Eriksson, Jon
1704-1770

Född 1704.
Död 1770.
Jon Eriksson, som enligt 1766 års mantalslängd var gift med Anna Olofsdotter, hade troligtvis flera barn men den ende som är känd var sonen Olof Jonsson född 1767. I husförhörslängderna finns han med t.o.m. år 1805. Från 1805 t.o.m. 1808 års husförhörslängder är han struken utan angivande av orsak. Troligen är han avliden då han eljest skulle haft arvsrätt till gården. Jon Eriksson avled omkring år 1770 och hans änka Anna Olofsdotter gifte om sig med Håkan Svensson, som före 1774 inlöst den pantsatta gården. Huruvida inlösningen omfattar de båda gårdarna, Jons del och Olofs del, framgår ej av gamla handlingar. Håkan Svensson avled 1784 varefter änkan Anna Olofsdotter skötte gården till omkring 1805 då sonen Sven Håkansson övertog den.

Källa: Lennart Tingdal.
Jon Eriksson.
Född 1704. Död 1770.
F Erik Esbjörnsson.
Död omkring 1762 i Dubbered, Backa (O). Bonde mellan 1719 och 1762 på Dubbered, Backa (O).
FF Esbjörn .
Bonde i Backa (O) [1] .
   
 
   
 
     
 
   
 
M Karin Olofsdotter.
Född i Aröd, Backa (O). Död omkring 1770.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1704.
Död 1770.
Jon Eriksson, som enligt 1766 års mantalslängd var gift med Anna Olofsdotter, hade troligtvis flera barn men den ende som är känd var sonen Olof Jonsson född 1767. I husförhörslängderna finns han med t.o.m. år 1805. Från 1805 t.o.m. 1808 års husförhörslängder är han struken utan angivande av orsak. Troligen är han avliden då han eljest skulle haft arvsrätt till gården. Jon Eriksson avled omkring år 1770 och hans änka Anna Olofsdotter gifte om sig med Håkan Svensson, som före 1774 inlöst den pantsatta gården. Huruvida inlösningen omfattar de båda gårdarna, Jons del och Olofs del, framgår ej av gamla handlingar. Håkan Svensson avled 1784 varefter änkan Anna Olofsdotter skötte gården till omkring 1805 då sonen Sven Håkansson övertog den.

Källa: Lennart Tingdal.Relationer och barn

Gift.
Skild ????.

Anna Olsdotter.
Hfl 1796 i Dubbered, Backa (O).
Född 1738 i Dubbered, Backa (O) [2] .
Död 1812.
Grannsämjan mellan de båda Dubberödsgårdarna synes ej ha varit den allra bästa. I 1789 års dombok förekommer ett mål mellan Erik Olsson, Olof Erikssons son, och (fastern) änkan Anna Olofsdotter-Svensson. I ett fall instämmer Anna Olofsdotter Erik Olsson för "okväden, ryckande och skuffande". Det målet blev uppskjutet, emedan vittnen saknades. I det andra fallet beskyller Erik Anna för att ha bortstulit två ägg ur hans ladugård. Rätten fann saken för ringa att processa om och dömde Erik att böta 1 Riksdaler 32 skilling för missbrukad rättegång. I ett annat mål tvistades det om en äng, Aspelyckan.

Källa: Lennart Tingdal.Olof Jonsson.
Född 1767 i Dubbered, Backa (O) [3] .
Död 1804.


Källor

  1. AT hypotes
  2. Hfl 1795-98
  3. Hfl 1802 868.1001.12600

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.