Hintze, Mats
1535-1579

Myntmästare 1573 i Västerås.
Född 1535 i Västerås.
Död 1579 i Västerås.

Utdrag http://runeberg.org/bokobibl/1930/0020.html:

I detta sammanhang bör påpekas, att Schück på grund av notiser i räntekammarräkenskaper för år 1575 framkastat den hypotesen, att liturgin visserligen utkommit under Torbjörn Tidemanssons namn, men att den egentlige tryckaren varit en utlänning, en viss Mattias Hijntz, som nämnda år på sin beställning i olika poster uppbar avlöning. Han kallas i dessa räkenskaper också »tryckiare», vilken yrkesterm dock icke får likställas med boktryckare; en sådan nämnes denna tid konsekvent »prentare». Mattias Hijntz kan emellertid visas vara identisk med en från Lübeck inkallad myntmästare Mattias Hinze, som bl. a. fick i uppdrag att driva myntverket i Västerås, ehuru härav icke blev något. Däremot torde han i Stockholm hava varit verksam som stilgjutare och är därför antagligen den förste namngivne utövaren av detta yrke, som vi känna i Sverige. Jag skall emellertid icke här ingå på denna fråga, utan på annat ställe framlägga de resultat härom, vartill jag under forskningar rörande Sveriges boktryckerihistoria denna tid kommit.
Mats Hintze.
Född 1535 i Västerås. Död 1579 i Västerås. Myntmästare 1573 i Västerås.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Myntmästare 1573 i Västerås.
Född 1535 i Västerås.
Död 1579 i Västerås.

Utdrag http://runeberg.org/bokobibl/1930/0020.html:

I detta sammanhang bör påpekas, att Schück på grund av notiser i räntekammarräkenskaper för år 1575 framkastat den hypotesen, att liturgin visserligen utkommit under Torbjörn Tidemanssons namn, men att den egentlige tryckaren varit en utlänning, en viss Mattias Hijntz, som nämnda år på sin beställning i olika poster uppbar avlöning. Han kallas i dessa räkenskaper också »tryckiare», vilken yrkesterm dock icke får likställas med boktryckare; en sådan nämnes denna tid konsekvent »prentare». Mattias Hijntz kan emellertid visas vara identisk med en från Lübeck inkallad myntmästare Mattias Hinze, som bl. a. fick i uppdrag att driva myntverket i Västerås, ehuru härav icke blev något. Däremot torde han i Stockholm hava varit verksam som stilgjutare och är därför antagligen den förste namngivne utövaren av detta yrke, som vi känna i Sverige. Jag skall emellertid icke här ingå på denna fråga, utan på annat ställe framlägga de resultat härom, vartill jag under forskningar rörande Sveriges boktryckerihistoria denna tid kommit.Relationer och barn


.
Cecilia Matsdotter Hintze.
Född 1579 i Västerås.
Död 1662 i Fellingsbro (T) [1] .


Källor

  1. Ekström 1971

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.