Personregister (Ju - Ka)

Efternamnsregister    Ortsregister

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Juliander, Kristina Margareta (-1777) ansedel2.gif

Julin, Anna Lotta (1796-1827) ansedel2.gif

Jungbeck, Carl Fredrik (1772-1835) ansedel2.gif

Jungberg (Haraldsdotter), Katarina ()

Jungberg, Anders ()

Jungberg, Anders (Andreas) Haraldsson (1766-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Anna Britta ()

Jungberg, Anna Britta ()

Jungberg, Anna Gustava (1800-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Anna Katarina (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Anna Katarina (1838-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Anna Maria (1842-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Augusta Fredrika (1845-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Britta Stina (1828-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Gustav (1798-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Hans Jakob () ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Helena (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Johan (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Johanna (1789-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Johanna Sofia (1835-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Johannes ()

Jungberg, Johannes ()

Jungberg, Johannes (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Johannes (1794-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Johannes (1839-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Johannes Haraldsson (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Karl Gustaf (1795-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Karl Johan (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Karl Johan Svensson (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Katarina ()

Jungberg, Katarina Haraldsdotter (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Maria (Maja) Greta (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Olaus (1830-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Olof Haraldsson (1773-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Peter (1792-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jungberg, Sven ()

Jungberg, Sven ()

Jungberg, Sven ()

Jungberg, Sven Haraldsson (1763-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Justenia?, Maria ()

Järås, Jacob Alexis (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Järås, Mikael Carl Daniel (1977-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Järås, Sven Gunnar (1944-) ansedel2.gif

Jöddersdotter, Marit (1757-1822) ansedel2.gif

Jönsdotter, Anna () ansedel2.gif

Jönsdotter, Anna () ansedel2.gif

Jönsdotter, Anna (1792-) ansedel2.gif

Jönsdotter, Britta () ansedel2.gif

Jönsdotter, Greta Lisa () ansedel2.gif

Jönsdotter, Helena (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Karin (-1634) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Katarina (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kristina (Kerstin) (1654-1697) ansedel2.gif

Jönsdotter, Kristina (1813-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Margareta () ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Margareta (1769-1839) ansedel2.gif

Jönsdotter, Maria (-1694?) ansedel2.gif

Jönsdotter, Maria (1722-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson (fmf: Pedersson?), Peder (1502-) ansedel2.gif

Jönsson, Anders (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Christen (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Christian () ansedel2.gif

Jönsson, Claes (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Frans (1557?-1613?)

Jönsson, Gudmund () ansedel2.gif

Jönsson, Ida (1996-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Johannes (1809-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Jon (Joghen) (-1557) ansedel2.gif

Jönsson, Jöns () ansedel2.gif

Jönsson, Kim (1969-) ansedel2.gif

Jönsson, Knut () ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Lars () ansedel2.gif

Jönsson, Matts (-(..1555)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, My (1993-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1698-1777) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1765?-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Olof () ansedel2.gif

Jönsson, Olof (1718-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Per (1684-1760) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jöransdotter, Anna (1659-1730) ansedel2.gif

Jöransdotter, Kerstin (1700-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jöransdotter, Malin () ansedel2.gif

Jörgensdotter, Kirsten () ansedel2.gif ansedel2.gif

Jörgensen, Gullbritt Elna Marianne (1932-) ansedel2.gif

KARLSSON (C:SON TINGDAL), JOHAN ALBERT (1860-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kahre, NN () ansedel2.gif

Kallin, Ulrika Margareta (1973-) ansedel2.gif

Kalsenius, Anders (1688-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalsenius, Elisabet (1687-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalsenius, Olof (1652-1716) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlberg, Ann Therese (1962-) ansedel2.gif

Karlbom, Anders Sigfrid (1879-1935) ansedel2.gif

Karlsdotter, Amalia Nikolina (tvilling) (1887-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Anna Stina (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Augusta (1852-1888) ansedel2.gif

Karlsdotter, Augusta Olivia (1872-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Britta (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Britta Stina () ansedel2.gif

Karlsdotter, Britta Stina (1835-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Eleonora Kristina (1848-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Elin Charlotta (1894-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Elisabet (-1699) ansedel2.gif

Karlsdotter, Fredrika (1844-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Greta (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Greta (1807-1868) ansedel2.gif

Karlsdotter, Hilma Charlotta (1851-1909) ansedel2.gif

Karlsdotter, Ingeborg (1734-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Ingeborg (1863-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Katarina (1838-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Maja (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Margareta (1672-1738) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Margareta (1737-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Maria () ansedel2.gif

Karlsdotter, Maria Fredrika (1863-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Maria Stina (-1863) ansedel2.gif

Karlsdotter, Sara (1733-1803) ansedel2.gif

Karlsson, () ansedel2.gif

Karlsson, () ansedel2.gif

Karlsson, Adolf Edvin Gottfrid (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Alida Josefina (1885-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Anders (1730-1763) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Anders (1844-) ansedel2.gif

Karlsson, Anders Hjalmar (1869-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Axel Ernst (tvilling) (1887-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Birgitta Yvonne () ansedel2.gif

Karlsson, Elin Britta Margareta (1918-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Erik Samuel (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ida Augusta () ansedel2.gif

Karlsson, Ingegerd (1924-) ansedel2.gif

Karlsson, Inger Astrid Katarina (1921-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Johannes (1851-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Johannes Antonius (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl () ansedel2.gif

Karlsson, Karl () ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl () ansedel2.gif

Karlsson, Karl Alexander (Alex) (1889-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Edvin (1882-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Oskar Agaton (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karolus (1642-1708) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Klara (1897-1991) ansedel2.gif

Karlsson, Lars (1838-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Leonard (-1936) ansedel2.gif

Karlsson, Olof (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Otto Ludvig (1889-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Rosa Konstantia (1907-1992) ansedel2.gif

Karlsson, Sigrid Juliana Charlotta (1882-) ansedel2.gif

Karlsson, Stig Alexius (1916-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Sven (1799-1865) ansedel2.gif

Karlsten, Karolina Margareta (1863-1901) ansedel2.gif

Karnel, Mikael (1971-) ansedel2.gif

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.