Larsson, Jon
1520?-(..1593)

Född omkring 1520 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
Död före 1593 i Persbo, Grangärde (W) [1] .


Jon Larsson.
Född omkring 1520 i Persbo, Grangärde (W) [1] . Död före 1593 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1520 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
Död före 1593 i Persbo, Grangärde (W) [1] .

Relationer och barn

Gift.

NN (Karin är fel) Larsdotter.
Född omkring 1530 i Norrvik, Grangärde (W) [1] .
Död före 1597 i Persbo, Grangärde (W) [1] .

Sigrid Jonsdotter.
Född Alternativt Persbo, Söderbärke (samma källa) omkring 1560 i Gläfse, Söderbärke (W) [2] .
Död efter 1611 i Kallmora, Norberg (U) [3] .

Att hon var dotterdotter till den rike och kände bergsfogden Lasse Rafaelsson i Norrvik, Grangärde sn, framgår av Anders Winroths artikel om Lasse Ravalsson i Norrvik och hans släkt. Släktforskaren nr 8 (1983), s 3ff. (utg av Västerbergslagens släktforskare) KLRD, 1, f 456v.

19 febr 1611 kom Erik Holstensson i Kallmora och talade till Mats Nilsson i Gläfse (Söderbärke), om två systerdelar ibidem som kom hustru Sigrin, som var Eriks moder i Kallmora, till och hennes syster hustru Sara i Hörende, som både Herr Hindrik och många gode män i nämnden sutto bekände, att samma delar alltid varit klandrat och ingen kunde tillkommit. Därför avsades nu vänligen förente och med handräckning stadfäste så att Mats Nilssons måg Mats .... på alla sina hustrus systrars vägnar skall giva Erik Holstensson i fina osmundsjärn, r skulle de föra till Kallmora och skall Erik Holstensson låta taga .... ....

/Av ovanstånde/ att döma så ägde Eriks mor och moster två systerdelar i Gläfse, vilka Mats Nilsson på något sätt kommit över. Därför fick Mats´ måg ge Sigrids (och kanske Saras) arvinge Erik åtta fat järn på sin hustrus alla systrars vägnar. Att Sara och Sigrid ägde jord i Gläfse kan kanske sammanställas med notisen i Dalarnas domböcker I:AI:5, f 168v, där det nämns att dessas morfar Lasse Ravalsson "solde samme Gläffse för en halff läst iärn" till Lasse Persson i Gläfse.

Däremot framgår det av likpredikan över Erik Holstensson (Se Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, II:1, s 255, n1) att hans mor Sigrids patronymikon var Jonsdotter. Detta är visserligen en sekundär källa, men den stöds av att Sara och Sigrid Jonsdöttrar 1597 hade sålt jord i Norrvik till Widik Hansson (se Lasse Ravalsson ... i Slf 8 s 4 och not 18). Dessa identifierar jag med de två systrar Sigrid och Sara som nämnes i din Excerpt och i bifogade kopia, eftersom denna Sigrids son Erik Holstensson var dotterdotterson till Lasse Ravalsson (se Lasse Ravalsson.... s4 not 19) Anders Winroth i brev till Arne Sohlström 1984-04-03.

Enligt Västerås herdaminnen 1600-talet Del II:I sidan 253 var Sigrid arveberättigad i Skenshyttan och Ulfshyttan i Silfberg.


Sara Jonsdotter.


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. Krister Forsberg
  3. krister.forsberg@gmail.com

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.