Vidiksdotter, Sigrid
1588-1656

Född 1588 i Norrvik, Grangärde (W) [1] .
Död 1656-05-04 i Norrvik, Grangärde (W) [1] .


Sigrid Vidiksdotter.
Född 1588 i Norrvik, Grangärde (W) [1] . Död 1656-05-04 i Norrvik, Grangärde (W) [1] .
F Vidik Hansson.
Född omkring 1548 i Norrvik, Grangärde (W). Död 1628-04-26 i Persbo, Grangärde (W). Bergsman och nämndeman (många ättlingar)
FF Hans Larsson.
Född 1520 i Norrvik, Grangärde (W) [2] . Död 1572 i Norrvik, Grangärde (W) [2] .
FFF Lars (Lasse*) Ravalsson.
Född omkring 1490 i Norrvik, Grangärde (W). Död 1572 i Norrvik, Grangärde (W). Bergsfogde
FFFF Raval Matsson.
Född omkring 1460 i Klenshyttan, Grangärde (W) [3] . Död i Norrvik, Grangärde (W) [3] .
 
FFM Ingrid Hansdotter.
Född omkring 1490 i Starbo, Norrbärke (W) [2] . Död i Norrvik, Grangärde (W) [3] .
FFMF Hans i Starbo .
Född omkring 1430 i Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern [2] . Födelseorten ej styrkt!
 
     
 
   
 
M Malin Arvidsdotter ("Hencesdotter").
Död i Norrvik, Grangärde (W) [4] .
MF Hence Babelsfurt.
Ett påhittat namn - se biografin !
   
 
   
 
MM Marit .
Född i Norrvik, Grangärde (W) [1] .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1588 i Norrvik, Grangärde (W) [1] .
Död 1656-05-04 i Norrvik, Grangärde (W) [1] .

Relationer och barn

Gift.

Per Arvidsson.
Född 1569 i Norrvik, Grangärde (W) [1] .
Död 1629-01-18 i Norrvik, Grangärde (W) [1] .

Malin Persdotter.
Född 1619 i Norrvik, Grangärde (W) [1] .
Död 1687 i Brunnsvik, Ludvika (W) [1] .
Hämtat från http://www.hessla.se:

Grangärde domböcker: Anno 1656 den 21 och 22 Juli. Lät Pehr Widichsson i Norrgowik första resan uppbiuda en systerdehl ibidem, inlöst aff sin systerdotter, Malin Pehrsdotter. Uppbiöds och första resan en Brita Pehrsdotters systerdehl ibidem, som hennes moderbroder, Pehr Widichsson hade aff henne kiöpt. Anno 1666 den 23 Juni. Uppo hustru Malin Pehrsdotters begiäran i Brunswik om skattning på den jorden som är bytt ifrån Norrgowik till Brunswik, tillordnades Pehr Mårtensson i Sunnansjö och Joen Ersson i Kyrkobyn, det att förätta på en lägligh tidh. Anno 1669 den 2 och 3 Aug. Hustru Malin Pehrsdotter i Brunswik begärte ny rächning och skattning uti Klenshyttan, emedan hennes moder hade varit der i byen arffallen till någon jord. Befants aff ett breff daterat den 29 Aug. 1651 hustru Malins moder, hustru Sigrid, varit för sin bördsrätt där utförlikt medh 10 faat osm.jern och ett skeppund stångjern, såsom och därefter alla arffingarna jorden sönderbytt emellan efter hvars och ens lösning. Anno 1670 den 19 och 21 Juni. Insinuerade Stadsfiskalen i Westerås Lars Nilsson, uppå Borgmestaren Adolph Willems vegnar en lagmansdom dat. 2 Sept. 1669, uti hvilken hustru Malin, Nils Olssons enkia i Brunswik, ifråndömmes aff hemjorden som aff skoghen. Änkan svarade det hon ännu ej fått sitt der på utlagde jern. Erich Larsson ibidem, som närmast är i börden, har hemmanet till sigh kiöpt aff Adolh Willemsson. Anno 1671 den 18 och 20 Febr. Ankom för Rätten Knut Andersson i Mehlingh och Norbergs sochn, insinuerandes en obligation dat. 28 Jan. 1638, deruthi Matts Arfvidsson, fordom boende i Brunswik, bekiänner sigh skyldigh till sin mågh, Knuts svärfader Erich Månsson i Forkestadh i Dingtuna sochn, 36 skeppund stångjern. Begiärandes nu emot samma giäldspretention blifva inlåtne i Brunswikshemmanet. Nils Olssons änkia i Brunswik, hustru Malin Pehrsdotter, och Erich Larsson ibidem, insinuerade Erich Månssons till Nils Bengtsson i Norrgowik och hustru Malins man, Nils Olsson i Brunswik, öfverlåtne kiöpebreff af dato 10 Jan. 1646 på hela Brunswikshemmanet, emot den giäld hemmanet varit graverad medh, och de hade betalt.
Källor

  1. http://www.hessla.se/
  2. Kurt Åkerlind
  3. krister.forsberg@gmail.com
  4. http://hem.passagen.se/ifoss58/Dalarna/morfarwk/sida0/h_____93.htm

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.