Holstenius, Erik
1622-1669

Kyrkoherde i Husby (W).
Född 1622-07-10 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1669-06-09 i Husby (W) [1] .

Erik Andersson fick som präst namnet Ericus Andreae Holstenius. Han är son till bergsmannen och bergsfogden Anders Holstensson i Kallmora och hans hustru Marit. I februari 1627 skrivs han troligen in i Västerås skola och 1637 överförs han till gymnasiet. Den 4 juni 1640 skrivs han in i Upsala.

Hösten 1641 avgår han till Åbo akademi där han stannar till 1644 då han den 8 oktober flyttar till Dorpat (nuvarande Tartu i Estland). Han övergår till teologiska studier och efter förordande av Bengt Skytte får han den 31 juli 1650 fullmakt att vara professor Dorpat i hebreiska och grekiska. Den 4 maj 1652 gifter han sig med Dorothea von Wickeden. Hon dör i barnsäng 1654 och 1655 dör även deras son Nicolaus.

Den 3 september 1655 låter han prästviga sig i Västerås, dock utan att lämna sin professsur. 1656 återvänder han till föräldrahemmet i Kallmora. 1657 gifter han sig med Birgita (Brita) Columba, dotter till kyrkoherden i Husby. Han försöker förgäves bli adjunkt till svärfar vilket domkapitlet inte tillstyrker. Han erbjuds flera tjänster inom stiftet vilka han tackar nej till. Först den 17 augusti 1659 förordnas han till vice pastor åt sin åldrige svärfar.

Kyrkoherde i Husby blir han först efter svärfaderns död och han tillträder kyrkoherdetjänsten den 1 maj 1665. Erik avlider som kyrkoherde i Husby den 9 juni 1669, 47 år gammal.

Uppgifterna om Erik kommer från Västerås Herdaminnen II:I sidan 232, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971).

Sin goda ekonomi använde han till att köpa fastigheter eller låna ut pengar mot pant. Han får fasta (lagfart) på jordägor i Flinö och Vikarebyn,samt uppbjuder tomt i Smedby (pant) och jord i Flatena, köpt av åtskilliga personer. Penningplaceringarna fortsatt i ökat tempo av hans arvingar.


Erik Holstenius.
Född 1622-07-10 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Död 1669-06-09 i Husby (W) [1] . Kyrkoherde i Husby (W).
F Anders Holstenius Holstensson.
Född 1585 i Kallmora, Norberg (U) [2] . Död 1656-07-15 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
FF Holsten Andersson.
Född 1555 i Kallmora, Norberg (U) [3] . Död 1611 i Kallmora, Norberg (U) [3] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
FFF Anders Andersson.
Född 1535 i Kallmora, Norberg (U) [4] . Död 1571 i Kallmora, Norberg (U) [4] . Bergsman i Norberg
FFFF Anders Andersson.
Född 1490 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Död före 1549 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
 
FFM Kerstin Matsdotter.
Född omkring 1535 i Gläfse, Söderbärke (W) [1] . Död efter 1573 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
 
 
FM Sigrid Jonsdotter.
Född Alternativt Persbo, Söderbärke (samma källa) omkring 1560 i Gläfse, Söderbärke (W) [5] . Död efter 1611 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
FMF Jon Larsson.
Född omkring 1520 i Persbo, Grangärde (W) [1] . Död före 1593 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
 
 
FMM NN (Karin är fel) Larsdotter.
Född omkring 1530 i Norrvik, Grangärde (W) [1] . Död före 1597 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
FMMF Lars (Lasse*) Ravalsson.
Född omkring 1490 i Norrvik, Grangärde (W). Död 1572 i Norrvik, Grangärde (W). Bergsfogde
FMMM Ingrid Hansdotter.
Född omkring 1490 i Starbo, Norrbärke (W) [1] . Död i Norrvik, Grangärde (W) [3] .
M Marit .
Född 1592 i Norberg (U) [1] . Död 1656-06-06 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde i Husby (W).
Född 1622-07-10 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1669-06-09 i Husby (W) [1] .

Erik Andersson fick som präst namnet Ericus Andreae Holstenius. Han är son till bergsmannen och bergsfogden Anders Holstensson i Kallmora och hans hustru Marit. I februari 1627 skrivs han troligen in i Västerås skola och 1637 överförs han till gymnasiet. Den 4 juni 1640 skrivs han in i Upsala.

Hösten 1641 avgår han till Åbo akademi där han stannar till 1644 då han den 8 oktober flyttar till Dorpat (nuvarande Tartu i Estland). Han övergår till teologiska studier och efter förordande av Bengt Skytte får han den 31 juli 1650 fullmakt att vara professor Dorpat i hebreiska och grekiska. Den 4 maj 1652 gifter han sig med Dorothea von Wickeden. Hon dör i barnsäng 1654 och 1655 dör även deras son Nicolaus.

Den 3 september 1655 låter han prästviga sig i Västerås, dock utan att lämna sin professsur. 1656 återvänder han till föräldrahemmet i Kallmora. 1657 gifter han sig med Birgita (Brita) Columba, dotter till kyrkoherden i Husby. Han försöker förgäves bli adjunkt till svärfar vilket domkapitlet inte tillstyrker. Han erbjuds flera tjänster inom stiftet vilka han tackar nej till. Först den 17 augusti 1659 förordnas han till vice pastor åt sin åldrige svärfar.

Kyrkoherde i Husby blir han först efter svärfaderns död och han tillträder kyrkoherdetjänsten den 1 maj 1665. Erik avlider som kyrkoherde i Husby den 9 juni 1669, 47 år gammal.

Uppgifterna om Erik kommer från Västerås Herdaminnen II:I sidan 232, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971).

Sin goda ekonomi använde han till att köpa fastigheter eller låna ut pengar mot pant. Han får fasta (lagfart) på jordägor i Flinö och Vikarebyn,samt uppbjuder tomt i Smedby (pant) och jord i Flatena, köpt av åtskilliga personer. Penningplaceringarna fortsatt i ökat tempo av hans arvingar.

Relationer och barn

Gift 1652-05-04 [1] .

Dorotea von Wickeden.
Född 1630-03-20 [1] .
Död 1654-07-12 i Dorpat (Tartu), Estland [1] .
Hon var dotter till senatorn Nils von Wickeden i Dorpat (nuvarande Tatu i Estland). 1654 dör hon dör i barnsäng efter att fött sitt första barn, Nicolaus. Uppgifterna om Dorothea kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan 233, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)

Nikolaus Holstenius.
Död 1655 [1] .


Gift 1657 [1] .

Brita Columba.
Död 1668 i Husby, Husby kbfd (W).

Kristina Holstenia.
Född 1659-03-20 [1] .


Jonas Holstenius.
Pedagog i Skultuna bruk, Skultuna (U) [1] .
Född 1661-01-13 i Husby (W) [1] .
Död 1732-09-03 i Skultuna bruk, Skultuna (U) [1] .


Erik Holstenius.
Född 1663 i Husby (W) [6] .


Samuel Holstenius.
Född 1668 i Husby, Husby kbfd (W) [7] .


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. Gösta Hallberg
  3. krister.forsberg@gmail.com
  4. Kurt Åkerlind nov2014
  5. Krister Forsberg
  6. v130605.b33.s57
  7. v130605.b50.s90

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.