Columbus, Jonas Svenonis
1586-1663

Professor i Uppsala 1625, kyrkoherde i Husby 1631
Född 1586 i Munktorp (U).
Död 1663-08-27 i Husby (W).
Begravd i Husby (W).
Tog namnet Columbus efter morfaderns hemman Duvåker i Husby.

Studerade både i Trondhjem och Köpenhamn. Blev director för sång och musik vid Uppsala Universitet 1613 och promoverad där 1617. År 1618 director musices och con-rector vid Västerås skola samt prästvigd samma år. Året därpå sändes han av biskop och consistorium till Tyskland, förnämligast att uppöva sig i musiken och uppköpa musikinstrumenter och böcker ävensom ett par jordglober, då han blev försedd med vackra medel.

Vid Västerås gymnasium finnas ännu lämningar kvar av det, som han anskaffade. Vid gymnasiets stiftande 1623 blev han graecae linguae lector. Kallades 1625 till poesos professor samt 1627 till director musices vid Uppsala Universitet. År 1630 utnämndes Columbus till kyrkoherde i Husby och på prästmötet 1643 beslöts, att han skulle ha inspektion över sin församling, men prostsätet vara i Hedemora.

Hedrad och älskad av alla samt en god ordingsman, är han härjämte utan tvivel att anse som "grundläggaren av det musikaliska liv, som sedan utmärkt rikets första högskola".

Begravd under koret i Husby kyrka. Hade tillsammans med Elisabeth Thomaedotter ej mindre än 18 barn (det andra giftet med Kerstin Jacobsdotter var barnlöst).


Jonas Svenonis Columbus.
Född 1586 i Munktorp (U). Död 1663-08-27 i Husby (W). Professor i Uppsala 1625, kyrkoherde i Husby 1631
F Sveno Ragvaldi.
Född i Munktorp (U). Död 1593. Kyrkoherde 1580 i Munktorp (U).
     
 
   
 
     
 
   
 
M Brita Jonsdotter.
Född i Husby (W). Död 1630 i Kila (U).
MF Jonas Petri Helsingius.
Död 1603-02-16 i Husby (W). Kyrkoherde 1580 i Husby (W).
   
 
   
 
MM Anna (Susanna) .
Född i Duvåker, Husby kbfd (W). Död 1612 i Husby (W) [1] .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Professor i Uppsala 1625, kyrkoherde i Husby 1631
Född 1586 i Munktorp (U).
Död 1663-08-27 i Husby (W).
Begravd i Husby (W).
Tog namnet Columbus efter morfaderns hemman Duvåker i Husby.

Studerade både i Trondhjem och Köpenhamn. Blev director för sång och musik vid Uppsala Universitet 1613 och promoverad där 1617. År 1618 director musices och con-rector vid Västerås skola samt prästvigd samma år. Året därpå sändes han av biskop och consistorium till Tyskland, förnämligast att uppöva sig i musiken och uppköpa musikinstrumenter och böcker ävensom ett par jordglober, då han blev försedd med vackra medel.

Vid Västerås gymnasium finnas ännu lämningar kvar av det, som han anskaffade. Vid gymnasiets stiftande 1623 blev han graecae linguae lector. Kallades 1625 till poesos professor samt 1627 till director musices vid Uppsala Universitet. År 1630 utnämndes Columbus till kyrkoherde i Husby och på prästmötet 1643 beslöts, att han skulle ha inspektion över sin församling, men prostsätet vara i Hedemora.

Hedrad och älskad av alla samt en god ordingsman, är han härjämte utan tvivel att anse som "grundläggaren av det musikaliska liv, som sedan utmärkt rikets första högskola".

Begravd under koret i Husby kyrka. Hade tillsammans med Elisabeth Thomaedotter ej mindre än 18 barn (det andra giftet med Kerstin Jacobsdotter var barnlöst).

Relationer och barn

Gift 1624-06-25 i Husby (W).

Elisabet Thomasdotter Barchia.
Född i Söderbärke (W) [1] .
Död 1647-04-05 i Husby, Husby kbfd (W) [1] .
I sinnessvaghet sökte hon 1646 dränka sig i Dalälven, men räddades av sin dräng. Hon hade ej mindre än 18 barn.

Elisabet Columba.
Död 1676 i Husby, Husby kbfd (W).


Brita Columba.
Död 1668 i Husby, Husby kbfd (W).


Susanna Columba.
Död 1681 i Hedemora (W).


Margareta Columba.
Född 1629 i Uppsala domkyrkoförs (C).
Död 1679 i Lindesberg.


Katarina Jonsdotter Columba.
Född 1636 i Husby, Husby kbfd (W).
Död 1709 i Husby, Husby kbfd (W).


Jakob Columbus.
Död 1639 i Uppsala domkyrkoförs (C).


Kristina Columba.
Född 1634-10-24 i Husby (W) [2] .
Död 1703-12-30 i Husby (W) [2] .
Kristina hade tio barn varav tre i första giftet (med Laurentius Holstenius som var Gezelius företrädare som kyrkoherde i Husby).




Johannes Columbus.
Född 1640-12-12 i Husby, Husby kbfd (W) [3] .
Död 1684-08-12 i Uppsala domkyrkoförs (C) [3] .


Samuel Columbus.
Författare, språkteoretiker och språkforskare
Född 1642-04-24 i Husby prästgård, Husby kbfd (W).
Död 1679-07-08 i Stockholm.

Samuel Columbos var en författare, språkteoretiker och språkforskare samt amanuens i antikvitetskollegium och vän/lärjunge till Georg Stiernhielm. Efter Stiernhielms död for Columbos med bröderna Reenstierna ut i Europa, som informator under deras internationella vidareutbildning. Även sen de återvänt till Sverige stannade han kvar. Sju månader före sin död började han återresan till Sverige - en resa som tog honom 3 månader. Han var hela sitt liv starkt påverkad av sjukdom från sin studenttid i Uppsala, där han under stora umbäranden satt häktad för delaktighet i upplopp. Närmast av en slump hade han dragits med i en strid för "akademisk frihet", vilket i dåtidens termer betydde att studenterna önskade supa och rumla fritt, snarare än studera. Sjukdomen han drabbades av under häktestiden var den som slutligen dödade honom, blott 37 år gammal, fyra månader efter hans ankomst till hemlandet 1679.

Han finns representerad i 1819 och 1986 års psalmböcker.

Han kunde skatta sig lycklig bl.a. därför att han fått "öppna sina ögon för dagens ljus i en av de svenska trakter, där en på samma gång stor och skön natur är genast till hands att stämma finare själars strängar". Så uttryckte skalden Amadeus Atterbom sin hänförelse över det vackra Husby i en hyllning till skalden och språkmannen Samuel Columbus, som var född på Duvåker, gården intill Dalälven, där denna flyter som bredast och mäktigast genom socknen.




Gift Barnlöst äktenskap 1648.

Kristina Jakobsdotter.

Källor

  1. Ekström
  2. Kurt Åkerlind
  3. MyHeritage sept 2018

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.