Personregister (Ma - Ma)

Efternamnsregister    Ortsregister

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Magnidotter, Brita () ansedel2.gif

Magnidotter/Månsdotter, Margareta/Marita (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna Maria (1790-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Ann-Christine Margareta (1943-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Ester Leontina (1892-1927) ansedel2.gif

Magnusson, Gustaf Allan (1908-1994) ansedel2.gif

Magnusson, Ing-Marie Birgitta (1938-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Marianne Elisabet (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malm, Alma (1877-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malm, Brita (1748-1788) ansedel2.gif

Malm, Brita (1748-1788) ansedel2.gif

Malm, Henrik Jakob Georgsson (1735-1789) ansedel2.gif

Malm, Hilma (1879-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malm, Kristina (1851-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malm, Lovisa Charlotta (1768-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malm, Sven Adolf (1847-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malm, Sven Johan (1823-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malm, Sven Jonsson () ansedel2.gif

Malmenia, Katarina (1614-1675) ansedel2.gif

Malmgren, Hedvig Gustava (1828-1916) ansedel2.gif

Malmsten, Olga Andrietta Charlotta (1877-1955) ansedel2.gif

Malmström, Olof Axelsson (1763-) ansedel2.gif

Marin, Carolina C E (1803-1852) ansedel2.gif

Martinell, Abraham Mårtensson (1565-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Martinsson, Rolf () ansedel2.gif

Mathiasdotter, Olena Amalia (1842-1923) ansedel2.gif

Matsdotter Tomasdotter, Märet (1673-1748)

Matsdotter, Anna (1703-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Anna (1703-1771) ansedel2.gif

Matsdotter, Elin ()

Matsdotter, Elin (1580?-1616) ansedel2.gif

Matsdotter, Elisabet Katarina (1825-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Greta (1652-) ansedel2.gif

Matsdotter, Karin (1625-1680) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Karin (1629-1716) ansedel2.gif

Matsdotter, Kerstin (-1783) ansedel2.gif

Matsdotter, Kerstin (1535?-(1573..)) ansedel2.gif

Matsdotter, Kerstin (1708-1718) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Malin (1627-1683) ansedel2.gif

Matsdotter, Margareta (1709-1766) ansedel2.gif

Matsdotter, Marit (1609-1679) ansedel2.gif

Matsfelt ( f Johansson ), Birgitta (1953-) ansedel2.gif

Matsfelt ( f Novak ), Barbara (1951-) ansedel2.gif

Matsfelt ( f Pira), Dagny Elisabeth (1918-2006) ansedel2.gif

Matsfelt, Emanuel Marek (1986-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsfelt, Ida Margaretha (1915-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsfelt, Jan Gunnar (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsfelt, Johan Gunnar (1917-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsfelt, Johanna Maria Teresia (1990-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsfelt, Lars Håkan (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Anders (1701-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Arvid (1470-) ansedel2.gif

Matsson, Erik (1707-1707) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Erik (1729-) ansedel2.gif

Matsson, Raval (1460?-) ansedel2.gif

Mattiasdotter, Amalia Charlotta (1840-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattiasdotter, Julia Maria (1877-1948) ansedel2.gif

Mattiasson, Olof Alfred (1849-1931) ansedel2.gif

Mattisdotter Kipper, Johanna (1679-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsdotter, Anna (1714-1781) ansedel2.gif

Mattsdotter, Anna (1752-1809) ansedel2.gif

Mattsdotter, Anna (1767-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsdotter, Anna Greta (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsdotter, Brita (1542-1613) ansedel2.gif

Mattsdotter, Katarina (1795-) ansedel2.gif

Mattsdotter, Kerstin () ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsdotter, Lucia (1651-1713) ansedel2.gif

Mattsdotter, Maja () ansedel2.gif

Mattson, Maria () ansedel2.gif

Mattsson, August Mortimer (1865-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Birgit Maria (1940-) ansedel2.gif

Mattsson, Carl August (1832-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Carl Herman (1888-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Disa Georgina (1886-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Ellen Maria (1907-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Elof Harry William (1903-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Erik () ansedel2.gif

Mattsson, Ernst Mortimer (1876-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Folke (1917-1997) ansedel2.gif

Mattsson, Fritz Gotthard (1879-1963) ansedel2.gif

Mattsson, Gertrud Viktoria (1950-) ansedel2.gif

Mattsson, Gustav Lennart (1908-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Ingegerd Kristina (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Ingrid Elise () ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Johan Mattias (1886-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Johan Peter (Janne) (1835-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Johan Peter (Petter) (1884-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Johannes Teodor (1878-1958) ansedel2.gif

Mattsson, John August (1908-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Karl ()

Mattsson, Karl August (1874-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Karl Oskar (1868-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Karl Sterner (1901-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Lars () ansedel2.gif

Mattsson, Lars (1766-1827) ansedel2.gif

Mattsson, Maria Viktoria (1877-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Mattias (1879-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Mattias Charles (1869-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Matts () ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Nils () ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Olof () ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Olof () ansedel2.gif

Mattsson, Olof (1744-)

Mattsson, Per (1649-1698) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Rut Eva Linnea (1907-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Sofia Charlotta (1881-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Viktoria Charlotta (1890-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.