Rudbeckia, Anna
1662-1721

Född 1662-08-15 i Hedemora (W).
Döpt 1662-08-18 i Hedemora (W).
Död 1721-11-17 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .


Anna Rudbeckia.
Född 1662-08-15 i Hedemora (W). Död 1721-11-17 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .
F Nicolaus Johannis Rudbeckius.
Född 1622-05-01 i Västerås. Död 1676-09-02 i Västerås. Biskop 1670 i Västerås.
FF Johannes Johannis Rudbeckius.
Född 1581-04-03 i Ormesta, Almby (T). Död 1646-08-08 i Västerås. Biskop 1619 i Västerås.
FFF Johan Pedersson Rudbeck.
Född 1550 i Rudbaek, Holstein (Danmark). Död 1603 i Örebro län. Stadsskrivare i Örebro.
FFFF Peder Hansen (Hanissen till Rudbaek).
Född 1520 i Rudbaek, Holstein (Danmark). Död 1604.
FFFM Kirsten Jörgensdotter.
FFM Kristina Pedersdotter Bose.
Född 1557 i Äskog, Almby (T). Död 1620 i Västerås.
FFMF Per (Petrus i Äskog) Larsson.
Född omkring 1525. Bonde i Äskog, Almby (T).
FFMM NN Larsdotter.
Född i Mark, Almby (T).
FM Magdalena Hising.
Född 1602-05-24 i Arboga stadsförs (U). Död 1649-08-07 i Västerås.
FMF Carolus Olai Gevaliensis Hising.
Född 1572 i Gävle Heliga Trefaldighet (X). Död 1642 i Fellingsbro (T). Kyrkoherde 1604 i Fellingsbro (T).
FMFF Olof Hising.
Född 1540 i Björlanda (O). Död 1595 i Kungsör. Befallningsman i Gästrikland, sedermera i Kungsör
FMFM Malin Halvardsdotter.
Född 1550-01-11 i Gävle [2] . Död i Gävle.
FMM Cecilia Matsdotter Hintze.
Född 1579 i Västerås. Död 1662 i Fellingsbro (T) [3] .
FMMF Mats Hintze.
Född 1535 i Västerås. Död 1579 i Västerås. Myntmästare 1573 i Västerås.
 
M Katarina Nenzelia.
Född omkring 1625 i Stora Tuna (W). Död 1662-08-20 i Hedemora (W).
MF Seger Segersson Nenzelius.
Född 1600 i Nensjö (Nedansjö), Gudmundrå (Y). Död 1638-07-16 i Stora Tuna (W). Hovpredikant, kyrkoherde i Stora Tuna (W).
MFF Seger Persson.
Född 1560 i Gudmundrå (Y). Död 1643 i Gudmundrå (Y). Bonde, nämndeman i Nensjö (Nedansjö), Gudmundrå (Y) [3] .
MFFF Per Olofsson i Nensjö.
Född 1530 i Gudmundrå (Y). Död 1602 i Gudmundrå (Y). Bonde, nämndeman omkring 1550 i Nensjö (Nedansjö), Gudmundrå (Y).
 
MFM Märta Persdotter.
Död 1643 i Gudmundrå (Y) [4] .
 
 
MM Margareta Hansdotter Noraea.
Född i Nora (Y). Död 1688-04-23 i Stora Tuna (W).
MMF Johannes Laurentii Noraeus.
Född 1570 [5] . Död 1609 i Nora (Y) [6] . Kyrkoherde mellan 1593 och 1609 i Nora (Y).
 
 
MMM Karin Olofsdotter.
Född 1570 [5] . Död 1646 i Resele (Y) [7] .
MMMF Olaus Petri Drake.
Född 1600 i Berge, Brunflo (Z). Död 1658 i Berge, Brunflo (Z) [8] . Kyrkoherde
MMMM Anna Roaldsdotter.
Född 1604-04-25 i Trondheim, Norge [9] .

Levnadsbeskrivning

Född 1662-08-15 i Hedemora (W).
Döpt 1662-08-18 i Hedemora (W).
Död 1721-11-17 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .

Relationer och barn

Gift 1675-12-29 i Västerås domkyrkoförs (U) [10] .

Lars Barchius.
Kyrkoherde i Söderbärke (W) [10] .
Född 1644-06-12 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .
Död 1684 i Söderbärke (W) [1] .

Nicolaus Laurentii Barchius.
Biskop i Västerås [10] .
Född 1676-11-25 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .
Död 1733 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .


Laurentius Barchius.
Född 1678 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .
Död 1681 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .


Gift 1686-02-06 i Söderbärke (W).

Olof Kalsenius.
Kyrkoherde 1685 i Söderbärke (W).
Född 1652 i Kallsäby, Dingtuna (U).
Död 1716-11-01 i Söderbärke (W).
Obemedlad nödgades han under studietiden conditionera i ej mindre än 15 år hos Hedemoraprosten Skragge, som bemötte honom med faderlig kärlek. Tidsutdräkten med studierna räknades honom dock ej till last. Ehuru endast kandidat fann han plötsligt sin lycka gjord. År 1684 dog Söderbärkeprosten Barchius, måg till biskop N. Rudbeckius. Såväl församlingen som biskopssläkten gjorde allt för att vinna den icke så fattiga, men synerligen älskade änkans konservation. Konungen befallde att consistorium hade fria händer förese församlingens bästa. Då ingen behaglig person kommit i förslag, erhöll Kalsenius på Skragges rekommendation lov av consistorium att resa till Söderbärke för att låta höra sig, men dock icke att inlåta sig med änkan (!). Hans reseberättelse till consistorium innehöll, "att han behagat ej blott församlingen, som för sin del antagit honom, utan även änkan, med vilken han blivit trolovad. Det var nu intet annat att göra för biskop och consistorium än att samtycka".

Kalsenius prästvigdes tillika med sin discipel Andreas Skragge 1685 och promoverades efter några månader. Vice kontraktsprost 1691, riksdagsman 1693, ordinarie prost 1697.

Kalsenius var av ganska manligt och allvarligt sinne. De sista åren sjuklig och mycket försvagad.

Olaus Kalsenius var stamfar för finska adelsätten Rieselskiöld.

Överdirektören S. Norberg (Göteborg), dotterson till prosten Petraeus i Söderbärke, donerade ett magnatstipendium till Uppsala Universitet med företräde för ättlingar till morfadern Petraeus och dennes svärfar, prosten Kalsenius i Söderbärke. Stipendiet innehades från hösten 1928 i tre år av krönikeutgivarens son W. Per E. Ekman som ättling till förenämnda Petraeus och Kalsenius.Elisabet Kalsenius.
Född 1687-03-12 i Söderbärke (W).
Död 1755.


Anders Kalsenius.
Biskop i Västerås domkyrkoförs (U).
Född 1688-11-01 i Söderbärke (W) [11] .
Död 1750-12-24 i Västerås [11] .

Vid nio års ålder sändes K till universitetet i Uppsala, där han till en början idkade sina studier under ledning af ett par äldre kamrater, båda blifvande biskopar, nämligen halfbrodern N. Barchius och A. Rhyzelius.

Promoverad till filosofie magister 1713 och prästvigd 1716, kallades han sistnämnda år till huspredikant hos riksrådet grefve Gustaf Cronhjelm och befordrades till pastor vid Dalregementet samt bevistade såsom sådan kampanjen i Norge 1718. Från nämnda kår sökte och erhöll han 1720 transport såsom andre pastor vid lifdrabanterna och utnämndes 1722 till e. o. k. hofpredikant. Den personliga beröring, hvari han genom det sistnämnda kallet kom med konung Fredrik, påskyndade hans befordringar. 1725 förordnades han till präses i hofkonsistorium och blef 1728 efter halfbrodern Barchius konungens öfverhofpredikant, 1730 pastor primarius vid Storkyrkan i Stockholm och ordförande i stadskonsistorium samt 1733 biskop i Västerås. Redan tre år förut hade han nämnts till teol. doktor af universitetet i Greifswald. Hans afundsmän påstodo väl, att det ej var Kalsenii utmärkthet som präst, utan helt andra meriter, som framkallade denna hastiga lycka, nämligen hans egenskap af säker skytt och glad deltagare i konungens jaktpartier och ännu mer hans eftergifvenhet för konungens passion beträffande fröken Taube. Af andra framställes han dock som både en samvetsgrann och aktningsvärd man. Hans lärdom och nit som stiftsstyresman hafva ej ens hans ovänner sökt förneka. Mot Uppsala universitet visade han en stor och hedrande frikostighet, då han där inrättade den teologiska profession, som ännu bär hans namn. För detta ändamål skänkte han till akademiens disposition Sätra hälsobrunn i Västmanland och 20,000 daler k:mt, det senare dock med förbehåll af underhåll åt några fattiga. Till Västerås gymnasium förärades hans vackra och dyrbara myntsamling. Vid riksdagarne tillhörde han Hattpartiet. Död i Västerås d. 24 dec. 1750.

Gift med Elisabet Lemoine. Barnlöst äktenskap.
Källor

 1. Ingvar Vikman
 2. MyHeritage sept 2018
 3. Ekström 1971
 4. Eivor Grafsund
 5. www.herrmattsslakt.se
 6. www.herrmattsslakt.se, bengt blom
 7. Bygdén
 8. Hans Angberg
 9. http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/45117.html?1061218524
 10. Ove Renger
 11. Annika Lindqvist

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.