Laurelia, Margareta
1634-1680

Född 1634-03-21 [1] .
Död 1680-05-01 [1] .


Margareta Laurelia.
Född 1634-03-21 [1] . Död 1680-05-01 [1] .
F Olavus Laurelius.
Född 1585-08-10 [1] . Död 1670-04-06 [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 
M Margareta Kenicius.
Född 1601-06-27 i Skånings-Åsaka (R) [2] . Död 1679-02-05 i Västerås [2] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1634-03-21 [1] .
Död 1680-05-01 [1] .

Relationer och barn

Gift 1668-01-14 [3] .

Nicolaus Johannis Rudbeckius.
Biskop 1670 i Västerås.
Född 1622-05-01 i Västerås.
Död 1676-09-02 i Västerås.

Sedan R. under faderns uppsikt genomgått Västerås skola, sedermera studerat i Uppsala och vid utländska högskolor fullbordat sin lärda bildning, utnämndes han 1643 till eloquentiæ lector vid gymnasium i Västerås och blef tillika konsistorienotarie vid domkapitlet därstädes. Därefter förordnad till teologie lektor vid nyssnämnda läroverk, befordrades han 1658 till kyrkoherde och prost i Hedemora, förflyttades 1662 till samma befattning i Stora Tuna i Dalarne, samt kallades 1666 till pastor primarius och kyrkoherde vid Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. Utsedd, tillika med tvenne sina bröder, till teologie doktor vid promotionen i Uppsala följande året, erhöll han kallelse att efter sin svärfader Laurelius intaga biskopsstolen i Västerås samt undfick fullmakt på detta ämbete 1670. I stiftet voro faderns förtjänster ännu i friskt minne, och sonen mottogs med glädje och förhoppningar af både prästerskap och församlingarna. Han ådagalade jämväl både vilja och förmåga att väl vårda sitt nya kall; men en redan förut svag hälsa försämrades snart ytterligare och förhindrade honom att, såsom han önskade, fullgöra sina biskopliga åligganden. Slutligen träffades han af ett slaganfall hvarefter han afled i Västerås d. 2 sept. 1676 vid nära femtiofyra års ålder.

(http://www.webbgallerigotland.se/slaktforskning/lite_om_slakten_Rudbeck.html)Källor

  1. www.inforum.se
  2. MyHeritage sept 2018
  3. http://web.comhem.se/greg

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.