Holstenius, Georgius Jonae
1656-1695

Kyrkoherde 1692 i Norrbärke (W).
Född 1656-07-01 i Västerås domkyrkoförs (U).
Död 1695-02-20 i Norrbärke (W) [1] .

Student i Uppsala 1676, magister 1685, prästvigd 1684, vice pastor i Norberg 1684, lektor i historia och poesi i Västerås gymnasium 1688, lektor i fysik och logik 1690, kyrkoherde i Norrbärke 1692, kontraktsprost 1693

Källa: Album för Västmanland-Dala nation i Uppsala

Han intages 1666 i klass 3 i Västerås skola, överflyttar 1671 till gymnasiet och inskrivs 1676.6.2 i Uppsala, där han 1682/83 bevistar Erik Benzelius d.ä:s kollegium. Norbergs församling begärde honom 1683.26.9 till vice pastor åt sin gamle kyrkoherde, vars måg han skulle bli. Domkapitlet bestämde, att han först skulle avsluta sina studier och förrätta vederbörligt predikoprov. Sedan han disputerat färdigt för magistergraden blev an 1684.29.3 prästvigd och vicepastor i Norberg.

När svärfadern dött i slutet av 1686, försökte man få honom till kyrkoherde, vilket icke lyckades, då domkaptitlet ansåg honom vara för ung och omeriterad, varför konungen gav fullmakt åt annan prästman. Han skulle dock befodras vid nästa ledighet, men blev istället 1687.25.5 historiarum et poesos lector med tillträde hostterminen 1688. 1690.13.8 får han byta detta lectorat mot logices et physices. 1691-8-5 fick han kunglig fullmakt på Norrbärkes pastorat. han tillträdde 1693-1- 5, men installerades av biskopen först 1694-19.2. När denne på dagen ett år senare visiterade i Norrbärke kunde Holstenius såsom dödsjuk ej deltaga. 1693 fick han uppdraget att predika vid marknaden året därpå - I kgl fullmakten på Norrbärke ingick, att han skulle vara kontraktsprost. - Läsåret 1691/92 var han rector gymnasii.

Skrifter:

- De genio (Pres. Nicolaus Wolf, adlad Stjernberg) Diss Uppsala, tr. Stockholm 1683.

- De caussis rerum (Pres Joh Bilberg) Diss Uppsala 1684.

- Personverser: (M fl) Kaplan Olaus Aroselius och Maria Holstenia. Bröllop Västerås 1682. - Grat. då Mathias Streuchius blir biskop i Härnösand. Fol Uppsala 1683. Biographica: Jacob Boëthius. Inbjudan till Georgius Jonae Holstenius oration vid tillträde av lektorat i Västerås 1688. (Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, Västerås 1971)


Georgius Jonae Holstenius.
Född 1656-07-01 i Västerås domkyrkoförs (U). Död 1695-02-20 i Norrbärke (W) [1] . Kyrkoherde 1692 i Norrbärke (W).
F Jonas Holstenius.
Född 1614 i Kallmora, Norberg (U) [2] . Död 1678 i Husby (W) [2] . Kyrkoherde i Husby (W).
FF Anders Holstenius Holstensson.
Född 1585 i Kallmora, Norberg (U) [3] . Död 1656-07-15 i Kallmora, Norberg (U) [2] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
FFF Holsten Andersson.
Född 1555 i Kallmora, Norberg (U) [4] . Död 1611 i Kallmora, Norberg (U) [4] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
FFFF Anders Andersson.
Född 1535 i Kallmora, Norberg (U) [5] . Död 1571 i Kallmora, Norberg (U) [5] . Bergsman i Norberg
FFFM Kerstin Matsdotter.
Född omkring 1535 i Gläfse, Söderbärke (W) [2] . Död efter 1573 i Kallmora, Norberg (U) [2] .
FFM Sigrid Jonsdotter.
Född Alternativt Persbo, Söderbärke (samma källa) omkring 1560 i Gläfse, Söderbärke (W) [6] . Död efter 1611 i Kallmora, Norberg (U) [4] .
FFMF Jon Larsson.
Född omkring 1520 i Persbo, Grangärde (W) [2] . Död före 1593 i Persbo, Grangärde (W) [2] .
FFMM NN (Karin är fel) Larsdotter.
Född omkring 1530 i Norrvik, Grangärde (W) [2] . Död före 1597 i Persbo, Grangärde (W) [2] .
FM Marit .
Född 1592 i Norberg (U) [2] . Död 1656-06-06 i Kallmora, Norberg (U) [4] .
   
 
   
 
M Anna Dwan.
Född 1635-09-08 i Stockholm [2] . Död 1659-02-20 i Västerås domkyrkoförs (U) [2] .
MF Georg Gudmundsson Dwan.
Född 1605-12-30 i Norrköping [7] . Död 1647-11-22 i Munktorp (U) [7] . Riksdagsman, kyrkoherde 1642 i Munktorp (U).
MFF Gudmund Andersson.
Född i Jönköping [7] . Död omkring 1622 i Norrköping [7] . Handelsman, borgmästare i Norrköping.
 
 
MFM Anna Göransdotter.
Född i Norrköping. Död 1605 i Norrköping [8] .
 
 
MM Helena Elin Pedersdotter.
Född 1611-06-?? i Stockholm [9] . Död 1681-01-13 i Alfta (X) [9] .
MMF Peder Gudmundsson (adlad Strömberg 365).
Född 1575 i Jönköping [7] . Död 1655-08-11 i Jönköping [7] . Handlare, borgmästare i Jönköping [7] .
 
 
MMM Anna Månsdotter.
Född 1580-10-?? i Jönköping [10] . Död 1630-07-06 i Jönköping [10] .
 
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde 1692 i Norrbärke (W).
Född 1656-07-01 i Västerås domkyrkoförs (U).
Död 1695-02-20 i Norrbärke (W) [1] .

Student i Uppsala 1676, magister 1685, prästvigd 1684, vice pastor i Norberg 1684, lektor i historia och poesi i Västerås gymnasium 1688, lektor i fysik och logik 1690, kyrkoherde i Norrbärke 1692, kontraktsprost 1693

Källa: Album för Västmanland-Dala nation i Uppsala

Han intages 1666 i klass 3 i Västerås skola, överflyttar 1671 till gymnasiet och inskrivs 1676.6.2 i Uppsala, där han 1682/83 bevistar Erik Benzelius d.ä:s kollegium. Norbergs församling begärde honom 1683.26.9 till vice pastor åt sin gamle kyrkoherde, vars måg han skulle bli. Domkapitlet bestämde, att han först skulle avsluta sina studier och förrätta vederbörligt predikoprov. Sedan han disputerat färdigt för magistergraden blev an 1684.29.3 prästvigd och vicepastor i Norberg.

När svärfadern dött i slutet av 1686, försökte man få honom till kyrkoherde, vilket icke lyckades, då domkaptitlet ansåg honom vara för ung och omeriterad, varför konungen gav fullmakt åt annan prästman. Han skulle dock befodras vid nästa ledighet, men blev istället 1687.25.5 historiarum et poesos lector med tillträde hostterminen 1688. 1690.13.8 får han byta detta lectorat mot logices et physices. 1691-8-5 fick han kunglig fullmakt på Norrbärkes pastorat. han tillträdde 1693-1- 5, men installerades av biskopen först 1694-19.2. När denne på dagen ett år senare visiterade i Norrbärke kunde Holstenius såsom dödsjuk ej deltaga. 1693 fick han uppdraget att predika vid marknaden året därpå - I kgl fullmakten på Norrbärke ingick, att han skulle vara kontraktsprost. - Läsåret 1691/92 var han rector gymnasii.

Skrifter:

- De genio (Pres. Nicolaus Wolf, adlad Stjernberg) Diss Uppsala, tr. Stockholm 1683.

- De caussis rerum (Pres Joh Bilberg) Diss Uppsala 1684.

- Personverser: (M fl) Kaplan Olaus Aroselius och Maria Holstenia. Bröllop Västerås 1682. - Grat. då Mathias Streuchius blir biskop i Härnösand. Fol Uppsala 1683. Biographica: Jacob Boëthius. Inbjudan till Georgius Jonae Holstenius oration vid tillträde av lektorat i Västerås 1688. (Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, Västerås 1971)

Relationer och barn

Gift 1684-04-14 [1] .

Katarina Sundia.
Född 1664-03-01 i Västerås domkyrkoförs (U) [2] .
Död 1725-05-23 i Husby (W) [11] .
Hon flyttade efter makens död till Husby. (Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, Västerås 1971)

Två dagar efter makens död skriver hon till landshövdingen och anhåller, med hänsyn till den utomordentligt dåliga ekonomiska situationen, att han skulle hjälpa henne att bli konserverad vid lägenheten, vilket tydligen icke lyckades. Efter nödårets slut inlöste hon makens medarvingars andelar i hemmanet Yttersund (Stjärnsund) i Husby, där hon försörjde sig och sina många barn med även gästgiveri (Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, Västerås 1971)

Kristina Holstenia.
Född 1685-02-08 i Norberg (U) [2] .
Död 1695 i Norrbärke (W) [12] .


Anna Holstenia.
Född 1686-03-12.


Jonas Holstenius.
Född 1687-03-13 i Norberg (U) [2] .
Död 1691 i Västerås domkyrkoförs (U) [2] .


Niklas Holstenius.
Vice pastor i Norrbärke (W).
Född 1688-09-24 i Västerås domkyrkoförs (U) [11] .
Död 1756-12-06 i Söderbärke (W) [11] .

Student i Uppsala 1698, prästvigd 1714, kallad till huspredikant av grevinnan Magdalena Wrangel, pastor vid VästerNorrlands regemente 1718-19, vice pastor i Fellingsbro, vice pastor hos svärfadern i Norrbärke 1723-28, komminister utan fullmakt i Söderbärke 1729, en tjänst han förestod i 27 år. Sökte utan framgång flera tjänster. Opponent vid prästmötet 1728.

Källa: Album för Västmanland-Dala nation i Uppsala.
Katarina Holstenia.
Född 1689-12-02 [12] .


Johan Holstenius.
Volontär, fången vid Poltava 1709
Född 1691-07-29 i Västerås domkyrkoförs (U) [2] .
Död 1733-04-05 i Folkärna (W) [2] .
Johan dog av lungsot, begravd 1733-04-08. Ogift. Han medföljde armén som majorsbetjänt (kalfaktor), tillfångatogs vid Poltava, Hölls som fånge i Sibirien, återkom 1725, bosatte sig hos släkten på Stjärnsund och blev vesökare vid Igeltjärna tull. (Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, Västerås 1971)


Maria Holstenia.
Född 1692-10-24 [2] .


Helena Holstenia.
Född 1694-02-17 i Norrbärke (W) [2] .
Död 1733-06-06 i Ryssland [2] .
Hon flyttade från Husby till Petersburg och uppgav vid besök på Stjärnsund 1727-02-20 där hon födde en son, att barnets fader var dåvarande fänriken Frans Wilhelm Fransson von Knorring i Petersburg, med vilken hon var förlovad. Hon återvände samma år till Ryssland och uppgives 1731 ha gift sig i Moskva med kocken Johan Mårtensson Schultz. Hon skriver emellertid från Petersburg ännu 1740-06-06 om arvet i Stjärnsund. (Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, Västerås 1971)


Georgius Holstenius.
Dog som spädbarn
Född 1695-07-08 i Norrbärke (W) [2] .
Död 1695 i Norrbärke (W) [2] .


Källor

 1. Album för Västmanland-Dala nation i Uppsala
 2. Kurt Åkerlind
 3. Gösta Hallberg
 4. krister.forsberg@gmail.com
 5. Kurt Åkerlind nov2014
 6. Krister Forsberg
 7. Calle Lindström Lindesberg
 8. Fortmeiir Disbyt
 9. VäSHM
 10. Elgenstierna
 11. http://www.inwik.se/start/genealogy/index.htm?/start/genealogy/000/0002/847.htm
 12. Västerås herdaminnen

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.