Andersdotter, Ingeborg
1638-1698

Född 1638 i Kybacken, Söderbärke (W) [1] .
Död 1698 i Norberg (U).
Dödsorsak: Brennesot eller fleckfeber


Ingeborg Andersdotter.
Född 1638 i Kybacken, Söderbärke (W) [1] . Död 1698 i Norberg (U).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1638 i Kybacken, Söderbärke (W) [1] .
Död 1698 i Norberg (U).
Dödsorsak: Brennesot eller fleckfeber

Relationer och barn

Gift.

HOLSTEN HENNIKSSON.
Riksdagsman, häradsdomare, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U).
Född 1647 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Död 1722 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Häradsdomare i Norberg. Kyrkvärd och riksdagsman.

Från Britt-Marie Sohlsdtröm januari 2013:

Han var via mödernet befryndad med präst- och lärdomssläkten Holstenius (Holsten) och sonen Olof och sonsonen Per, som båda blev präster i Västerås stift, tog upp efternamnet Holstenius, se SBL, bd 19 s 325 f. Där uppges dock felaktigt efter CC Gjörwells Biographica Sveo-Gothica (1768) att Holsten Henniksson var systerson till bergsfogden Anders Holstensson i Kallmora, Norbergs sn. Istället var han dotterson till denne, vilket bl a framgår av dopboken för Norberg 1671.

Holsten Henniksson är mf ff mf ff till den i Sovjetunionen försvunne diplomaten Raoul Wallenberg, se Hans Gillingstam: Raoul Wallenbergs härstamning från Västerbergslagen. Släktforskaren nr 5 (1982).Hans Holstensson.
Nämndeman, bergsman i Aspbenning, Västanfors (U).
Född 1669 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Död 1750 i Aspbenning, Västanfors (U) [1] .


Per Holstensson.
Bergsman i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Född 1673 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Död 1739 [1] .


OLAUS (3:112) HOLSTENIUS.
Kyrkoherde i Björksta (U).
Född 1678 i Djupkärra, Norberg (U).
Död 1761 i Björksta (U).

Conditionerade längre tid av studieåren hos kyrkoherde Olaus Aroselius i Björksta. Akademiska studierna avslutades med en hederligt avlagd filosofie examen 1709. Under sin conditionstid hade H. gjort sig så fördelaktigt känd av församlingen, att denna, när kyrkoherden dog år 1709, efterlämnande änka och många barn i stor misère, varmt ömmade för familjen och gick till Kungs för att få Holstenius, ehuru ännu inte prästvigd, till pastor. Detta dock på villkor att han skulle taga en dotter till äkta och försörja änkan med de yngre barnen. Efter samtycke från consist., som dock för sin del fordrade, att H. skulle årligen amortera företrädarens resterande skuld till domkapitlwet, utfärdade regeringen på landshövdingens förord en interimsfullmakt redan samma år. Emellertide blev Olaus prästvigd ett par månader härefter (i Strängnäs), tillträdde inom kort pastoratet och gifte sig i februari 1710. Konungens konfirmation av utnämningen är daterad först på hösten 1711 i Bender.

Med klokhet och drift skötte han sitt ämbete och sökte sätta församling, kyrka och boställe i så gott skick, som den svåra tiden medgav. Amorteringarna av svärfaderns skulder nödgade honom att strängt hushålla. Ett tillskott i inkomsterna torde han ha haft genom att i likhet med sina företrädare mot betalning hålla gästning för besökare i sockenstuga och tingshus, vilka sedan gammalt stått i prästgården. Han påtalades emellertid härför och beskylldes även för krögeri, vilket han tillbakavisade genom att påfordra husenas flyttning och sin befrielse från hela besväret. Oaktat de hårda tiderna blev han efter hand enm förmögen man, men upphörde ändock ej att klaga hos consist. över sin brist och sitt usla boställe.

Efter långvarig tjänst och verksam levnad blev han sjuklig och hade under asina sista 13 år svårt att förflytta sig tillfölje gikt och podager. Hans svaghet och oro för sin i en järnbeslagen kista förvarade penningskatt tilltog mer och mer under dessa overksamhetsår.

Med hustrun Catharina hade han sex barn, av vilka ingen son ägnade sig åt prästerliga kallet; två döttrar blev dock prästgifta.

Beträffande släkten Holstenius se SBL.19, sid 325-326.
Källor

  1. Kurt Åkerlind

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.