Dure, Elisabet
1626-1690

Född 1626 i Husby (W).
Död 1690-05-05 i Rävbo, Husby kbfd (W) [1] .
Hon bodde efter nådeåret på Rävbo och får i dödboken omdömet att hon var en from kvinna, utsatt för många hemsökelser. Uppgifterna om Elisabeth kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan 535, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)


Elisabet Dure.
Född 1626 i Husby (W). Död 1690-05-05 i Rävbo, Husby kbfd (W) [1] .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1626 i Husby (W).
Död 1690-05-05 i Rävbo, Husby kbfd (W) [1] .
Hon bodde efter nådeåret på Rävbo och får i dödboken omdömet att hon var en from kvinna, utsatt för många hemsökelser. Uppgifterna om Elisabeth kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan 535, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)

Relationer och barn

Gift 1661 i Husby (W) [1] .

Jonas Holstenius.
Kyrkoherde i Husby (W).
Född 1614 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1678 i Husby (W) [1] .
Äfvenledes härstammar Ruckerskiöldska ätten på möderne från Bergsmanshuset i Kallmora, ty Reinhold Ruckerskiöld, adlad 1751 såsom Hofrättsråd, och redan 1720 Häradshöfding i Näsgårds, Westerbergslagens och Westerdalarnes Fögderier, var född uti Hedemora Stad, son af Handlanden Reinhold Rücker, med dess hustru i 2:dra giftet, Kyrkohederns i Husby, Mag. Jonae Holstenii dotter, Anna Holstenius. Obemärkt kan härvid icke lemnas, att Hofrätts-Rådet Ruckerskiöld var sednare gången gift med Emerentia Polhem, dotter af den odödlige och stora mannen Commerce-Rådet och Commendeuren Polhem. (Ångman; Försök till Beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess Gamla Jern- Bergslag. 1835, Ny uppl av Norbergs hembygdsförening 1925)

Under skoltiden kallar Jonas sig för Norbergensis eller Noraemontanus. Den 25 juni 1628 intages han i Västerås skola, flyttar över till gymnasiet 1631 och blir efter examen i juni 1638 2:a notarie i Cl Physica. Av allt att döma var han mycket duglig, men på grund av att han hade så "lågt mål", d.v.s. talade så tyst att hans predikningar inte kunde höras av församlingen fick han svårt att få en egen församling. I Husby förvärvade han delar i Rävbo, Starbäcksbo, Sundfiske och Källmossan (Källbäcks fäbod). Änkan konsoliderade sedan Rävbo genom att byta bort Starbäcksbo. Uppgifterna om Jonas kommer från Västerås Herdaminnen II:I sidan 534, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)

Anders Jonae Holstenius.
Bokhållare
Född 1662-04-03 i Västerås [1] .
Död 1705 i Hedemora (W) [1] .


Jonas Jonae Holstenius.
Lärare
Född 1665 i Västerås domkyrkoförs (U) [2] .
Död 1704 i Äppelbo (W) [2] .
Hämtat från http://web.telia.com/~u21704960/gamskolan.htm: 1713 hade det klagats på läraren Jonas Holstenius,prästson från Husby i Dalarna, att han var onykter och olämplig som lärare, vid visitationen uppgav Jonas att han numera va både nykter och skötsam men för gammal för att klara uppgiften. Skolan låg i närheten av nuvarande Brukshotellet, granne med Inspektorsbyggnaden och Brukskontoret.

Red anm sept 2008: Årtalet stämmer inte. Annan Holstenius? Vilken skola?


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. Jackie Sjöstrand

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.