Elofsdotter, Gudelina
1540-1594

Född 1540 i Delsbo (X) [1] .
Död 1594-06-08 i Sankt Ilian (U) [1] .


Gudelina Elofsdotter.
Född 1540 i Delsbo (X) [1] . Död 1594-06-08 i Sankt Ilian (U) [1] .
F Elaus Laurentii.
Född [2] .
     
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1540 i Delsbo (X) [1] .
Död 1594-06-08 i Sankt Ilian (U) [1] .

Relationer och barn

Gift omkring 1567 i Gävle [3] .

Olof Staffansson Bellinus.
Biskop mellan 1589 och 1618 i Västerås.
Född omkring 1540 i Bälinge (C) [4] .
Död 1618-07-30 i Sankt Ilian (U) [4] .
http://www.splencner.com/family/bigtree:

Bishop Olaus Stephani Bellinus [Parents] [image] was born 1 in 1539 in Sweden. He died 2 on 13 Jul 1617 in Västerås, Västmanland, Sweden. He was buried 3 in 1617 in Västerås, Sweden (Västerås Cathedral). Olaus graduated 4 in 1562 in University of Rostock, Pommern. He graduated 5 in 1566 in University of Griefswald, Pommern. He was ordained 6 made bishop of Västerås Diocese on 12 Dec 1589 in Västerås, Sweden (Västerås Cathedral). TIMELINE: 1540 King Gustav I Vasa translated the Bible into Swedish and begins to favor the Lutheran Church in Sweden. 1562 Before showing up as a student at Rostwick in 1562, he studied at the University of Uppsala in Sweden. Attended University of Rostwick in Pomerania (now Mecklenburg, Germany), a hotbed at the time of Lutheran and humanist philosophies. He soon moved to the University of Griefswald, in the Duchy of Pomerania. This university was also influential in early Lutheran circles. 1566 May have finished studies in Pomerania at Griefswald. 1567 He is school master in Gävle, Sweden. 1570 Suffers much as a result of the great fire of Gävle. 1570 King John III, influenced by his Polish Catholic queen, begins reintroducing Catholic practices back into the Church of Sweden. He does this with introduction of the "Red Book." 1572-1581 Parson at Okelbo, Gävleborg, Sweden. 1581-1589 Pastor at Gävle, Gävleborg, Sweden. 1589 Dec 12, appointed bishop of Västerås diocese. 1592 Nov 17. The death of King John III caused a struggle between his son Sigismund (a Catholic) and his brother Karl (a Protestant). Duke Karl calls the Protestant church of Sweden to the Uppsala Synod to define itself so Sigismund would pledge allegiance to the Lutheran Church. 1593 Feb. As a bishop at the Uppsala Synod, he took a leading role in banning elements of Calvinism from the Lutheran Church of Sweden. (This decision angered the future King Karl greatly, who was secretly a Calvinist.) The synod recognized the Bible as its only authority, recognized the Augsburg Confession, and banned all Catholic practices. 1594 Having accepted the Uppsala Synod, Sigismund becomes king. He is also King of Poland and rules Sweden from there, leaving Karl as regent in Sweden. 1598 With battle between the heirs looming, Bellini is asked whom he supported. He said that, "Sigismund, Karl, and God would get what belonged to them." It was purposefully vague. King Sigismund was defeated by Karl at the Battle of Stångebro. Karl became king. 1600 He is tried with other bishops for "acts of popery" and for supporting Sigismund at the Inquisition of Linköping. He was forced to raise funds in his diocese for a war fund, but his priests rejected it. 1602 Karl rejected proposals for new Church handbook. Tension between king and Bishop Bellinus mount. 1606 He was removed by the king from the bishopric at Västerås. 1608 The king reinstated the Bisop to Västerås. 1617 Bishop dies after a long illness at 10 at night on July 13. [all Anerud] ¶----------------------------------------------------

Saxat ur projekt Runeberg.

Född omkring 1515 i Bolinge socken i Uppland, kallades B., sedan han erhållit magistergraden, af konung Johan III till dennes hofpredikant och inleddes i dennes liturgiska reformationsplaner. Hans stora medgörlighet i detta hänseende belönades af konungen först med kyrherdebeställningen i Gefle 1581 och sedan med biskopsstolen i Västerås 1589. Det oaktadt kom B. tämligen lindrigt från räfsten på Uppsala möte och utsågs till och med att sätta kronan på Sigismunds hufvud. Men härmed hade hans lyckas stjärna uppnått höjdpunkten. På riksdagen i Örebro 1606 ställdes B. till rätta för delaktighet i liturgiens antagande, för det han hållit Sigismunds parti och härbergerat den som konungamördare misstänkte och häktade Petrus Petrosa. Dessa anklagelser hade mot honom blifvit framställda af en hans afundsman, kyrkoherden Erik i Badelunda, hvilken, sedan B. tvärtemot sitt nekande blifvit sakfälld och afsatt utnämndes till hans efterträdare. Emellertid uppdagades om denne så grofva brott, att han miste hufvudet och B. blef efter några veckors suspension åter insatt i sitt ämbete, som han sedan innehade till sin död hvilken inträffade 1618 i den höga åldern af 103 år (red anm: !?)

.

Kristina Bellinus.
Född 1574 i Gävle [5] .
Död 1603 i Västerås domkyrkoförs (U) [6] .


Stefan Olofsson (Gaulander) Bellinus.
Kyrkoherde 1603 i Husby (W).
Född omkring 1560 i Gävle.
Död 1629 i Husby (W).
Lektor i Västerås 1598.

Gårdarna i Ekevallen ligger längs bygatan från Flinebäcken och söderut och följer den vänstra älvvallen (levé) och som leder ut i deltat i Hovran i Hedemora På älvens motsatta sida ligger Näs kungsgård, som en gång var bostad för Dalregementets chef och dessförinnan gav namn åt Näsgårds län. Till Näs hörde sedan Medeltiden marken på östra sidan av älven. På denna vall och nära gränsen till Hedemora socken låg en gård, Torkelshol (hol=höjd). Den inköptes 1620 av kh i Husby Stephanus Olai Bellinus. Namnändrades sedermera till Ekevallen och övertogs av dottern Margareta och svärsonen. (PO Nordell)

--------------------------

Efternamnet Gaulander eller Gavellander taget efter födelseorten Gävle.

1587 Inskriven student vid Wittenbergs Universitet

1593-06-28 Disputerade i Dortmund om vetenskapernas begynnelse och ursprung.

1595-98 Skolmästare (rektor) i Arboga skola

1598 Dekan i Västerås

1603-04-15 Prästvigd

1604 Kyrkoherde i Husby

Undertecknade rådets och ständernas svar 10 oktober 1595 på hertig Karls propositioner vid riksdagen i Söderköping.

Tillsammans med änkedrottning Katarina på Strömsholm 1598 fadder åt fogden Nils Perssons son Åke.

Vid prästmötet den 9 september 1619 uppmanades han att lämna från sig de domkapitlet tillhöriga "brev, saker och inventarieregister", som kunde ha följt med faderns bibliotek till Husby "och eljest påmindes han om han någon bok till kapitlet förära ville". En vecka senare var han färdig med den begärda bokdonationen genom att överlämna 4 latinska volymer in folio.

Mäster Staffan deltager icke i de allmänna avgörandena. Uppsägelseskriften till kung Sigismund 1605 skriver han visserligen under liksom de andra prästerna, men han är icke ombud vid någon riksdag, eftersom herr Erik i Hedemora var kontraktsprost. Det kritiska året 1611, då infall från Norge väntades, visade han däremot en berömvärd aktivitet och tillskrev den 14 juni herr Bo i Mora. Brevet uppsändes med tvenne rapportörer. Mäster Staffan skriver: "Vi samtlige här hos oss äro redobogna att uppsätta liv och blod samt allt det vi i förmögenhet hava med eder och allan, som vårt kära fädernesland och kristliga överhet älska och försvara vilja." Han ville även få veta "huru med vakter beställes, om I dem allena där uppe försörja vilja eller och om I därtill åstunda någon hjälp hädanefter anten till folk eller fordenskap. Skall gärna ske vad I begäre och vi förmå att göra."

Till Staffans inkomster hörde tionden från Näs gård med årligen 12 tunnor spannmål och 1 oxe. Enligt kungligt brev den 6 november 1604 skulle han från Nybergsgruvan, som "upptagits" i konung Johans tid, ge "lika skatt av allt det silver, han brukar, som rotekarlarna". Hertigen ville dock "härefter låta hjälpa deras kyrkoherde årligen med någon spannmål av kyrkotionden där i Väsby län."

En del fastighetsaffärer omnämnas. Den 29 januari 1607 fastar och upplåter Lasse Eriksson i "Nolbergzbo" för 12 skpd sitt hemman till M. Staffan. Vad som avses ärr tydligen Nordbäcksbo (Noolbecksboo), med utsäde av 2 spn och äng om 6 sommarlass, som omtalas de följande åren. Detta byter han 2 maj 1617 med 4 skpd stångjärn "i förbärttring" mot 1/3 i Bosjö på Garpberget.

Av företrädarens arvingar har han 28 april 1613 köpt deras del i Junkarbo. Den tredjedel, som han ägde i Bosjö, sålde han 14 mars 1621 till Göstaf Nilsson i Dormsjö. Då han tyckte att utrymmet vid prästgården var för litet, köpte han för egen del av Vikaborna ett torp, Torkeshol för 25 skpd 7 lpd 17 1/2 mkr stångjärn. Konungens konfirmation härpå begärde och erhöll han den 15 februari 1620 "på det han på bemälte torp desto bättre må vara försäkrat." Skatt och utlagor skulle han dock utgå "eftersom det kan göra skäl för". Ännu det sista året han lever, gör han nyförvärv. Den 4 maj 1629 uppbjuder han "andra resan" 6 ängetegar i Rumpängen vid Rösjön och en äng i Krokelack, köpta för 4 skpd stångjärn och 1 tunna råg. Hans änka söker lagfartt på ytterligare jord i Krokelack, köpt för 8 skpd järn och på Träneänget "nordan vis Rösjön", köpt för 44 daler. För sin styvmoder hade han 1619 och 1620 sörjt genom att inköpa och på henne överlåta en gård vid Klostergatan i Västerås.

Efter M. Jonas Palmas "revocation" från St. Kopparberget sättes han 1624 på första förslagsrummet dit men blir icke utsedd. När herr Erik i Hedemora 1628 är för gammal att i fortsättningen uppehålla kontraktsprostbefattningen, tillskrives M. Staffan 20 sebtember om han vill övertaga denna. Den 30 december samma år meddela ombud från Hedemora, att de i enlighet med domkapitlets "sentens" frågat honom, om han ville bli deras kyrkoherde, men att han "för vissa orsakers skull" refuserat.

Vid prästmötet 1624 fick han uppdraget att påföljande år hålla den andra latinska oratioen. Han var emellertid detta år frånvarande, varför uppdraget kom att gälla 1626. Även 1627-1629 är han frånvarande. Det sistnämnda året antecknas vid hans namn: "decumbit lecto" (han ligger till sängs). Detta år signerar ock kaplanen kvarntullslängden. I oktober 1629 får han sluta sina dagar, han begravs på Allhelgonadagen den 1 november.

(Fritt efter G Ekström: Västerås stifts herdaminne)


Anton Olofsson Bellinus.
Född 1572 i Gävle [1] .


Källor

  1. http://www.sovde.nu/bergenholtz
  2. Birger Bergenholz
  3. http://web.telia.com/~u38401132
  4. Sven Aivert
  5. Gert Ståby
  6. Matts Sandström

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.