Brandt, Greta Lisa
1740-1795

Född 1740-04-27 [1] .
Död 1795-12-10.

Gården nr 72 enligt BoU 1797, F2:9, nr 34
Greta Lisa Brandt.
Född 1740-04-27 [1] . Död 1795-12-10.
F Nils Brandt.
     
 
   
 
     
 
   
 
M Ingeborg Kilberg.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1740-04-27 [1] .
Död 1795-12-10.

Gården nr 72 enligt BoU 1797, F2:9, nr 34Relationer och barn

Gift.

Johan Done.
Skomakarmästare 1779-88, ålderman i Eskilstuna (D) [2] .
Född 1736-01-06.
Död 1798-04-17.

Nämnd men överstruken i EKoF kommunionslängd DII:2 (1761-1769) sid 37. Uppenbarligen begått nattvard 1761-1766.

1756 27/12: )Efter avslutade läroår hos fadern, åldermannen Mattias Done , utskrevs Johan Done som gesäll och erlade till lådan 6 daler kopparmynt jämte 16 öre till de fattiga.

1759 22/10: Genom sin broders, skomakarmästare Karl Gustaf Done, förmedling ansökte han om att få ingå i mästarnas gemenskap. Ämbetet lämnade sitt samtycke till ansökningen och skulle åldermannen inge en framställning till magistraten om burskap för honom.

1768 6/6: Sedan magistraten den 30 maj givit sitt bifall, anhöll Johan Done att få förfärdiga sitt mästarstycke och erlade i äskepengar 6 daler jämte 1 daler 16 öre till de fattiga. Ämbetet gav sin sanktion till att han till nästa lördag skulle förfärdigas detta prov, "som bestod i ett par stövlar pump av narvläder, 1 par d:o mansskor och ett par kvinnsskor svarta". Till "skådemästare" utsågs mäster Fredrik Lindberg och mäster Gustaf Westberg. Tillskärningen skulle äga rum i åldermannens verkstad av "styckemästaren" Johan Done i närvaro av skådemästarna.

1768 12/6: Mästarestyckena uppvisades, besiktigades och godkändes. Johan Done erlade i enlighet med skråordningens bestämmelser 5 daler silvermynt till lådan och 2 mark silvermynt till de fattiga. Därefter förklarades han som en ärlig mästare och ämbetsbroder samt tillönskades lycka och framgång.

Om Johan Done kan dessutom sägas, att han år 1775 blev bisittare i skomakarämbetet i Eskilstuna och år 1781 valdes till ålderman, vilket uppdrag han innehade i 14 år.

Det är uppenbart, att släktskapen med två framståendeskomakaremästare i staden, fadern och brodern, bidrog till Johan Dones egen framgång. Studerar man Donesläkten under 1700-talet utifrån skråhandlingarna och kyrkoarkivalierna, får man fram en hel skomakaredynasti, som dominerade i skomakarämbetet i Eskilstuna under större delen av 1700-talet, något som också framgår av släkttavlan.

Det var en speciell och kostnadskrävande procedur att bli mästare. Släktförbindelser med skomakaremästare i staden bidrog verksamt till att en gesäll upptogs i mästarnas skara och där erhöll framträdande förtroendeuppdrag.

Ovanstående hämtat från Sörmlandsbygden 1975, Bror-Erik Ohlsson.Maria Margareta Done.
Född 1768-09-26.


Eva Elisabet Done.
Född 1770-03-20.
Död 1779-05-29.


Brita Kristina Done.
Född 1773-02-23.
Död 1782-06-27.


Ingrid Sofia Done.
Född 1775-06-30.
Död 1779-06-13.


Margareta Johanna Done.
Född 1778-10-31.
Död 1778-12-20.


Johan Peter Done.
Skomakargesäll
Född 1781-02-11 i Eskilstuna (D) [3] .

"Skom gesäll J P Done" mantalsskriven i Katarina 2 år 1810

(http://www.ssa.stockholm.se/Anvand-arkiven/Folkbokforing-och- mantalsskrivning/Register-till-mantalsbocker/Mantalsregister-1880-1884/)
Källor

  1. MN 730/C:2
  2. EKoF AIa:1 bild 139
  3. EKoF AIa:2a sid 89, AIa:3a sid 96, AIb:1 sid 147

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.