Personregister (Bi - Br)

Efternamnsregister    Ortsregister

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Bill, Anders Carl Otto (1998-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bill, Cecilia Olena Margareta (1998-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bill, Martin Staffan Alexander (2003-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bill, Patrik Nils Haqvin (2001-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bill, Per Otto (1958-) ansedel2.gif

Birgersdotter, Louise Zin Tora (2001-) ansedel2.gif

Bjelkenäs, Agnes Josefina (1986-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Anders Johan (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Elsa Charlotta (1994-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Erik Mattias (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Eskil Robert Samuel (Sam) (1917-1990) ansedel2.gif

Bjelkenäs, Evamaria (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Frej Erik Samuel (1993-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Jan Christer (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Karl-Johan (1982-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Klara Signhild Maria (1987-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Lina Katarina (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Linnéa Birgitta (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjelkenäs, Signe Ellika Maria (1990-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjorner, Mauritz () ansedel2.gif

Björck, Hildur (1887-1952) ansedel2.gif

Björk, Elisabet Eriksdotter (1628-1665) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Erik Andersson (-1658) ansedel2.gif

Björk, Kristina () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Sven Gideon (1918-1997) ansedel2.gif

Björnklou (Mylonius), Mattias (1607-1671) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnklou, Brita (1642-1675) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnklou, Hedvig (-1708) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnklou, Johan (1643-1667) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnklou, Katarina (-1678) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnklou, Margareta (1648-1684) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnklou, Maria (1655-1696) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnram, Andreas Laurenti () ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnram, Hans Larsson () ansedel2.gif ansedel2.gif

Blackstadia, Anna (1626-1698) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blackstadia, Helena (1624-1626) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blackstadia, Katarina (1622-1702) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blackstadia, Magdalena (1631-1634) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blackstadia, Margareta (1632-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blackstadius, Johannes (1620-1621) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blackstadius, Johannes (1627-1627) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blackstadius, Laurentius Nicolai (1590-1640) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blank, Brita Olsdotter (1686-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blank, Olof Larsson (-(1707..1710)) ansedel2.gif

Blom, Maria Augusta (1866-(..1900)) ansedel2.gif

Blomberg, Anders (1690-1736) ansedel2.gif

Blomqvist, Lydia Mariana (1867-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bodin, Elsa (1735-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bodin, Nils () ansedel2.gif

Boethius, Jakob (1716-1781) ansedel2.gif

Bogman, Maria Larsdotter (-1770) ansedel2.gif

Bohlén, Anette Erene (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bohlén, Karl Lennart Eugen (1920-2007) ansedel2.gif

Bohlén, Marie Christine (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bohlén, René Elisabeth (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boman, Gerd Inga (1945-) ansedel2.gif

Borg, Erik (1903-1982) ansedel2.gif

Borni, Karin ()

Bose Engelcrona?, Elisabet (-1641) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bose Rudbeckius, Jacobus (1583-1636?) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bose, Britta Pedersdotter (1558-1590) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bose, Esbjörn Petri () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bose, Kristina Pedersdotter (1557-1620) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bothniensis, Nikolaus Olai (1550-1600) ansedel2.gif

Bradbury, Leonard Spaulding (1891-) ansedel2.gif

Bradbury, Raymond Douglas (Ray*) (1920-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brandt, Greta Lisa (1740-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brandt, Katarina Elisabet () ansedel2.gif

Brandt, Nils () ansedel2.gif

Brattfors, Anita Elvy Birgitta (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattfors, Arvid (1923-) ansedel2.gif

Brattfors, Inger Laila Gunilla (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattfors, Kent Arvid (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brisius, Marianne (1941-) ansedel2.gif

Brodde (Brudd), Maja Lisa (Maria Elisabet) (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brodén, Erik Gustav (1910-1989) ansedel2.gif

Brudd, Börje () ansedel2.gif

Bruhn, Inger Helgesdotter (1679-1719) ansedel2.gif

Brummer, Gustav Adolf () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brummer, Nils Tomasson (1723-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brummer, Otto Johan (1772-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brummer, Otto Reinhold (1686-1734) ansedel2.gif

Brummer, Otto Reinhold (1745-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunman, Gabriel (1647-) ansedel2.gif

Brunman, Maria () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brus, Bo Stefan (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brus, Emil (1885-1961) ansedel2.gif

Brus, Ester Margareta (1914-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brus, Mats Gunnar (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brus, Sven Olof (1918-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryne, Liv Tove (1965-) ansedel2.gif

Brynnilsen, Sigrun Nelly (1895-) ansedel2.gif

Bröms, Barbro Abrahamsdotter (-1669) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Elisabet (1667-1738) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Elisabet Karlsdotter (1550?-1600) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Johannes Svenonis (1580-1653) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Karl Henriksson (1530-1600) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Katarina (1557-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Katarina (1664-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Katarina Johansdotter (1625-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Sven (1612-1693) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Sven Johannis (1540-1610) ansedel2.gif

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.