Personregister (El - Er)

Efternamnsregister    Ortsregister

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Elfstadius, Anna Brita (1740-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, Anna Britta (1740-)

Elfstadius, Beata (1753-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, Bernt Olof (1807-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, Elias (1748-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, (1703-1779) ansedel2.gif

Elfstadius, Erik (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, Gustava Elisabet (1805-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, Jakob (1757-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, Karl Jakob (1810-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, Lars Erik (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, Olaus (1744-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, Sara Greta (1741-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elfstadius, Ulrika Lovisa (1802-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasdotter, Amanda Charlotta (1869-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasdotter, Anna Chatarina (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasdotter, Augusta Emilia "Faster Augusta" (1871-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasdotter, Johanna (1791-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasdotter, Lucia (-1691)

Eliasdotter, Olena (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson (Elieson), Daniel (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson (Eliesson), Edvard (1875-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Agnes (2001-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Anders () ansedel2.gif

Eliasson, Anders (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Andreas (1792-1855) ansedel2.gif

Eliasson, Bengt Sigvard (1924-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Berndt (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Elis Agaton (1903-1996) ansedel2.gif

Eliasson, Ester () ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Gustaf Einar (1899-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Herman Ludvig (1866-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Hugo (2001-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Jenny Amalia (1893-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Johan Vilhelm (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, John () ansedel2.gif

Eliasson, John Harry (1892-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, John Mortimer "Store-John" (1864-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Knut Emil (1873-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Lars Magnus (1914-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Olaus (1818-) ansedel2.gif

Eliasson, Olof (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Roger Lars (1970-) ansedel2.gif

Eliasson, Rut Elvira (1898-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Signe () ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Svea Alice (1889-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ellstam ( f Mattsson ), Hilma Ingegerd (1921-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ellstam, Stig Oskar (1917-1981) ansedel2.gif

Ellström, Jörgen G () ansedel2.gif

Elofsdotter, Brita () ansedel2.gif ansedel2.gif

Elofsdotter, Gudelina (1540-1594) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elvia, Helena (1673-1731) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elvius, Gustav Johan (1618-1693) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Emanuelsdotter, Rebecka (1799-1852) ansedel2.gif

Emanuelsson, Tyra Viola (1913-1963) ansedel2.gif

Emporagria, Katarina (-1657) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Emporagrius Lillieflycht, Gabriel (1639-1690) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Emporagrius, Ericus Gabrielis (1606-1674) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Emporagrius, Ericus Svenonis (1540-1612) ansedel2.gif

Emporagrius, Gabriel Erici (1565-1632) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Enander, Nikolaus Petri () ansedel2.gif

Engberg, Gustaf Teodor (1881-1950) ansedel2.gif

Engelberg, Magnus (1748?-1800) ansedel2.gif

Engelbrektsson, Lars Felix (1992-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engelbrektsson, Lars Kenny () ansedel2.gif

Engelke, Ida Maria Ottiliana (1831-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engelke, Nicolaus (1802-1870) ansedel2.gif

Englund, Charlotte Marie Kristina (1960-) ansedel2.gif

Engqvist, Abraham (1738-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engqvist, Jonas () ansedel2.gif

Engström, Anna Ingeborg (Inga*) (1879-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Anna-Stina (1854-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Annika (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Carl Gunnar (1923-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Gerda Carolina (1878-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Johan Gustaf (1844-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Johan Teodor (1876-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Johanna (1846-1912) ansedel2.gif

Engström, Karl Erik (1848-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Nils Fredrik (1851-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Olga Elisabet (1915-2000) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Sigvard (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Sven Anders (1907-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Sven-Åke (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Tomas (1982-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Enkvist, Kristina Larsdotter (-1693) ansedel2.gif

Enqvist, Anna Elisabet (1776-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Enström, Anders (1964-) ansedel2.gif

Enström, Anna Elisabet (1995-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enström, Carl Gustaf Erik (2003-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enström, Per Johan Herman (1997-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (-1599) ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (-1656) ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1622-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1638-1707) ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1702-1772) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1732-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1749-1823) ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1767-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1771-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1774-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1777-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1777-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1807-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1825-1896) ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna Kristina (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna Kristina (1827-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Brita (-1652) ansedel2.gif

Eriksdotter, Brita (1738-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Britta (1678-1729) ansedel2.gif

Eriksdotter, Britta (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Britta Stina (1821-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Charlotta (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Elin (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Elin (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Eva (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Ingrid () ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Ingrid (1745-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna (1811-1874)

Eriksdotter, Johanna (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna (1850-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna Brita (1829-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna Britta (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Josefina (1843-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Karin () ansedel2.gif

Eriksdotter, Karin (-1719) ansedel2.gif

Eriksdotter, Karin (1739-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Karin (1746-1807) ansedel2.gif

Eriksdotter, Karin (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Katarina (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Katarina (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Kerstin (1724-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Kerstin (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Kerstin (1776-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Kerstin (1814-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Margareta (1776-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Maria (1729-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Maria (1739-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Maria (1750-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Marit () ansedel2.gif

Eriksdotter, NN () ansedel2.gif

Eriksdotter, Olena (1825-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Erikson, Maggie Hildur Birgitta (1910-1992) ansedel2.gif

Eriksson, () ansedel2.gif

Eriksson, () ansedel2.gif

Eriksson, (-1926) ansedel2.gif

Eriksson, Amanda Sofia (1869-1954) ansedel2.gif

Eriksson, Anders () ansedel2.gif

Eriksson, Anders () ansedel2.gif

Eriksson, Anders ((..1650)-1697?) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anders (1708-1753) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anders (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anders (1757-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anders (1799-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anders (1808-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anders (1835-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anna Emelie C (1883-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anna Kristina (1837-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Axel Edvard (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Bengt (1671-1740) ansedel2.gif

Eriksson, Britt (1935-) ansedel2.gif

Eriksson, Carl Gustaf Eugen (1893-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Elias (-1677) ansedel2.gif

Eriksson, Ellen Karolina (1887-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Erik (1724-1798) ansedel2.gif

Eriksson, Erik (1743-1811) ansedel2.gif

Eriksson, Erik (1752-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Erik (1770-1822) ansedel2.gif

Eriksson, Erik (1775-1857) ansedel2.gif

Eriksson, Erik (1802-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Erik Algot (1896-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Erik Johan Gottfrid (1879-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Ernst Hjalmar (1892-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Glasbit Samuel (1842-1910) ansedel2.gif

Eriksson, Gustaf Alfred (1853-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Hans () ansedel2.gif

Eriksson, Hedvig Maria (1879-1938) ansedel2.gif

Eriksson, Hildur Maria Cecilia (1884-1967) ansedel2.gif

Eriksson, Hilma Josefina (1884-1962) ansedel2.gif

Eriksson, Jakob (1708?-1786?) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Jan/Johan (1737-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johan ()

Eriksson, Johan () ansedel2.gif

Eriksson, Johan (1710-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johan (1842-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johannes (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, John () ansedel2.gif

Eriksson, John Algot (1890-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Jon (1704-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Josef (1850-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Karl (1877-1940) ansedel2.gif

Eriksson, Karl Edvard (1844-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Kerstin Agnes C (1883-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Kristina (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Kurt Lennart (1926-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Lars () ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Lars (1704-) ansedel2.gif

Eriksson, Lars (1798-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Lars (1848-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Lars August (1839-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Malin () ansedel2.gif

Eriksson, Natanael Efraim (1865-1904) ansedel2.gif

Eriksson, Niklas (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Nils () ansedel2.gif

Eriksson, Nils ()

Eriksson, Nils () ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Olaus August (1832-1901) ansedel2.gif

Eriksson, Olof (1713-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Olof (1721-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Olof (1756-) ansedel2.gif

Eriksson, Olof (1812-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Olof Gustav (1811-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Peder () ansedel2.gif

Eriksson, Per () ansedel2.gif

Eriksson, Per (1741-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Per (1757-) ansedel2.gif

Eriksson, Per (1822-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Petter (1805-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Ragnar Alexius (1914-1989)

Eriksson, Rolf Algot (1933-2016) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Samuel (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Stefan (1718-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Sven (1689-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Sven (1754-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsdotter, Brita (1589-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Agneta (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Agneta (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Anna (1730-) ansedel2.gif

Ersdotter, Anna Lisa (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Anna-Brita (1848-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Brita () ansedel2.gif

Ersdotter, Brita (1658-1709) ansedel2.gif

Ersdotter, Brita (1710-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Brita (1722-) ansedel2.gif

Ersdotter, Brita (1722-) ansedel2.gif

Ersdotter, Brita (1815-) ansedel2.gif

Ersdotter, Catharina (1741-) ansedel2.gif

Ersdotter, Greta (1810-) ansedel2.gif

Ersdotter, Greta Stina (1816-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Johanna (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Karin (1729-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Karin (1741-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Katarina (1808-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Katarina/Kajsa (1761-) ansedel2.gif

Ersdotter, Kirstin (-1772) ansedel2.gif

Ersdotter, Kristina (1785-1836) ansedel2.gif

Ersdotter, Kristina (1817-) ansedel2.gif

Ersdotter, Ky Anna (1764-1831) ansedel2.gif

Ersdotter, Lisa (1764-) ansedel2.gif

Ersdotter, Lisbet (1786-1786) ansedel2.gif

Ersdotter, Margareta (1676-1740) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Margareta (1732-1803) ansedel2.gif

Ersdotter, Marita (1731-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Sara (1729-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Sara (1729-) ansedel2.gif

Ersdotter, Sara (1729-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Anders (unge) (1737-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Anders (1726-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Anders (1730-1780) ansedel2.gif

Ersson, Anders (1734-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Anders (1734-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Eric (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Erich (1729-) ansedel2.gif

Ersson, Erik () ansedel2.gif

Ersson, Erik (1708-) ansedel2.gif

Ersson, Erik (1714-1775) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Erik (1740-) ansedel2.gif

Ersson, Erik (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Frans (-1783) ansedel2.gif

Ersson, Gabriel (1694-1743) ansedel2.gif

Ersson, Göran (1729-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Jan () ansedel2.gif

Ersson, Jan (1711-) ansedel2.gif

Ersson, Jan (1777-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Jan (1793-1875) ansedel2.gif

Ersson, Jan Erik (1812-1856) ansedel2.gif

Ersson, Jan/Johan (1755-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Jan/Johan Fredrik? (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Johan (Jan) (1727-1762) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Johan (1738-1785) ansedel2.gif

Ersson, Mats (1740-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Nils (1728-) ansedel2.gif

Ersson, Olof (1732-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Tomas (1701-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.