HENNIKSSON, HOLSTEN
1647-1722

Riksdagsman, häradsdomare, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U).
Född 1647 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Död 1722 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Häradsdomare i Norberg. Kyrkvärd och riksdagsman.

Från Britt-Marie Sohlsdtröm januari 2013:

Han var via mödernet befryndad med präst- och lärdomssläkten Holstenius (Holsten) och sonen Olof och sonsonen Per, som båda blev präster i Västerås stift, tog upp efternamnet Holstenius, se SBL, bd 19 s 325 f. Där uppges dock felaktigt efter CC Gjörwells Biographica Sveo-Gothica (1768) att Holsten Henniksson var systerson till bergsfogden Anders Holstensson i Kallmora, Norbergs sn. Istället var han dotterson till denne, vilket bl a framgår av dopboken för Norberg 1671.

Holsten Henniksson är mf ff mf ff till den i Sovjetunionen försvunne diplomaten Raoul Wallenberg, se Hans Gillingstam: Raoul Wallenbergs härstamning från Västerbergslagen. Släktforskaren nr 5 (1982).
HOLSTEN HENNIKSSON.
Född 1647 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] . Död 1722 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] . Riksdagsman, häradsdomare, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U).
F HENNIKE HANSSON.
Född 1617 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] . Död 1660 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] . Nämndeman, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U).
FF HANS PERSSON.
Född 1570 i Vad, Söderbärke (W) [1] . Död 1620 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] . Nämndeman, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U) [2] .
FFF PER HENNIKSSON.
Född 1521 i Vad, Söderbärke (W) [3] . Död 1593 i Söderbärke (W) [3] . Nämnd 1571-93, bergsman i Vad, Söderbärke (W) [2] .
FFFF HENNIKE BENGTSSON.
Född 1494 i Bråfors, Norberg (U) [1] . Död 1565 i Vad, Söderbärke (W) [4] . Omnämnd 1535-64, bergsman i Vad, Söderbärke (W) [2] .
FFFM Marit Tidiksdotter.
Född omkring 1500 i Stimmerbo, Norrbärke (W) [5] . Död i Vad, Söderbärke (W) [5] .
FFM Karin Svensdotter.
Född i Sörgården, Fragg, Norberg (U) [6] .
FFMF Gosven i Hagge NN.
Född [7] .
 
FM Kerstin Torbjörnsdotter.
Född [8] . (Fel hustru till HP enligt Krister Forsberg)
   
 
   
 
M Karin Andersdotter.
Född 1620 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Död 1673 i V Djupkärra, Norberg (U) [8] .
MF Anders Holstenius Holstensson.
Född 1585 i Kallmora, Norberg (U) [9] . Död 1656-07-15 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
MFF Holsten Andersson.
Född 1555 i Kallmora, Norberg (U) [10] . Död 1611 i Kallmora, Norberg (U) [10] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
MFFF Anders Andersson.
Född 1535 i Kallmora, Norberg (U) [11] . Död 1571 i Kallmora, Norberg (U) [11] . Bergsman i Norberg
MFFM Kerstin Matsdotter.
Född omkring 1535 i Gläfse, Söderbärke (W) [1] . Död efter 1573 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
MFM Sigrid Jonsdotter.
Född Alternativt Persbo, Söderbärke (samma källa) omkring 1560 i Gläfse, Söderbärke (W) [5] . Död efter 1611 i Kallmora, Norberg (U) [10] .
MFMF Jon Larsson.
Född omkring 1520 i Persbo, Grangärde (W) [1] . Död före 1593 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
MFMM NN (Karin är fel) Larsdotter.
Född omkring 1530 i Norrvik, Grangärde (W) [1] . Död före 1597 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
MM Marit .
Född 1592 i Norberg (U) [1] . Död 1656-06-06 i Kallmora, Norberg (U) [10] .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Riksdagsman, häradsdomare, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U).
Född 1647 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Död 1722 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Häradsdomare i Norberg. Kyrkvärd och riksdagsman.

Från Britt-Marie Sohlsdtröm januari 2013:

Han var via mödernet befryndad med präst- och lärdomssläkten Holstenius (Holsten) och sonen Olof och sonsonen Per, som båda blev präster i Västerås stift, tog upp efternamnet Holstenius, se SBL, bd 19 s 325 f. Där uppges dock felaktigt efter CC Gjörwells Biographica Sveo-Gothica (1768) att Holsten Henniksson var systerson till bergsfogden Anders Holstensson i Kallmora, Norbergs sn. Istället var han dotterson till denne, vilket bl a framgår av dopboken för Norberg 1671.

Holsten Henniksson är mf ff mf ff till den i Sovjetunionen försvunne diplomaten Raoul Wallenberg, se Hans Gillingstam: Raoul Wallenbergs härstamning från Västerbergslagen. Släktforskaren nr 5 (1982).Relationer och barn

Gift.

Ingeborg Andersdotter.
Född 1638 i Kybacken, Söderbärke (W) [1] .
Död 1698 i Norberg (U).
Dödsorsak: Brennesot eller fleckfeber

Hans Holstensson.
Nämndeman, bergsman i Aspbenning, Västanfors (U).
Född 1669 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Död 1750 i Aspbenning, Västanfors (U) [1] .


Per Holstensson.
Bergsman i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Född 1673 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] .
Död 1739 [1] .


OLAUS (3:112) HOLSTENIUS.
Kyrkoherde i Björksta (U).
Född 1678 i Djupkärra, Norberg (U).
Död 1761 i Björksta (U).

Conditionerade längre tid av studieåren hos kyrkoherde Olaus Aroselius i Björksta. Akademiska studierna avslutades med en hederligt avlagd filosofie examen 1709. Under sin conditionstid hade H. gjort sig så fördelaktigt känd av församlingen, att denna, när kyrkoherden dog år 1709, efterlämnande änka och många barn i stor misère, varmt ömmade för familjen och gick till Kungs för att få Holstenius, ehuru ännu inte prästvigd, till pastor. Detta dock på villkor att han skulle taga en dotter till äkta och försörja änkan med de yngre barnen. Efter samtycke från consist., som dock för sin del fordrade, att H. skulle årligen amortera företrädarens resterande skuld till domkapitlwet, utfärdade regeringen på landshövdingens förord en interimsfullmakt redan samma år. Emellertide blev Olaus prästvigd ett par månader härefter (i Strängnäs), tillträdde inom kort pastoratet och gifte sig i februari 1710. Konungens konfirmation av utnämningen är daterad först på hösten 1711 i Bender.

Med klokhet och drift skötte han sitt ämbete och sökte sätta församling, kyrka och boställe i så gott skick, som den svåra tiden medgav. Amorteringarna av svärfaderns skulder nödgade honom att strängt hushålla. Ett tillskott i inkomsterna torde han ha haft genom att i likhet med sina företrädare mot betalning hålla gästning för besökare i sockenstuga och tingshus, vilka sedan gammalt stått i prästgården. Han påtalades emellertid härför och beskylldes även för krögeri, vilket han tillbakavisade genom att påfordra husenas flyttning och sin befrielse från hela besväret. Oaktat de hårda tiderna blev han efter hand enm förmögen man, men upphörde ändock ej att klaga hos consist. över sin brist och sitt usla boställe.

Efter långvarig tjänst och verksam levnad blev han sjuklig och hade under asina sista 13 år svårt att förflytta sig tillfölje gikt och podager. Hans svaghet och oro för sin i en järnbeslagen kista förvarade penningskatt tilltog mer och mer under dessa overksamhetsår.

Med hustrun Catharina hade han sex barn, av vilka ingen son ägnade sig åt prästerliga kallet; två döttrar blev dock prästgifta.

Beträffande släkten Holstenius se SBL.19, sid 325-326.
Källor

 1. Kurt Åkerlind
 2. Peggy Berglind
 3. Kristina Modée
 4. Carina
 5. Krister Forsberg
 6. BMS, Krister Forsberg
 7. Britt-Marie Sohlström mars 2017
 8. BMS
 9. Gösta Hallberg
 10. krister.forsberg@gmail.com
 11. Kurt Åkerlind nov2014

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.