Personregister (Gy - Ha)

Efternamnsregister    Ortsregister

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Gyllenadler (född Enander), Samuel Nicolai (1607-1670) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gyllenadler, Elisabet () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gyllenhaal, Anders Leonard (1842-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gyllenhaal, Anna-Maria Lovisa (1845-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gyllenhaal, Fredrik Leonard (1802-1873) ansedel2.gif

Gyllenhaal, Fredrik Reinold (1844-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gyllenstierna av Lundholm, Maria (1716-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gyllenstierna, Axel Erik () ansedel2.gif

Gynnerwall, Anders (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gynnerwall, Bengt (1932-) ansedel2.gif

Gynnerwall, Karin (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gynnerwall, Mats (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gårdstedt, Hugo Birger (1917-1995) ansedel2.gif

Göransdotter, Anna (-1605) ansedel2.gif

Göransdotter, Elisabet () ansedel2.gif

Göransdotter, Elisabet (1745-1782) ansedel2.gif

Göransdotter, Lisbet (1659-) ansedel2.gif

Göransdotter, Malin (1627-1684) ansedel2.gif

Göransson (Ekman), Anders (-1671) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransson, Erik (1697-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransson, Eva Gunilla (1959-) ansedel2.gif

Göransson, Göran (-1650) ansedel2.gif

Göransson, Göran (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransson, Johan ()

Göransson, Johan (1683-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransson, Lars (1685-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransson, Per (1584-1674)

Göransson, Tore ()

Görsdotter, Margareta (1747-1818) ansedel2.gif

Göthe, Anna Elisabet (1675-1736) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Göthe, Samuel Eosander () ansedel2.gif

HANSSON, HENNIKE (1617-1660) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

HENNIKSSON, HOLSTEN (1647-1722) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

HENNIKSSON, PER (1521-1593) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

HOLSTENIA d.y, MARIA (1718-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

HOLSTENIUS, OLAUS (3:112) (1678-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Haak, Maria () ansedel2.gif

Hafstrand, Helene Marianne (1954-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hafstrand, Jan () ansedel2.gif

Hafstrand, Tomas Viktor (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hafvenström, Erik () ansedel2.gif

Hagelin, Gustav Bertil Johan (1989-) ansedel2.gif

Hagelin, Mats (1960-)

Hagelin, Nils John Filip (1991-) ansedel2.gif

Hagelin, Rune (1930-) ansedel2.gif

Hager, Stig Olof Oskar (1916-1970) ansedel2.gif

Hagman, Anders () ansedel2.gif

Hagman, Britta (1759-) ansedel2.gif

Hagman, Ellen Johanna (1869-1920) ansedel2.gif

Hagman, Hulda Linnea (1914-) ansedel2.gif

Hagrell, Johan (1727-) ansedel2.gif

Hagrell, Sara Cajsa (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hahr, Maria Sofia () ansedel2.gif

Halfmåne, Kristina Henriksdotter () ansedel2.gif

Hallström, (-1957) ansedel2.gif

Halvardsdotter, Britta (-1747) ansedel2.gif

Halvardsdotter, Malin (1550-) ansedel2.gif

Halvarsdotter, Anna () ansedel2.gif ansedel2.gif

Halvarsdotter, Karin (1592-1673) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Halvarsson, Anders (1793-1867) ansedel2.gif

Hammar, Oskar Nikolaus (1877-1953) ansedel2.gif

Hammar, Svea Vilhelmina (1908-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarlund, Maud Britt Lucia (1921-) ansedel2.gif

Hammarström, Erik () ansedel2.gif

Hammarström, Jakob Jakobsson (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarström, Jakob Olofsson (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarström, Jakob Pedersson (1701-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarström, Maja Lisa (Maria Elisabet) (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarström, Olof Jakobsson (1728-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarström, Olof Jakobsson (1788-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarström, Peder Bengtsson (1670-1703?) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter (Gammal), Margareta () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter (Jonaedotter), Margareta (-1639) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Abla (1855-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Amanda Josefina (1864-1905) ansedel2.gif

Hansdotter, Anna () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1623-1699) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1688-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1707-1772) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1731-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1734-1809) ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1736-1781) ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna Britta (1816-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna Gustava (1830-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Annika (1764-1809) ansedel2.gif

Hansdotter, Beata (1814-) ansedel2.gif

Hansdotter, Brita (1735-) ansedel2.gif

Hansdotter, Brita (1753-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Britta Kristina (1831-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Cecilia () ansedel2.gif

Hansdotter, Elin (1726-) ansedel2.gif

Hansdotter, Elin (1788-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Elisabet (1770-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Eva (1820-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Helena (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Ingeborg () ansedel2.gif

Hansdotter, Ingrid (1490?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Johanna (1842-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Justina Emelia (1862-1899) ansedel2.gif

Hansdotter, Kajsa (1772-1848) ansedel2.gif

Hansdotter, Katarina (1706-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Kerstin (-1704) ansedel2.gif

Hansdotter, Lovisa (1834-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Lovisa Charlotta (1828-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Margareta () ansedel2.gif

Hansdotter, Margareta (1590-1612) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Margareta (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Margareta (1702-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Mariet (Martha) () ansedel2.gif

Hansdotter, Marit (1781-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Olena (1822-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansen (Hanissen till Rudbaek), Peder (1520-1604) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Anders ()

Hansson, Anders (1694-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Anders (1742-1808) ansedel2.gif

Hansson, Arvid Bertil (1905-1978) ansedel2.gif

Hansson, Bengt () ansedel2.gif

Hansson, Bengt (1470?-) ansedel2.gif

Hansson, Bengt (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Elias (1827-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Emil (1873-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Gustav Adolf (1876-1962) ansedel2.gif

Hansson, Hans (-1648) ansedel2.gif

Hansson, Hans (1587-1648) ansedel2.gif

Hansson, Hans (1664-1719) ansedel2.gif

Hansson, Hans Lars () ansedel2.gif

Hansson, Holsten (1699-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Ida Josefina (1872-1962) ansedel2.gif

Hansson, Ida Maria (1883-1962) ansedel2.gif

Hansson, Johan (1680-1740) ansedel2.gif

Hansson, Johan (1711-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Johannes (1773-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Jöns () ansedel2.gif

Hansson, Jöns (1480?-) ansedel2.gif

Hansson, Karin Ingeborg (1908-2001) ansedel2.gif

Hansson, Karl Oskar (1870-1958) ansedel2.gif

Hansson, Karl Peter (1843-(..1900)) ansedel2.gif

Hansson, Knut Arvid (1897-1978) ansedel2.gif

Hansson, Lars (1485?-) ansedel2.gif

Hansson, Lars (1610-1654) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Lars (1752-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Lars (1817-????) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Nils ()

Hansson, Olaus (1797-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Olof (1465-)

Hansson, Olof (1465?-) ansedel2.gif

Hansson, Olof (1782-1837) ansedel2.gif

Hansson, Olof Emil (1862-1941) ansedel2.gif

Hansson, Per () ansedel2.gif

Hansson, Per () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Per (-1667) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Per Arvid (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, S () ansedel2.gif

Hansson, Sven (-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Torsten (1515-) ansedel2.gif

Hansson, Vidik (1548?-1628) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Åke Daniel (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haraldsdotter, Greta (1775-1775) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haraldsdotter, Greta (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haraldsdotter, Katarina ()

Haraldsdotter, Kerstin (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haraldsdotter, Lena (1776-1776) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haraldsdotter, Magdalena (-1619) ansedel2.gif

Haraldsdotter, Maria (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haraldsson, Bengt (-1550?) ansedel2.gif

Haraldsson, Gustaf (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haraldsson, Isak (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haraldsson, Jonas (1780-1780) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haraldsson, Olaus (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Harkman, Katarina (1711-) ansedel2.gif

Hase, David (Daniel) (-1696) ansedel2.gif

Hase, Margarteta Davidsdotter (1682-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

"E - n - An Ap - Ba Be - Be Bi - Br Bü - Ch Cl - Do Dr - Ek El - Er Es - Fo Fr - Ge Gi - Gu Gy - Ha He - Hi Hj - Ho Hu - Iv JA - Ja Je - Jo Ju - Ka Ke - La Le - Lö Ma - Ma Mc - Ne Ni - Ni Nj - Ol Or - Pe Ph - Rü Ru - Rö S - Sp St - Sv Sy - Ti To - Vi Vo - We Wi - Ös

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.