, Esbjörn

Bonde i Backa (O) [1] .


Esbjörn .
Bonde i Backa (O) [1] .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Bonde i Backa (O) [1] .

Relationer och barn


.
Nils Esbjörnsson.
Bonde 1769 i Tingstad Högen, Backa (O) [2] .
Taxeringslängden 1715 anger för Tingstad Högen Rasmus och Nils 1/4 vardera.

Enligt V. Hisingens häradstings protokoll i maj 1731 avhände sig borgaren i Göteborg Nils Wilhelmsson Kullberg 28.2.1729 ett fjärdedels skattehemman Högen i Tingstad till bonden Jon Nilsson. Enligt samma härads protokoll för oktober 1726 hade Nils Wilhelmsson köpt detta skattehemman av sal Rasmus Olufsson (Källa: Olga Dahl).

Anders hypotes: Jon Nilsson ensam kvar 1729 med 1/2. Släktskap med Esbjörn?


Erik Esbjörnsson.
Bonde mellan 1719 och 1762 på Dubbered, Backa (O).
Levde Synes ha varit den förste frie ägaren till gården i Dubbered, Backa (O).
Död omkring 1762 i Dubbered, Backa (O).
Gården var omkring 1650 till 1725 kronogård och har genom tiderna benämnts Dubberödh, Dubberööd och Dubbered. År 1686 betalade Dubberöd ränta till Översten och Kommendanten i Göteborg samt år 1719 till Kaptenlöjtnanten på Livkompaniet vid Bohus kavalleri. Åbor i Dubberöd hade på den tiden tegar (inägor) i Bällskär och Lärje. Storskifte skedde på ägorna år 1760, på inägorna 1794 samt enskifte på alla ägorna år 1813. Gården var "1/2 mantal krono" i brukningsdel.

Enligt jordeboken köptes gården från krono- till skattehemman. Köpebrev daterat den 13 maj 1719 omtalar att gården köpts för 50 riksdaler Silvermynt. Vem som köpte gården omtalas icke i gamla handlingar. Men enligt jordeböcker för åren 1730, 1736 och 1732 står Erik Esbjörnsson för ½ mantal Dubbered.

Erik Esbjörnsson ägde gården 1719-1762. Efter hans död omkring år 1762 försålde hans änka Karin Olofsdotter 2/3 av gården till sonen Jon Eriksson. Men genom klagomål vid "Rätten" blev förhållandet ändrat så att Jon skulle behålla ¼ hemman och brodern Olof Eriksson skulle få ¼ hemman enligt domboken av den 26 februari 1765.

Källa: Lennart Tingdal.
Källor

  1. AT hypotes
  2. LM laga storskifte 1770

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.