Andersen, Margareta
1653-1727

Född 1653-07-18 [1] .
Död 1727-02-14 i Stockholm [1] .


Margareta Andersen.
Född 1653-07-18 [1] . Död 1727-02-14 i Stockholm [1] .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1653-07-18 [1] .
Död 1727-02-14 i Stockholm [1] .

Relationer och barn

Gift 1668-11-05 [2] .

Olof Hansson Törne nob. Törnflycht.
Borgmästare, "Sveriges rikaste man"
Född 1640-04-05 i Köping (U) [3] .
Död 1713-04-09 [3] .
Ägare till Arbottna, Berga och Näringsberg i Västerhaninge socken, Djursnäs, Nynäs, Rånö och Valsjö i Ösmo socken, Stockholms län. Handlande i Stockholm, e.o. rådman i Stockholm 1683-10-08, rådman 1692-05-15, riksdagsman 1693, borgmästare och ledamot i handelskollegium 1694-03-15, direktör för Tjärkompaniet 1697-1708. Adlad Törnflycht 1698- 01-08 (introd. 1699 under nr 1356). Avsked 1705, Kommerseråds n.h.o.v. 1710-11-11. "Han bragte sig upp till en ansenlig förmögenhet utan att hava ärvt något samt ägde, utom hus i Stockholm och betydliga lantegendomar, icke mindre än 73 stycken handelsskepp i sjön" Källa: Elgenstierna.

Döttrarna gjorde alla mycket förnämliga giften: Christina(1673—1752),g.m. kungl. rådet greve Carl Piper, Ingrid(1675—T708),g.2)m. kanslipresidenten greve Arvid Horn, Margareta (1682—1729),g.m. riksrådet greve Johan Lilienstcdt, Anna Maria(1685—1715),g.m. riksrådet greve Johan August Meijerfeldt. Den ene av sönerna, Olof T.(1680 —’737),kammarjunkare hos hertig Karl Fredrik av Holstein1712,landshövding i Kronobergs län1718,i Stockholms1719,riksråd1727,Uppsala univ:s kansler1737,blev friherre1719,greve1731;hans son, greve Carl Fredrik T. (171167),hovmarskalk1756,riksråd1761,guvernör för prinsarna Carl och Fredrik Adolf1762—66,slöt ätten. Den andre av Olof Hansson T:s söner, Mikael T. (1683—1738),generalmajor av inf.1719,landshövding i Södermanlands län1727,överståthållare i Stockholm1732,blev s.å. som brodern friherre, resp. greve, men slöt själv sin ätt.C. Källa: Svensk uppslagsbok.

Kristina Törnflycht.
Född 1673 [2] .
Död 1752 [2] .
Grevinnan Piper höll en särskild präst, titulerad: "Hovpredikant vid det höggrevliga Piperska hovet på Krageholm". Under nästan ett halvt sekel residerade Christina Piper här, när hon inte flyttade sitt praktfulla hov till Christinehof, Högestad eller något annat av de slott hon förfogade över. Hon hade besittningar även utanför Skåne och sitt sista vilorum fick hon på Ängsö i Västmanland, sedan hon avlidit på Krageholm 1752.


Olof Törnflycht.
Riksråd
Född 1680-11-16 i Stockholm [2] .
Död 1737-09-22 i Stockholm [2] .
Olof Törnflycht var greve till Nynäs, friherre till Kumla i Tyresö samt herre till Erstavik och Näringsberg, Stockholm. Han blev student i Uppsala den 8 november 1696. Under vistelsen i Italien 1701 blev han romersk patricier, pfalzgreve av Lateranen och riddare av gyllene sporren, vice ceremonimästare vid hovet den 12 maj 1703, riddare av preussiska orden De la Generosité 1705, kammarjunkare hos hertig Carl Fredrik av Holstein den 11 september 1712, ceremonimästare 1712, landshövding i Kronoberg den 24 december 1718 och i Stockholms län den 27 april 1719. Friherre den 23 maj 1719 (introducerad 1719 under nr 149), direktör över de drottning Ulrika Eleonora enskilt tillhöriga slott och kungsgårdarna Drottningholm och Ulriksdal den 20 maj 1720. President i reduktions- och likvidationskommissionen 1723, riksråd den 5 augusti 1727. Greve den 14 juni 1731 (introducerad 1731 under nr 77), Uppsala universitets kansler 1737.


Mikael Törnflycht.
Landshövding, överståthållare
Född 1683 i Stockholm [4] .
Död 1738-08-20 i Hässelbyholm, Fogdö (D) [4] .
Törnflycht inskrevs som student vid Uppsala universitet 8 november 1696. Han tog militär anställning 1701 och utnämndes redan 1702 till fänrik vid livgardet. 1706 hade han avancerat till ryttmästare. 1706 deltog han i strid mot en grupp saxare vid Leipzig och vann erkännande för sina insatser. Han togs tillfånga vid Poltava 1709, men frigavs snart och förordnades 1710 till interimsmajor och föreslogs 1712 av rådet till överste för ett tremänningsregemente, vilket han dock avböjde. I stället förflyttades han till livgardet, där han 1713 blev överstelöjtnant och 1717 överste. Som chef för livgardet följde Törnflycht Karl XII till Norge. Han tillhörde den aktiva kretsen i 1719 års "revolution". Den 18 april 1719 utnämndes han till generalmajor vid infanteriet och den 26 maj samma år upphöjdes han till friherrligt stånd. Den 31 december 1720 utnämndes han till överkammarherre. 1727 blev han landshövding över Nyköpings län och 1731 upphöjd till grevlig värdighet. 1732 blev han överståthållare i Stockholm.


Källor

  1. MyHeritage sept 2018
  2. passagen.se/sven.planck
  3. abc.se
  4. wikipedia

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.