HOLSTENIUS, OLAUS (3:112)
1678-1761

Kyrkoherde i Björksta (U).
Född 1678 i Djupkärra, Norberg (U).
Död 1761 i Björksta (U).

Conditionerade längre tid av studieåren hos kyrkoherde Olaus Aroselius i Björksta. Akademiska studierna avslutades med en hederligt avlagd filosofie examen 1709. Under sin conditionstid hade H. gjort sig så fördelaktigt känd av församlingen, att denna, när kyrkoherden dog år 1709, efterlämnande änka och många barn i stor misère, varmt ömmade för familjen och gick till Kungs för att få Holstenius, ehuru ännu inte prästvigd, till pastor. Detta dock på villkor att han skulle taga en dotter till äkta och försörja änkan med de yngre barnen. Efter samtycke från consist., som dock för sin del fordrade, att H. skulle årligen amortera företrädarens resterande skuld till domkapitlwet, utfärdade regeringen på landshövdingens förord en interimsfullmakt redan samma år. Emellertide blev Olaus prästvigd ett par månader härefter (i Strängnäs), tillträdde inom kort pastoratet och gifte sig i februari 1710. Konungens konfirmation av utnämningen är daterad först på hösten 1711 i Bender.

Med klokhet och drift skötte han sitt ämbete och sökte sätta församling, kyrka och boställe i så gott skick, som den svåra tiden medgav. Amorteringarna av svärfaderns skulder nödgade honom att strängt hushålla. Ett tillskott i inkomsterna torde han ha haft genom att i likhet med sina företrädare mot betalning hålla gästning för besökare i sockenstuga och tingshus, vilka sedan gammalt stått i prästgården. Han påtalades emellertid härför och beskylldes även för krögeri, vilket han tillbakavisade genom att påfordra husenas flyttning och sin befrielse från hela besväret. Oaktat de hårda tiderna blev han efter hand enm förmögen man, men upphörde ändock ej att klaga hos consist. över sin brist och sitt usla boställe.

Efter långvarig tjänst och verksam levnad blev han sjuklig och hade under asina sista 13 år svårt att förflytta sig tillfölje gikt och podager. Hans svaghet och oro för sin i en järnbeslagen kista förvarade penningskatt tilltog mer och mer under dessa overksamhetsår.

Med hustrun Catharina hade han sex barn, av vilka ingen son ägnade sig åt prästerliga kallet; två döttrar blev dock prästgifta.

Beträffande släkten Holstenius se SBL.19, sid 325-326.
OLAUS (3:112) HOLSTENIUS.
Född 1678 i Djupkärra, Norberg (U). Död 1761 i Björksta (U). Kyrkoherde i Björksta (U).
F HOLSTEN HENNIKSSON.
Född 1647 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] . Död 1722 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] . Riksdagsman, häradsdomare, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U).
FF HENNIKE HANSSON.
Född 1617 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] . Död 1660 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] . Nämndeman, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U).
FFF HANS PERSSON.
Född 1570 i Vad, Söderbärke (W) [1] . Död 1620 i V Djupkärra, Norberg (U) [1] . Nämndeman, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U) [2] .
FFFF PER HENNIKSSON.
Född 1521 i Vad, Söderbärke (W) [3] . Död 1593 i Söderbärke (W) [3] . Nämnd 1571-93, bergsman i Vad, Söderbärke (W) [2] .
FFFM Karin Svensdotter.
Född i Sörgården, Fragg, Norberg (U) [4] .
FFM Kerstin Torbjörnsdotter.
Född [5] . (Fel hustru till HP enligt Krister Forsberg)
 
 
FM Karin Andersdotter.
Född 1620 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Död 1673 i V Djupkärra, Norberg (U) [5] .
FMF Anders Holstenius Holstensson.
Född 1585 i Kallmora, Norberg (U) [6] . Död 1656-07-15 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
FMFF Holsten Andersson.
Född 1555 i Kallmora, Norberg (U) [7] . Död 1611 i Kallmora, Norberg (U) [7] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
FMFM Sigrid Jonsdotter.
Född Alternativt Persbo, Söderbärke (samma källa) omkring 1560 i Gläfse, Söderbärke (W) [8] . Död efter 1611 i Kallmora, Norberg (U) [7] .
FMM Marit .
Född 1592 i Norberg (U) [1] . Död 1656-06-06 i Kallmora, Norberg (U) [7] .
 
 
M Ingeborg Andersdotter.
Född 1638 i Kybacken, Söderbärke (W) [1] . Död 1698 i Norberg (U).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde i Björksta (U).
Född 1678 i Djupkärra, Norberg (U).
Död 1761 i Björksta (U).

Conditionerade längre tid av studieåren hos kyrkoherde Olaus Aroselius i Björksta. Akademiska studierna avslutades med en hederligt avlagd filosofie examen 1709. Under sin conditionstid hade H. gjort sig så fördelaktigt känd av församlingen, att denna, när kyrkoherden dog år 1709, efterlämnande änka och många barn i stor misère, varmt ömmade för familjen och gick till Kungs för att få Holstenius, ehuru ännu inte prästvigd, till pastor. Detta dock på villkor att han skulle taga en dotter till äkta och försörja änkan med de yngre barnen. Efter samtycke från consist., som dock för sin del fordrade, att H. skulle årligen amortera företrädarens resterande skuld till domkapitlwet, utfärdade regeringen på landshövdingens förord en interimsfullmakt redan samma år. Emellertide blev Olaus prästvigd ett par månader härefter (i Strängnäs), tillträdde inom kort pastoratet och gifte sig i februari 1710. Konungens konfirmation av utnämningen är daterad först på hösten 1711 i Bender.

Med klokhet och drift skötte han sitt ämbete och sökte sätta församling, kyrka och boställe i så gott skick, som den svåra tiden medgav. Amorteringarna av svärfaderns skulder nödgade honom att strängt hushålla. Ett tillskott i inkomsterna torde han ha haft genom att i likhet med sina företrädare mot betalning hålla gästning för besökare i sockenstuga och tingshus, vilka sedan gammalt stått i prästgården. Han påtalades emellertid härför och beskylldes även för krögeri, vilket han tillbakavisade genom att påfordra husenas flyttning och sin befrielse från hela besväret. Oaktat de hårda tiderna blev han efter hand enm förmögen man, men upphörde ändock ej att klaga hos consist. över sin brist och sitt usla boställe.

Efter långvarig tjänst och verksam levnad blev han sjuklig och hade under asina sista 13 år svårt att förflytta sig tillfölje gikt och podager. Hans svaghet och oro för sin i en järnbeslagen kista förvarade penningskatt tilltog mer och mer under dessa overksamhetsår.

Med hustrun Catharina hade han sex barn, av vilka ingen son ägnade sig åt prästerliga kallet; två döttrar blev dock prästgifta.

Beträffande släkten Holstenius se SBL.19, sid 325-326.Relationer och barn

Gift 1710.

Katarina Aroselia.
Född 1684.
Död 1761.
"En rask och hushållsaktig qvinna, grov i seder men hedersam och välgörande". Makarna hade sex barn.

MARIA HOLSTENIA d.y.
Född 1718 i Björksta (U).
Död 1750 i Västerås domkyrkoförs (U).


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. Peggy Berglind
  3. Kristina Modée
  4. BMS, Krister Forsberg
  5. BMS
  6. Gösta Hallberg
  7. krister.forsberg@gmail.com
  8. Krister Forsberg

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.