Olofsdotter, Anna

Född [1] .


Anna Olofsdotter.
Född [1] .
F Olaus Martini Mårtensson.
Född 1557 i Uppsala [2] . Död 1609 i Uppsala. Ärkebiskop 1600 i Uppsala [3] .
FF Martinus Olai Gestricius.
Född omkring 1532 i Gävle [2] . Död 1585 i Nyköpings Sankt Nicolai (D). Biskop mellan 1569 och 1580 i Linköpings domkyrkoförs (E). 1
FFF Olof Mårtensson.
Född 1500 i Teg (AC). Död 1587 i Gävle [4] . Rådman och borgmästare i Gävle.
FFFF Mårten Larsson.
Född i Teg (AC). Bonde
FFFM Ingrid Olofsdotter.
Född i Teg (AC).
FFM Karin (Anna?) Andersdotter Grubb.
Född 1510 i Grubbe, Umeå landsförs (AC) [2] . Borgarhustru i Gävle
FFMF Anders Persson Grubb.
Född omkring 1470 i Grubbe, Umeå landsförs (AC). Död före 1543 i Grubbe, Umeå landsförs (AC). Lagläsare (Underlagman) i Westerbotten
FFMM Mariet (Maria) Jakobsdotter Bure.
Född omkring 1473 i Bureå (AC) [2] . Död efter 1529 i Grubbe, Umeå landsförs (AC). Köpmanhustru i Grubbe
FM Kristina Månsdotter.
Född 1532 i Forsa (X).
FMF Magnus Erici .
Född omkring 1500 i Forsa (X). Död 1562 i Forsa (X). Kyrkoherde 1522 i Forsa (X).
 
 
   
 
M Ragnhild Håkansdotter.
Född 1562 i Norrköping [5] . Död 1653 [5] .
MF Håkan Persson.
Född omkring 1530 [5] .
   
 
   
 
MM Katarina Johansdotter.
Född omkring 1530 [5] .
MMF Jöns Knutsson Fordell.
Död 1556 [5] .
MMFF Knut Jönsson.
Född [5] .
MMFM Karin Olofsdotter.
Född [5] .
   
 

Levnadsbeskrivning

Född [1] .

Relationer och barn

Gift 1611 [1] .

Simon Olai Nauclerus.
Kyrkoherde i Enköping (C) [1] .
Född 1570 i Stockholm [1] .
Död 1638.
Kopierat från http://www.sukututkimusseura.fi/genos/12/12_51.htm:

Lade första grunden till sina kunskaper vid skolan i Stockholm, besökte sedermera Akademien i Upsala, reste derefter utrikes, hvarunder han blef Philosophie Magister i Wittenberg. Blef år 1609 den första ordentligt tillsatte Con-Rektor vid Stockholms skola, dock utan annan lön än de penningar, som Djäknarne förut af några socknar uppburit. År 1611 befordrades han till ordinarie Rector vid samma skola efter Olaus Erici Elimaeus, som blef Pastor vid Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. År 1618 den 15 Maj behagade konung Gustaf Adolf i nåder utnämna honom till sin Hofpredikant, och uppbar derför 144 tunnor spannemål af Fogden öfver Ekholmssunds Län Erik Olsson, hvarpå qvittenser ännu finnas i Kammar-Collegium. Känd för grundlig lärdom och mycken erfarenhet i läro- och undervisningsverket, kallades han af Konungen till ledamot in Senatu Ecclesiastico. Befordrades sedermera till Kyrkoherde och Prost i Enköping år 1621, uträttade här mycket godt. Under vistandet vid Prestmötet i Upsala år 1638 afgick han med döden den 14 juni, begrafven i Enköpings kyrka, hvarest hans grafsten har denna påskrift: 'Hic cineres reverendi viri Mag. Simonis Olai Naucléri, civitatis huius Pastoris et Praepositi meritissimi, et Conjugis Annae Archiepiscopi Magistri Olai Martini Nicopensis filiae, Matronae honestissimae, ut et liberorum aliquot, qui successive ante plures obiere annos, expectant adventum Domini sui Jesu Christi, grati posuerunt et filiabus nepotes, Mag. Magnus Melander, Past. Pr. Nycopensis et mag. Simon Isogaeus Concionator Regius 1692'. Gift år 1611 med Anna [Olofsdotter], dotter af då varande Erkebiskopen Mag. Olaus Martini och Ragnhild Håkansdotter. På trycket utgifvit som bekant är: Fyra stycken Marknadspredikningar hållne i lifstiden af dess Svärfader Archi Biskop Olao Martini; i dedicationen lofvar han de fyra sednare; de förra tryckta i Stockholm 1615». Simon Olai Nauclérus hade 9 barn.Källor

  1. http://www.sukututkimusseura.fi/genos/12/12_51.htm
  2. Boken J Bure av Peter Sjölund mfl
  3. Wikipedia
  4. Marta Lagbo
  5. http://hem.bredband.net/slekt/hems/Karin/0001/5_870.htm

Fotnot

  1. Avsatt 1580 som biskop av Johan III.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.