Personregister (Hu - Iv)

Efternamnsregister    Ortsregister

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Hugosdotter, Albertina (1841-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosdotter, Anna () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosdotter, Augusta (1849-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosdotter, Britta Maria (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosdotter, Elin () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosdotter, Elin () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosdotter, Ingeborg (1826-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosdotter, Ingrid Elisabet (1835-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosdotter, Sara () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosdotter, Susanna (1768-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosson, Anders (1825-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosson, Erik (1838-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosson, Hulda Amalia (1884-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosson, Johan (1861-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosson, Johan Efraim (1845-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosson, Johannes (1833-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosson, Jonas (1822-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosson, Karolina Sofia (1886-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosson, Per (1832-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hugosson, Sven () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hullström, Anna (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hullström, Lars (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hullström, Niklas (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hullström, Ole (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hullström, Sara (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hülphers, Daniel Johansson (1670-1728) ansedel2.gif

Hülphers, Johan Danielsson (1698-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultengren, Curt Valdemar (1911-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultengren, Frank Valdemar (1885-1942) ansedel2.gif

Hultengren, Leif Valdemar (1916-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultgren, Lisa (1718-) ansedel2.gif

Hultström (Hullström), Lars (1734-1796) ansedel2.gif

Hummel, Anna Maria (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, Aron (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, David () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, David (1702-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, Fredrik (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, Hans Petersson (1640-1718) ansedel2.gif

Hummel, Jakob () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, Jakob (1734-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, Jakob Hansson (1667-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, Johanna (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, Kristian (1772-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, Peter (1610-1662)

Huselius, Olof () ansedel2.gif

Hutchins, Christine (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hutchins, Peter A (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hutchins, Richard T (Ricci*) (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hutchins, Richard T (1920-2010) ansedel2.gif

Hyltén, Johanna Maria (1757-1794) ansedel2.gif

Håkansdotter, Ingrid (-1750) ansedel2.gif

Håkansdotter, Ragnhild (1562-1653) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Sigrid (1690-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Jöns () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Sven (1780-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hård, Anna Maria (1801-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hård, Brita Elisabet (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hård, Fredrik (1776-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hård, Gustava (1803-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hård, Johanna Olofsdotter (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hård, Olaus Gustaf (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hård, Olof (-1780) ansedel2.gif

Hård, Olof Gustav (1780-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif

Högemark, Eva-Karin (1956-) ansedel2.gif

Hök, Karin Andersdotter (-1631) ansedel2.gif

Hörnberg, Elisabeth () ansedel2.gif

IVERSSON, GOTTLIEB (1750-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ihrestadius ("kallad Bellinus?), Kristoffer Månsson (Christopherus Magni) (1540?-1621) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ihrstadia, Karin Persdotter (1643-1735) ansedel2.gif

Inga barn, ()

Ingelsdotter, Ingrid (1805-) ansedel2.gif

Ingvallsson, Anders (1540-1600) ansedel2.gif

Isaksdotter, Kristina () ansedel2.gif

Isaksdotter, Kristina (-1900) ansedel2.gif

Isaksdotter, Stina (1777-1853) ansedel2.gif

Isaksson, Kurt Hans Göran (1963-) ansedel2.gif

Israelsdotter, Anna (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsdotter, Britta Kajsa (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsdotter, Hedvig (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsdotter, Ingrid (1789-) ansedel2.gif

Israelsdotter, Katarina (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsdotter, Kerstin (1716-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsdotter, Kristina (1660-1700) ansedel2.gif

Israelsdotter, Kristina (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsdotter, Lovisa (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsdotter, Margareta (1731-1801) ansedel2.gif

Israelsdotter, Maria Elisabet (1796-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsson, Daniel (1585-1650) ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsson, Erik (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsson, Lars (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsson, Petter (1794-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson d.y, Olof (1705-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson d.ä, Olof () ansedel2.gif

Iversson, Anna Maria (1780-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Brita (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Efraim (1738-(..1743)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Efraim (1743-1743) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Efraim (1744-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Fredrik (1753-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Fredrik (1801-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Fredrika Kristina (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Greta (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Gustava (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Henrik Johannes (-1679) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Iver (-1651) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Jakob () ansedel2.gif

Iversson, Jakob (1747-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Johan Kristian (-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Johanna Maria () ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Johannes () ansedel2.gif

Iversson, Johannes (1741-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Katarina (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Katarina (1776-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Kerstin (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Kristian (-1558)

Iversson, Kristina (1768-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Kristina Fredrika (1781-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Maria (1746-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Maria (1779-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Petronella () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Iversson, Sofia (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.