Herdaminnen.

Ser man på det moderna värderingar framträder en helt annan bild. Förmodligen levde hon i ett mycket olyckligt äktenskap där hennes ord vägde lätt mot den blivande domprostens. Hennes handlingar tyder på desperation och hon väljer förvisso en mycket dramatisk väg för att komma bort från sitt äktenskap. Margareta var troligen en mycket stark kvinna. långt ifrån psykiskt sjuk, som utmanade hela det etablerade samhället i sitt försök att frigöra sig.

Året efter Gabriel Holstenius död, den 4 oktober 1650, gifte hon sig med skomakardrängen Anders Matsson, han var född i 1618/1619 och dog i Västerås 1655, 36 år gammal. Det är okänt när Margareta var född eller när hon dog. Av hennes fyra barn med Gabriel dog fyra i späd ålder, dottern Brita dog i barnsäng 1655, endast 25 år gammal. Uppgifterna om Margareta kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan 311, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)


Margareta Rudbeckia.
F Petrus Rudbeckius.
Född 1578-01-17 i Ormesta, Almby (T). Död 1629-08-26 i Köping (U). Skald, kyrkoherde, lektor
FF Johan Pedersson Rudbeck.
Född 1550 i Rudbaek, Holstein (Danmark). Död 1603 i Örebro län. Stadsskrivare i Örebro.
FFF Peder Hansen (Hanissen till Rudbaek).
Född 1520 i Rudbaek, Holstein (Danmark). Död 1604.
FFFF Hans Jensen.
Hopterups socken i Holstein. Omnämns 1524, 1530 och 1541
 
FFM Kirsten Jörgensdotter.
FFMF Jörgen Povelsen.
"Owner of Rudbäk estate"
 
FM Kristina Pedersdotter Bose.
Född 1557 i Äskog, Almby (T). Död 1620 i Västerås.
FMF Per (Petrus i Äskog) Larsson.
Född omkring 1525. Bonde i Äskog, Almby (T).
 
 
FMM NN Larsdotter.
Född i Mark, Almby (T).
FMMF Lars Persson.
Bonde ? i Mark, Almby (T).
 
M Brita Andersdotter.
Född 1575 i Stockholm [1] . Död 1647 i Skultuna (U) [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Margareta är dotter till biskopens bror, kyrkoherden i Köping Petrus J. Rudbeckius. Hennes dramatiska äktenskapshistoria får kanske tillskrivas de psykiska rubbningar i hälsotillståndet, som synes ha inträtt i samband med havandeskapen och som 1635, vid sista barnets födelse, medförde en mer bestående huvudsvaghet, varigenom hon, enligt egen uppgift, "haver talat mycket galet och ovist". Hennes tvivelaktiga trohet i äktenskapet gjorde att M Gabriel i slutat av 1648 förvisade henne från hemmet, varpå hon tog sin tillflykt till det ärvda hemmanet Gillfors i Skultuna där hon synes haft umgänge med även andra män. Då hon inte kunde få någon att vittna om sin förmån, dömdes hon den 26 juni 1649 för hor. När hon sedan ville gifta sig med en skomakardräng, sökte domkapitlet förhindra detta, trots att hon förklarat, att det var för att undvika folkets förtal "och för hemmanets skull, att hon måste ha någon att bruka det". Så långt Västerås Herdaminnen.

Ser man på det moderna värderingar framträder en helt annan bild. Förmodligen levde hon i ett mycket olyckligt äktenskap där hennes ord vägde lätt mot den blivande domprostens. Hennes handlingar tyder på desperation och hon väljer förvisso en mycket dramatisk väg för att komma bort från sitt äktenskap. Margareta var troligen en mycket stark kvinna. långt ifrån psykiskt sjuk, som utmanade hela det etablerade samhället i sitt försök att frigöra sig.

Året efter Gabriel Holstenius död, den 4 oktober 1650, gifte hon sig med skomakardrängen Anders Matsson, han var född i 1618/1619 och dog i Västerås 1655, 36 år gammal. Det är okänt när Margareta var född eller när hon dog. Av hennes fyra barn med Gabriel dog fyra i späd ålder, dottern Brita dog i barnsäng 1655, endast 25 år gammal. Uppgifterna om Margareta kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan 311, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)

Relationer och barn

Gift.

Gabriel Holstenius.
Kyrkoherde i Mora, domprost i Västerås domkyrkoförs (U).
Född 1598-03-21 i Kallmora, Norberg (U) [2] .
Död 1649-07-05 i Västerås domkyrkoförs (U) [2] .
september 1612 vid Helmstedts universitet. Efter ett besök i hemlandet 1615 blev han under återfärden, tillsammans med sin bror Erik, tillfångatgen av Danskarna och styrde efter frigivningen till Halle där han 1620 disputerade i grekiska. Den 29 oktober 1622 skrevs han in i teologiska fakulteten i Strassburg, men synes inte ha promoverats förrän 1625/27. I Halle skriver han 1625 hyllningsdikt på grekiska, latin, tyska och svenska. För att finansiera studierna hade han i Tyskland tvingats pantsätta sitt bibliotek. Den 24 september 1625 är han åter i Sverige och utnämns till lektor i Grekiska.Den 16 september 1637 sattes han på 1:a rmt till kyrkoherde i Sala, men dit kom han aldrig för redan den 15 december samma år erbjöds han att bli pastor i Västerås. Under biskop Rudbecius sista år, då denne inte kunde uppehålla tjänsten kallades han "vice Episcpus". Efter dennes död fick han tjänsten som domprost i Västerås . 1646 hade han fått ros i högra foten så att denna och tårna började ruttna. Då hjälp inte stod att få i Västerås hade han skickat efter sadelmakaren Erik Mårtenssons hustru Elisabet Persdotter i Sala, vilken skar upp hela foten "undantagandes ett litet stycke bak på hälen" och klipte bort det föruttnade köttet, ådrona och senorna och tårna, "något lite varje dag" efteresom hon förnufteligen kunde döma mig kunna tåla, lida och utstå. I december samma år var han så återställd att han kunde stiga på foten och börja tjänstgöra. Om Gabriels minst sagt stormiga äktenskap står att läsa under anteckningarna om hans hustru. Av de fyra barn de avlade tillsammans skulle endast dottern Brita överleva honom. Gabriel avlider den 5 juli 1649, 51 år gammal. Uppgifterna om Gabriel kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan 309-311, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)

Kopierat från http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=52&vid=345:

"Thomas Polus tillhörde mycket riktigt den innersta kretsen kring Karl XII. Men bara en kort tid. Han var 48 år äldre än Karl och hans karriär var i det närmaste över när krigarkonungen inledde sin. Polus föddes 1634 i Reval i Estland, då en del av det svenska stormaktsväldet. Fadern, som var gymnasielärare, dog tidigt och sonen togs om hand av domprosten Gabriel Holstenius i Västerås. Efter utbildningsåren blev Polus anställd av staten och arbetade med utrikespolitiska frågor."

Brita Rudbeckia.
Född 1630-11-17 [3] .
Död 1655 [3] .


Källor

  1. Per Schröder
  2. Karl Kristoffersson Gjörvells brevväxling
  3. Västerås herdaminnen

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.