von Leopold, Hedvig Sofia

Född i Hannover, Tyskland.


Hedvig Sofia von Leopold.
Född i Hannover, Tyskland.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född i Hannover, Tyskland.

Relationer och barn

Gift 1708 [1] .

Nils Reuterholm.
Krigsråd och landshövding
Född 1676-09-16 i Fiholms kungsgård, Rytterne (U) [2] .
Död 1756-12-04 i Örebro [1] .
Kurt Åkerlind maj 2011:

Svensk ätt, härstammande från en Per Gisslesson, som levde vid mitten av 1600-talet och var fiskare under Stensjö på Nyckelön i Mälaren. Hans sonson Nils Esbjörnsson adlades 1708 under namnet von Reuterholm, vilket han ändrade till Reuterholm, då han 1735 erhöll friherrlig värdighet. Ätten utslocknade 1864.

Efter studier i Västerås och Uppsala antogs Nils 1697 såsom biträde vid svenska ambassadenskansli i Haag (Holland) under de då pågående fredsförhandlingarna i Rijswijk, mellan Frankrike och de mot detsamma förbundna makterna, vid vilka Sverige uppträdde som medlare. Sedan han därefter med den ena av de svenska ambassadörerna vid nämnda tillfälle, greve Carl Bonde, gjort en resa till England, anställdes han vid svenska beskickningen i Holland samt 1700 såsom kommissions- sekreterare vid Kur-Hannoverska hovet. Fyra år därefter medföljde han såsom kom- missionssekreterare svenska ambassadören till konungavalet i Warszawa. Knappt hade detta försiggått och Stanislaus blivit utropad till konung förrän staden överrumplades av konung August, och hela svenska beskickningen råkade i hans händer.

Utväxling företogs dock så fort som möjligt, och Reuterholm uppsatte sedan nästan ensam förbundstraktaten mellan Karl XII och Stanislaus. Efter slutad förrättning utnämnd till ”kunglig hovsekreterare i fält”, erhöll han 1708 adlig sköld med namnet von Reuterholm, blev två år senare krigskommissarie och 1715 krigsråd men fortfor ända till Carl XII:s död att bestrida befattningen som krigskommissarie. Såsom sådan utvecklade han en synnerligen förtjänstfull verksamhet om Vadstena krigsmanshus-kassa, vars förvaltning han övertog 1719, och som genom hans välbetänkta åtgärder snart lämnade underhåll åt ett dubbelt större antal gratialister än förut.

1732 förordnades han till landshövding över Stora Kopparbergs län och upphöjdes 1735 till friherre, då han bortlade von framför namnet samt förflyttades slutligen 1739 till landshövding över Närkes och Värmlands län. Själv utrustad med stor bildning, gynnade han vetenskaper och deras idkare, bland vilka senare Linné var en av dem, som hade att fägna sig av hans understöd och välvilja. Blev blind på sin ålderdom, tog han 1756 avsked och avled samma år i Örebro.

Esbjörn Kristian Reuterholm.
Riksråd, landshövding mm
Född 1710-03-12 i Katarina (AB) [1] .
Död 1773-01-20 i Svidja, Sjundeå, Finland [1] .
Af Ehrenströms Hist. Anteckn. (II: 223) finner man att E. C. Reuterholms och hans makas stoft ej fick ostördt hvila i Sjundea: »Presidenten Axel Reuterholms [deras son], enka, som ärfde Svedja och Pickala, sålde dessa egendomar och tog vid sin öfverflyttning till Sverige alla liken ur familjegrafven vid Sjundeå kyrka med sig – hvar de nu äro vet jag icke». – Af Fehr, Strengnäs kyrkomuseum samt notiser om staden och dess domkyrka, Strengnäs 1895, inhemtar man att stoften efter E. Chr. Reuterholm, hans maka, deras söner, den beryktade statsmannen Gustaf Adolf R. (+ 1813) och presidenten Axel Chr. R. (+ 1811) samt hans enka Lovisa Charlotta Malm (+ 1845) äro förvarade i Olivercrantz’ska grafkoret i Strengnäs domkyrka. I grafkoret ligger »en lös marmorvård öfver Esbj. Chr. Reuterholm och hans maka, nemligen den ofvannämnda rest af sonen Gustaf Adolf. Den sistnämndes kista kom dit 1821 (Strengn. konsist, prot. d. 12 Sept. 1821 och d. 14 Juni 1845).[1] Olivecrantz’ska grafkoret har i senare tid benämnts Reuterholmska grafkoret, så i en skrifvelse till Strengnäs domkapitels protokoll 1864.

Mycket mer finns i SBL.
Axel Gottlieb Reuterholm.
Kammarråd, politiker
Född 1714 [1] .
Död 1763 i Stockholm [1] .


Gustaf Gottfrid Reuterholm.
Lagman, politiker, landshövding
Född 1721 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) [2] .
Död 1803-04-05 i Stora Ekeby sätesgård, Rytterne (U) [2] .


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. SBL

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.