Personregister (Bü - Ch)

Efternamnsregister    Ortsregister

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Bülau, Anna Dorotea (1751-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Anna Margareta (1748-1776) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Berend Friedrich (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bulau, Berend Jacob ()

Bülau, Berend Jacob (1728-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Caspar (1753-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Der Älteste () ansedel2.gif

Bülau, Dorothea" Maria (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Eleonora Katarina (1740-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Elisabet Maria (1750-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Ernestine Wilhelmine Louise (1782-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Friedrich Christian (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Georg (Jürgen) Adolph (1751-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Georg Ernst (1739-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Georg" Ernst (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Hedwig Kristina (1742-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Johann (1758-(1779..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Johann Heinrich (1715-)

Bülau, Johann Hinrich (1715-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Johanna (1763-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Johanna Elisabeth (1779-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Mari (1760-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Sophia Catharina (1779-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bülau, Ulrica Louisa (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bure, Anders () ansedel2.gif

Bure, Anders Olofsson (1425?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bure, Anna Olofsdotter (1421-1445) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bure, Herse Falesson () ansedel2.gif

Bure, Jakob (-1709) ansedel2.gif

Bure, Jakob Andersson (1450?-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bure, Jonas () ansedel2.gif

Bure, Margareta (1709-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bure, Margareta Hansdotter (Stormor i Dalom) (1594-1657) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bure, Mariet (Maria) Jakobsdotter (1473?-(1529..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bure, Olof () ansedel2.gif

Bure, Olof Hersesson (Gamle Olof) (1380-1460) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bureus, Johannes () ansedel2.gif

Burman, Anders Andersson (1460-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burman, Olof Andersson () ansedel2.gif

Buskagria, Kristina (1671-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, Jan Erik (1852-) ansedel2.gif

Bäck, Karl Oskar (1876-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, Margareta Jonsdotter () ansedel2.gif

Bäcklund, Ulla () ansedel2.gif

Bäckman, Greta Ingrid (1920-1973) ansedel2.gif

Bäckman, Lars Johan (1870-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bällskär, Augusta Elisabet Olausdotter (1851-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bällskär, Karl Edvard (1859-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börck, Maria (-1737) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter Vettergren, Marit (1793-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter Vettergren, Susanna (1785-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Ingrid (1798-????) ansedel2.gif

Börjesdotter, Katarina () ansedel2.gif

Börjesson Vettergren (NO svärson), Anders (1782-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson Vettergren, Erik (1789-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson Vettergren, Olof (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Anders Emanuel (1854-1940) ansedel2.gif

Börjesson, Augusta (1849-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Erik ((..1628)-(1666..)) ansedel2.gif

Börjesson, Jakob () ansedel2.gif

Börjesson, Jakob (1748-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Karin (1894-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Per ()

Börjesson, Peter Göran (1956-)

Börjesson, Ragnhild () ansedel2.gif

Börjesson, Rasmus (1992-) ansedel2.gif

Börk, Anders Persson (1700-1711) ansedel2.gif

Börk, Isak (-1700) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlbom, Britt-Marie (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlbom, Ingrid Birgitta (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlbom, Lars Erik (1917-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlbom, Lisa Margareta (1913-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlbom, Maja Elisabet (1914-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Berta Constantia (1880-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Elisabet (1844-1915) ansedel2.gif

Carlsdotter, Josefina Bernardina (1865-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Mabel (1895-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson (?), Ann-Helen (1959-1985) ansedel2.gif

Carlsson, Aina Hilda Linnéa (1910-2004) ansedel2.gif

Carlsson, Alfred (1859-) ansedel2.gif

Carlsson, Anna () ansedel2.gif

Carlsson, Carl Ernst (1880-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Edit Astrid Linnéa (1943-) ansedel2.gif

Carlsson, Gun-Britt Margareta (1945-) ansedel2.gif

Carlsson, Gustav (1883-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Herman (1873-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Inga Linnea (1922-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, John Sigfrid (1891-1974) ansedel2.gif

Carlsson, Knut Sigfrid (1925-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Maj () ansedel2.gif

Carlsson, Natanael (1872-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Ulf Marcus (1981-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cavendish, James Callison Jim (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cavendish, Laurence F Larry () ansedel2.gif

Cavendish, Laurence Jr () ansedel2.gif ansedel2.gif

Cederström, Sven (1691-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif

de Charlier, Katarina Elisabet () ansedel2.gif

Chenon, Dionysis (1676-1740) ansedel2.gif

Chenon, Elsa Johanna (1716-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Cherif ( f Matsfelt ), Astrid Lena Maria (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Cherif, Agnes Lily Ulrika (2010-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cherif, Lucas Filip Ola (2003-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cherif, Ola Samir (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Cherif, Oscar Lucas Samir (2000-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cherif, Tahar (1947-) ansedel2.gif

Chibba, Anna (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Chibba, Aron (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Chibba, Margareta (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Chibba, Ramesh Kumar (1941-) ansedel2.gif

Chini, Bice (1961-) ansedel2.gif

Christensdotter, Sara () ansedel2.gif ansedel2.gif

Christiansson, Olof (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christiernin, Margareta (1669-1753) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christiernius, Johannes (1631-1688) ansedel2.gif

Chytreus, Magdalena (-1680) ansedel2.gif

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.