Olofsdotter, Karin
-1770?

Född i Aröd, Backa (O).
Död omkring 1770.


Karin Olofsdotter.
Född i Aröd, Backa (O). Död omkring 1770.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född i Aröd, Backa (O).
Död omkring 1770.

Relationer och barn

Gift.

Erik Esbjörnsson.
Bonde mellan 1719 och 1762 på Dubbered, Backa (O).
Levde Synes ha varit den förste frie ägaren till gården i Dubbered, Backa (O).
Död omkring 1762 i Dubbered, Backa (O).
Gården var omkring 1650 till 1725 kronogård och har genom tiderna benämnts Dubberödh, Dubberööd och Dubbered. År 1686 betalade Dubberöd ränta till Översten och Kommendanten i Göteborg samt år 1719 till Kaptenlöjtnanten på Livkompaniet vid Bohus kavalleri. Åbor i Dubberöd hade på den tiden tegar (inägor) i Bällskär och Lärje. Storskifte skedde på ägorna år 1760, på inägorna 1794 samt enskifte på alla ägorna år 1813. Gården var "1/2 mantal krono" i brukningsdel.

Enligt jordeboken köptes gården från krono- till skattehemman. Köpebrev daterat den 13 maj 1719 omtalar att gården köpts för 50 riksdaler Silvermynt. Vem som köpte gården omtalas icke i gamla handlingar. Men enligt jordeböcker för åren 1730, 1736 och 1732 står Erik Esbjörnsson för ½ mantal Dubbered.

Erik Esbjörnsson ägde gården 1719-1762. Efter hans död omkring år 1762 försålde hans änka Karin Olofsdotter 2/3 av gården till sonen Jon Eriksson. Men genom klagomål vid "Rätten" blev förhållandet ändrat så att Jon skulle behålla ¼ hemman och brodern Olof Eriksson skulle få ¼ hemman enligt domboken av den 26 februari 1765.

Källa: Lennart Tingdal.Jon Eriksson.
Född 1704.
Död 1770.
Jon Eriksson, som enligt 1766 års mantalslängd var gift med Anna Olofsdotter, hade troligtvis flera barn men den ende som är känd var sonen Olof Jonsson född 1767. I husförhörslängderna finns han med t.o.m. år 1805. Från 1805 t.o.m. 1808 års husförhörslängder är han struken utan angivande av orsak. Troligen är han avliden då han eljest skulle haft arvsrätt till gården. Jon Eriksson avled omkring år 1770 och hans änka Anna Olofsdotter gifte om sig med Håkan Svensson, som före 1774 inlöst den pantsatta gården. Huruvida inlösningen omfattar de båda gårdarna, Jons del och Olofs del, framgår ej av gamla handlingar. Håkan Svensson avled 1784 varefter änkan Anna Olofsdotter skötte gården till omkring 1805 då sonen Sven Håkansson övertog den.

Källa: Lennart Tingdal.
Olof Eriksson.
Bonde 1759 på Dubbered, Backa (O) [1] .
Född 1721 i Dubbered, Backa (O) [2] .
Död 1800.


Nils Eriksson.


Anna Eriksdotter.
Född 1732.


Ingrid Eriksdotter.


Källor

  1. LMV HistKartor
  2. Hfl 1795-98

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.