Personregister (S - Sp)

Efternamnsregister    Ortsregister

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

S, Clara () ansedel2.gif

Salamontanus, Ericus (1610-1663) ansedel2.gif

Salberg, Per Persson () ansedel2.gif ansedel2.gif

Salomonsdotter, Ingeborg (-1707) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsdotter, Emma Matilda (1854-1899) ansedel2.gif

Samuelsdotter, Kristina () ansedel2.gif

Samuelsdotter, Marina (-1666) ansedel2.gif

Samuelsson, Anna Elisabet (1875-1922) ansedel2.gif

Samuelsson, Edit Sofia (1906-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Gunvor Ingegerd (1915-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Ida Maria (1877-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Johannes (1822-) ansedel2.gif

Samuelsson, Kent Ragnar (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Kristina Elsy (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Leif Ingvar (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Olof Lennart (1943-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Ragnar (1928-) ansedel2.gif

Samuelsson, Sven Olof (1916-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Sven Peter (1886-1969) ansedel2.gif

Sandel, Andreas (1671-1744) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandel, Petrus Benedicti (-1683) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandels, Augusta Ulrika Constantia Charlotta (1853-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandels, Benjamin () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandels, Johan August (1764-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandels, Lars Gustaf (1815-1914) ansedel2.gif

Sandels, Mattias Benjamin August (1838-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandels, Per Benjamin (1795-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandels, Samuel (1724-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandels, Samuel August (1810-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandels, Ulrik Fabian (1812-1898) ansedel2.gif

Sandin, Joel (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandin, Johan (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandin, Jonas (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandin, Åke (1954-2007) ansedel2.gif

Sandin, Åke (1954-2007)

Sandström, Alma Karolina (1867-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandström, Emanuel Nilsson (1821-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sanner, Sofia (1769-) ansedel2.gif

Saulitz, Anna (1723-1766) ansedel2.gif

Schagerström, Margareta Lovisa (1779-1811) ansedel2.gif

Schedvimontanus, Anders Nilsson (1597-1652) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Schedvimontanus, Brita Andersdotter (1622?-1695) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Schedvimontanus, Kerstin Andersdotter (1630-1669?) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Schedvimontanus, Margareta Andersdotter (1630-1684) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Scheffer, Margareta () ansedel2.gif

Schening, Kristina Eriksdotter () ansedel2.gif

Schilling, Adam (1728-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Schilling, Ericus (-1694) ansedel2.gif

Schilling, Erik (1684-1763) ansedel2.gif

Schjöth, Aage Christian (1890-) ansedel2.gif

Schultze, Maria (1700-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Segerbom, Erik (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Segersdotter, Anna (1560?-1632) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Segersdotter, Anna (1600-1670) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Segersson, Jonas (1601-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Segersson, Per (1602-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Segerstadius, Elisabet (-1722) ansedel2.gif

Selin, Märta Greta (1922-) ansedel2.gif

Signeul, Agnes Sofia Albertina (1864-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Signeul, Elma Vilhelmina (1866-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Signeul, Elsa Ragnhild (1878-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Signeul, Frans Alarik Bernadotte (1833-) ansedel2.gif

Signeul, Georg Alrik (1876-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Signeul, Maria Elisabet (1872-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Signeul, Paul Edvin (1874-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Silfverswärd, Maria Magdalena (-1773) ansedel2.gif

Silversparre, Knut ()

Silversparre, NN () ansedel2.gif ansedel2.gif

Silverswärd, Anna Elisabet (1754-1822) ansedel2.gif

Simming, Markus Johansson () ansedel2.gif

Simonia, Kristina (1642-1706) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Simonia, Magdalena (1644-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Simonsdotter, Birgitta () ansedel2.gif

Simtelia, Sara Eriksdotter (-1647) ansedel2.gif

Sjulsdotter, Maritta () ansedel2.gif

Sjulsson, Salomon (-1656)

Sjöberg, Anders (1730-1777) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöberg, Anders Jakob (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöberg, Jakob Nilsson () ansedel2.gif

Sjöblom, Gertrud Augusta Teresia (1895-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöblom, Johan (1842-1925) ansedel2.gif

Sjöblom, Karl Johan Edvard (1867-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Harald (2005-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Johan (1971-) ansedel2.gif

Sjögren, Susanne Camilla (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Valdemar (2003-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Bernt Sigvard (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöstrand, Axel B Andersson (-1913) ansedel2.gif

Skog, Gunvor (1923-) ansedel2.gif

Skogkvist, Ester (-1922) ansedel2.gif

Skoglund, Ester Sofia (1888-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skoglund, Karl Magnus (1833-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Smolandus, Mattias Andreae (-1584) ansedel2.gif

Snare, Anja Sofia (1987-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Snare, Annika Maria (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Snare, Eva Kristina (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Snare, Nils Bertil Reinhold (1918-1990) ansedel2.gif

Snare, Per Anders (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Snare, Per Jakob (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spelbosdotter, Kerstin () ansedel2.gif ansedel2.gif

Spelbosson, Bengt (1605-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spelbosson, Hennike (1602-1655) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spelbosson, Lars () ansedel2.gif ansedel2.gif

Spelbosson, Nils (1607-1682) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spelbosson, Per () ansedel2.gif ansedel2.gif

Springfeldt, Anders Andersson () ansedel2.gif

Spång, Maria (1695-1760) ansedel2.gif

Spångquist, Fredrika Charlotta (1760-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.