Personregister (St - Sv)

Efternamnsregister    Ortsregister

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Stackelberg, Bernt Magnus (1755-1815) ansedel2.gif

Staffansdotter, Margareta (-(1669..)) ansedel2.gif

Staffansdotter, Margareta (1600?-1647) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Staffansson, Måns () ansedel2.gif

Steen (?), Karolina Matilda () ansedel2.gif

Steenman, Johan Reinhold (1768-) ansedel2.gif

Steenman, Sofia Lovisa (-1848) ansedel2.gif

Stefansdotter, Karin (1645-1735) ansedel2.gif

Stefansdotter, Kerstin (1734-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stein, () ansedel2.gif

Stein, Halvar Leonard (1902-1988) ansedel2.gif

Sten, Gudmund (1650-) ansedel2.gif

Stenberg, Erik () ansedel2.gif

Stenkvist, Margareta Kristina () ansedel2.gif

Stenqvist Ljungman, Herbert Julius (1891-1955) ansedel2.gif

Stiernhöök, Anders (1634-1686) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stiernhöök, Margareta (1632-1683) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stigsdotter, Barbro (1540-1600) ansedel2.gif

Stigsdotter, Katarina (1610-) ansedel2.gif

Stjernman, Kristina Nilsdotter (-1618) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stjärna, Jöns (1680-) ansedel2.gif

Stjärna, Olof (1630-1714) ansedel2.gif

von Stockenström, Carl Reinhold Polhem (1818-1890) ansedel2.gif

von Stockenström, Charlotta (-1848) ansedel2.gif

von Stockenström, Hilda Mariana () ansedel2.gif

Stolpe, Lisa Danielsdotter (1769-1830) ansedel2.gif

Strange, Ebba Sofia (1897-1984) ansedel2.gif

Strange, Inga Britt (1924-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stridsberg, Håkan (1680-1743) ansedel2.gif

Ström, Kristina (Stina) (1731-1769) ansedel2.gif

Ström, Magdalena Larsdotter (-1750) ansedel2.gif

Ström, Oskar Fredrik (1888-1953) ansedel2.gif

Strömberg, Edvard () ansedel2.gif

Strömlid, Birgitta Ingrid Sofia (1943-) ansedel2.gif

Strömstedt, Karin () ansedel2.gif ansedel2.gif

Strömstedt, Nils () ansedel2.gif ansedel2.gif

Strömstedt, Olof Gustaf (1719-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stuart, NN ()

Suensson, Olof () ansedel2.gif

Suensson, Peder () ansedel2.gif

Sundberg, Emma Erika (1982-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundberg, Erik Helmer (1911-1996) ansedel2.gif

Sundberg, Maj Ingrid Viola (1949-2017) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundberg, Malin Linnéa (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundberg, Patrik Erik (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundberg, Per-Erik Helmer (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundgren, Katarina (1730-1763) ansedel2.gif

Sundia, Anna (1666-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundia, Katarina (1664-1725) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundius, Johannes (1625-1685) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundström, Hulda Vilhelmina (1878-1953) ansedel2.gif

Svahn, Allan () ansedel2.gif ansedel2.gif

Svahn, Maj () ansedel2.gif ansedel2.gif

Svahn, Tore Oscar (1908-1980) ansedel2.gif

Svanson, Viktor ("Lång och smal") () ansedel2.gif

Svebilius, Olov (1624-1700) ansedel2.gif

Svebilius-Adlerberg, Margareta (1659-1688) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svedviensis, Henricus Johannis (-1640) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svenhage, Erik () ansedel2.gif

Svenonia, Anna Eriksdotter () ansedel2.gif

Svenonis, Laurentius (1507-1579) ansedel2.gif

Svensdotter, Amanda Kristina (1843-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1695-1758) ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1811-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1815-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Annika (1775-1810) ansedel2.gif

Svensdotter, Bertina Amalia Sofia (1823-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Brita () ansedel2.gif

Svensdotter, Brita (1796-1867) ansedel2.gif

Svensdotter, Brita Kristina (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Brita Stina (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Brita Stina (1836-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Britta (1814-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Britta (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Britta Maria (1824-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Helena () ansedel2.gif

Svensdotter, Ingrid (tvilling) (1829-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Ingrid (1809-1881) ansedel2.gif

Svensdotter, Ingrid (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1807-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Karin () ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Karin (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Karolina (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Katarina (-1793) ansedel2.gif

Svensdotter, Katarina (1841-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Kerstin (1650-1717) ansedel2.gif

Svensdotter, Kerstin (1750-) ansedel2.gif

Svensdotter, Kristina (-1838) ansedel2.gif

Svensdotter, Lena (1794-1867) ansedel2.gif

Svensdotter, Maria (1737-) ansedel2.gif

Svensdotter, Maria (1746-1789) ansedel2.gif

Svensdotter, Märta (1743-1817) ansedel2.gif

Svensdotter, Sara (tvilling) (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Sara (1805-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, () ansedel2.gif

Svensson, Alexander (1867-1952) ansedel2.gif

Svensson, Alvira Sofia (1875-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders () ansedel2.gif

Svensson, Anders () ansedel2.gif

Svensson, Anders (1754-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1788-1818?) ansedel2.gif

Svensson, Anders (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1829-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1832-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders Gustaf (1885-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Ann-Christine (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Bengt (1772-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Bengt (1826-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Bengt (1833-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Bengt Gunnar (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Berit Kristina (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Birger Andreas (1907-1981) ansedel2.gif

Svensson, Erik (-1713) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Erik (-1736) ansedel2.gif

Svensson, Erik (1698?-)

Svensson, Erik (1744-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Halvard () ansedel2.gif

Svensson, Hans () ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hans (1749-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hans (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Harald ()

Svensson, Harald (1740-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hulda Maria (1883-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Håkan (-1784) ansedel2.gif

Svensson, Ingrid (1809-188?) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Janne (1820-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Alfred (1848-) ansedel2.gif

Svensson, Johan Rudolf (1879-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes () ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1818-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Jon () ansedel2.gif

Svensson, Jöns ()

Svensson, Karl (1770-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Karl (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Karl Sigfrid (1897-1937) ansedel2.gif

Svensson, Lars (1748-) ansedel2.gif

Svensson, Lorentz Adiel (1859-) ansedel2.gif

Svensson, Marie Madeleine (1960-) ansedel2.gif

Svensson, NN () ansedel2.gif

Svensson, Niklas (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Niklas (1822-(..1889)) ansedel2.gif

Svensson, Nils () ansedel2.gif

Svensson, Nils (1735-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Olof () ansedel2.gif

Svensson, Olof () ansedel2.gif

Svensson, Olof (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Olof (1817-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Ture Lennart (1931-) ansedel2.gif

Svensson, Ulla (1937-) ansedel2.gif

Svinfot, Apollonia Pedersdotter (1610-) ansedel2.gif

Svinhufvud, Cornelius () ansedel2.gif

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.