Krok, Nils Nilsson
1618-1694

Kyrkoherde i Rytterne (U) [1] .
Född 1618 i Norberg (U) [1] .
Död 1694 i Rytterne (U) [1] .
Nils Nilsson föddes på Salberget och kallade sig ända in på 1650-talet Salmontanus som är en latinsk form av Salberget. Namnet tillkom förmodligen vid inskrivningen i Uppsala 1641. Före 1663 bytte han till det kortare namnet Krok som kan innebära släktskap till den kända prästsläkten Krok i Småland. Han nämns första gången 1632 då han blir "expektant" i Västerås skola. Till Uppsala kom han 1641 varefter han efter avslutade studier prästvigdes 25/7 1645.

Han verkade sedan huvudsakligen som adjunkt hos sin svärfar Erik Björk i Rytterne. Vid dennes död 1658 ville församlingen ha Nils Nilsson till efterträdare, men domkapitlet tillsatte en äldre prästman. När Ljusnarsbergs pastorat 1662 blev ledigt begärdes han dit av församlingen och fick tillträda kyrkoherdetjänsten där 1/11 1663. När Rytterne några år senare blev ledigt var han nästan självskriven, och efter änkans dubbla nådår installerades han som kyrkoherde där på pingstdagen 1669.

http://perake-inger.se/anor/000/0000/860.htm


Nils Nilsson Krok.
Född 1618 i Norberg (U) [1] . Död 1694 i Rytterne (U) [1] . Kyrkoherde i Rytterne (U) [1] .
F Nils Jönsson Krok.
Född 1585 i Norberg (U) [1] . Död 1655 i Sala (U) [1] . Konstmästare i Sala silvergruva
FF Jöns Hansson.
Född [2] .
   
 
   
 
FM NN Petri Krok?.
Född [2] .
   
 
   
 
M Ursila Holstenius.
Född 1590 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
MF Holsten Andersson.
Född 1555 i Kallmora, Norberg (U) [3] . Död 1611 i Kallmora, Norberg (U) [3] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
MFF Anders Andersson.
Född 1535 i Kallmora, Norberg (U) [4] . Död 1571 i Kallmora, Norberg (U) [4] . Bergsman i Norberg
MFFF Anders Andersson.
Född 1490 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Död före 1549 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
 
MFM Kerstin Matsdotter.
Född omkring 1535 i Gläfse, Söderbärke (W) [1] . Död efter 1573 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
 
 
MM Sigrid Jonsdotter.
Född Alternativt Persbo, Söderbärke (samma källa) omkring 1560 i Gläfse, Söderbärke (W) [5] . Död efter 1611 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
MMF Jon Larsson.
Född omkring 1520 i Persbo, Grangärde (W) [1] . Död före 1593 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
 
 
MMM NN (Karin är fel) Larsdotter.
Född omkring 1530 i Norrvik, Grangärde (W) [1] . Död före 1597 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
MMMF Lars (Lasse*) Ravalsson.
Född omkring 1490 i Norrvik, Grangärde (W). Död 1572 i Norrvik, Grangärde (W). Bergsfogde
MMMM Ingrid Hansdotter.
Född omkring 1490 i Starbo, Norrbärke (W) [1] . Död i Norrvik, Grangärde (W) [3] .

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde i Rytterne (U) [1] .
Född 1618 i Norberg (U) [1] .
Död 1694 i Rytterne (U) [1] .
Nils Nilsson föddes på Salberget och kallade sig ända in på 1650-talet Salmontanus som är en latinsk form av Salberget. Namnet tillkom förmodligen vid inskrivningen i Uppsala 1641. Före 1663 bytte han till det kortare namnet Krok som kan innebära släktskap till den kända prästsläkten Krok i Småland. Han nämns första gången 1632 då han blir "expektant" i Västerås skola. Till Uppsala kom han 1641 varefter han efter avslutade studier prästvigdes 25/7 1645.

Han verkade sedan huvudsakligen som adjunkt hos sin svärfar Erik Björk i Rytterne. Vid dennes död 1658 ville församlingen ha Nils Nilsson till efterträdare, men domkapitlet tillsatte en äldre prästman. När Ljusnarsbergs pastorat 1662 blev ledigt begärdes han dit av församlingen och fick tillträda kyrkoherdetjänsten där 1/11 1663. När Rytterne några år senare blev ledigt var han nästan självskriven, och efter änkans dubbla nådår installerades han som kyrkoherde där på pingstdagen 1669.

http://perake-inger.se/anor/000/0000/860.htm

Relationer och barn

Gift.

Elisabet Eriksdotter Björk.
Kyrkoherdedotter
Född 1628 i Rytterne (U) [1] .
Död 1665 i Ljusnarsberg (T) [1] .
Slutligen vill jag nämna, att Ursilis förenämnde sonhustru Fru Elisabet Björk, var dotter till Kyrkoherden Björk i Ryttern, med dess hustru Kyrkoherdens i Kungsåra Jan Petri Helsingii efterlämndade enka Catharina Persdotter, hvars son i förra giftet Prosten i Falun Johannes Jon. Arhusius hade en sondotter, Grufpredikantens Samuel Arhusii, med Helena Trozig, dotter, Catharina, som blef gift med en Anders Rön i Borås, hvars moder var köttsligt syskonabarn med Kejsarinnan Catharina Alexievna i Ryssland, eller Zar Peter den I:s namnkunniga gemål. En längre kommentar om detta finns som not (Ångman; Försök till Beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess Gamla Jern-Bergslag. 1835, Ny uppl av Norbergs hembygdsförening 1925)

Erik Nilsson Reuterhusius.
Född 1647 i Rytterne (U) [6] .
Död 1726 i Rytterne (U) [6] .


Nils Reuterhusius.
Född 1650 i Rytterne (U) [7] .
Död i Lima (W) [8] .


Katarina Reuterhusius.
Född 1653 i Rytterne (U) [8] .
Död 1659 i Rytterne (U) [8] .


Elisabet Krok Reuterhusen.
Född 1653 i Rytterne (U) [1] .
Död 1676 i Rytterne (U) [1] .


Anton Reuterhusius.
Född 1657 i Rytterne (U) [8] .
Död 1697 i Falun [8] .


Ursilia Reuterhusius.
Född 1659 i Rytterne (U) [8] .
Död 1693 i Rytterne (U) [8] .


Johan Reuterhusius.
Född 1660 i Rytterne (U) [8] .
Död 1693 i Rytterne (U) [8] .


Petrus Reuterhusius.
Född 1662 i Rytterne (U) [8] .
Död 1662 i Rytterne (U) [8] .


Bengt Reuterhusius.
Född 1665 i Ljusnarsberg (T) [8] .
Död 1665 i Ljusnarsberg (T) [8] .


Gift.

Kristina Larsdotter Enkvist.
Död 1693 i Rytterne (U) [8] .

Samuel Reuterberg.
Född 1667 i Stora Kopparberg (W) [8] .
Död 1752 i Torp (O) [8] .


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. Olle Olsson
  3. krister.forsberg@gmail.com
  4. Kurt Åkerlind nov2014
  5. Krister Forsberg
  6. Stephan Fjärem
  7. 1717
  8. Per-Arne Peters

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.