, Karin

Karin .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift.

Henricus Andreae Norlandus.
Kyrkoherde i Söderbärke (W).
Född i Husby (W) [1] .
Död 1614 i Söderbärke (W).

https://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/soederbaerke.shtml#kh10:

Henricus Andreæ, nämnd Norlandus d. ä. Dalekarlus, ty han war född i Husby socken och i dess kloster uppfostrad. Skall ock först hafwa såsom Mässeprest tjenat i Lundby capell, hwars rudera ännu synas utanför Westerås. Hwad syssla han sedan innehaft är okändt, men finnes 1558 antecknad såsom Pastor här. Af owanlig helsa och krafter har han ock i embetet warit mycket nitisk. Äfwen på gamla dagar rask att gå och rida, och hwarhelst han träffade ungt folk, måste de läsa för honom. De sednare åren måtte han dock sökt biträde, åtminstone nämnes 1595 och följ. v. Pastor i Norrberke. Uppnådde den högsta ålder, som är bekant ibland Westerås stifts prester, ty han uppgifwes för 123 år gammal, då han dog 1609, hwilken uppgift påtagligen är oriktig.

War flera gånger gift och hans enka Karin lefde ännu på 1620-talet. Af hans många barn satte sig de flesta ned i socknen, äfwensom han för några lät upptaga nybyggen på prestgårdens utmark. Sonen Henric war fader till förste Pastor i Gunnilbo Petrus Barchius.

Thomas Henrici Barchius.
Kyrkoherde 1610 i Söderbärke (W).
Född i Husby (W) [1] .
Död 1639-03-07 i Söderbärke (W).

Collega i Västerås på 1590-talet, capellan 1600 i Söderbärke. 1610 kyrkoherde och 1619 prost över Bergslagen och västra Dalarna.

För sin tid en kunnig man som utmärkte sig av drift och werksamhet. Mycket aktad av biskop Rudbeckius, och kallades av honom till assessor i det consistorium majus, som den tiden var i bruk.

Gift 1:o 1596 med Margaretha Jonaedotter och 2:o med Margaretha Andersdotter som efterlevde. 8 kända barn i första giftet, varasv tre blev präster och två döttar prästgifta.
Källor

  1. krister.forsberg@gmail.com

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.