Borni, Karin

Levde i Gruvby, Gustafs (W).


Karin Borni.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Levde i Gruvby, Gustafs (W).

Relationer och barn


.
Henricus Andreae Norlandus.
Kyrkoherde i Söderbärke (W).
Född i Husby (W) [1] .
Död 1614 i Söderbärke (W).

https://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/soederbaerke.shtml#kh10:

Henricus Andreæ, nämnd Norlandus d. ä. Dalekarlus, ty han war född i Husby socken och i dess kloster uppfostrad. Skall ock först hafwa såsom Mässeprest tjenat i Lundby capell, hwars rudera ännu synas utanför Westerås. Hwad syssla han sedan innehaft är okändt, men finnes 1558 antecknad såsom Pastor här. Af owanlig helsa och krafter har han ock i embetet warit mycket nitisk. Äfwen på gamla dagar rask att gå och rida, och hwarhelst han träffade ungt folk, måste de läsa för honom. De sednare åren måtte han dock sökt biträde, åtminstone nämnes 1595 och följ. v. Pastor i Norrberke. Uppnådde den högsta ålder, som är bekant ibland Westerås stifts prester, ty han uppgifwes för 123 år gammal, då han dog 1609, hwilken uppgift påtagligen är oriktig.

War flera gånger gift och hans enka Karin lefde ännu på 1620-talet. Af hans många barn satte sig de flesta ned i socknen, äfwensom han för några lät upptaga nybyggen på prestgårdens utmark. Sonen Henric war fader till förste Pastor i Gunnilbo Petrus Barchius.


Källor

  1. krister.forsberg@gmail.com

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.