Personregister (Ru - Rö)

Efternamnsregister    Ortsregister

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Rudbeck, Johan Pedersson (1550-1603) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

von Rudbeck, Karl (1657-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeck, Olof (d.ä.) (1630-1702) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Anna (1662-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Anna Katarina (1665-1738) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Brita (1630-1655) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Cecilia () ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Cecilia (1626-1668) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Katarina (1656-1667) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Kristina (1620-1699) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Kristina (1665-1738) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Magdalena () ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Magdalena (1647-1726) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Magdalena (1659-1664) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Margareta () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Margareta (1663-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckia, Maria Nilsdotter (1654-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckius, Johan (1655-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckius, Johannes Johannis (1581-1646) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckius, Nicolaus Johannis (1622-1676) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckius, Peter () ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckius, Petrus (1578-1629) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckius, Petrus (1625-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckius, Petrus (1659-1666) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudbeckius, barn (1660-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudebeck, Paul (1632-1687) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudelia, Anna (1649-1711) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudelia, Cecilia (1646-1704) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudolphin, Agneta (1670-1735) ansedel2.gif

Runbom, Lorenz (1650-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Runbom, Maria (1681-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rundvik, Johan Magnus (1844-1958) ansedel2.gif

Rutgersson, () ansedel2.gif

Ryberg, Olga Maria (1882-1952) ansedel2.gif

Rydberg, Anders Gustaf (1876-1960) ansedel2.gif

Rydberg, Anna Sofia (1908-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydberg, August Richard (-1871) ansedel2.gif

Rydberg, Signe Elisabet (1911-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Råberg, Lars (1747-1806) ansedel2.gif

Rödström ( f Mattsson ), Olga Christina (Stina) (1923-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström ( f Mattsson), Anna-Lisa (1919-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Adelina Elisabet (1869-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Alfhild Beata (1879-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Amalia (1833-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Anders Julius (1867-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Axel Greger (1991-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Carl Elias (1981-) ansedel2.gif

Rödström, Carl-Herman (1917-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Elias (1814-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Elias (1860-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Elsa Florentina (1897-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Elsa Maria (1899-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Emil Petter (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Erik Frans Hugo (1987-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Erik Hjalmar (1896-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Erik Johan Peter (1955-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Erik Tage (1924-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Ferdinand (1839-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Florentina Lovisa (Florence) (1882-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Frans Georg (1863-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Frans Leonard (1871-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Frans Teodor (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Fredrik Bernhard (1865-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Georg Henry (1899-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Georgina Charlotta (1846-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Gorm Harald (1993-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Gunhild Josefina (1903-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Gustav (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Hans Hansson (1779?-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Hans Patrik (1867-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Helena Sofia (1874-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Hilma Kristina (1854-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Inger Helena (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Ingrid Helena (1891-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Joel Gustaf (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Johan Henry (1902-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Johan Herman (1836-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Johan Herman (1876-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Johan Herman (1888-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Johan Herman (1991-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, John Reinhold (1895-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, John Reinhold (1897-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Josef Alfred (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Judit Anna Lena (1890-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Judit Lizette (1896-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Karl (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Karl Alfred (1893-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Karl Johansson (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Karl Olof (Olle) (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Karl Olof (1916-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Karl Oskar (1867-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Karl Oskar Fritiof (1895-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Karl Vilhelm (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Kerstin (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Kerstin Margareta (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Kristina Beata (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Lars Nils Petter (1991-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Maria (1843-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Märta Sara Helena (1901-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Nestor Heribert (1891-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Olga Catarina (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Olof Julius (1893-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Oskar Efraim (1864-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Per Edmund (1893-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Rakel Lovisa (Louise) (1901-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Robert Helge (1903-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Rut Aina (1900-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rödström, Åke Erik August (2000-) ansedel2.gif ansedel2.gif

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.