Holstenius, Jonas
1614-1678

Kyrkoherde i Husby (W).
Född 1614 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1678 i Husby (W) [1] .
Äfvenledes härstammar Ruckerskiöldska ätten på möderne från Bergsmanshuset i Kallmora, ty Reinhold Ruckerskiöld, adlad 1751 såsom Hofrättsråd, och redan 1720 Häradshöfding i Näsgårds, Westerbergslagens och Westerdalarnes Fögderier, var född uti Hedemora Stad, son af Handlanden Reinhold Rücker, med dess hustru i 2:dra giftet, Kyrkohederns i Husby, Mag. Jonae Holstenii dotter, Anna Holstenius. Obemärkt kan härvid icke lemnas, att Hofrätts-Rådet Ruckerskiöld var sednare gången gift med Emerentia Polhem, dotter af den odödlige och stora mannen Commerce-Rådet och Commendeuren Polhem. (Ångman; Försök till Beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess Gamla Jern- Bergslag. 1835, Ny uppl av Norbergs hembygdsförening 1925)

Under skoltiden kallar Jonas sig för Norbergensis eller Noraemontanus. Den 25 juni 1628 intages han i Västerås skola, flyttar över till gymnasiet 1631 och blir efter examen i juni 1638 2:a notarie i Cl Physica. Av allt att döma var han mycket duglig, men på grund av att han hade så "lågt mål", d.v.s. talade så tyst att hans predikningar inte kunde höras av församlingen fick han svårt att få en egen församling. I Husby förvärvade han delar i Rävbo, Starbäcksbo, Sundfiske och Källmossan (Källbäcks fäbod). Änkan konsoliderade sedan Rävbo genom att byta bort Starbäcksbo. Uppgifterna om Jonas kommer från Västerås Herdaminnen II:I sidan 534, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)


Jonas Holstenius.
Född 1614 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Död 1678 i Husby (W) [1] . Kyrkoherde i Husby (W).
F Anders Holstenius Holstensson.
Född 1585 i Kallmora, Norberg (U) [2] . Död 1656-07-15 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
FF Holsten Andersson.
Född 1555 i Kallmora, Norberg (U) [3] . Död 1611 i Kallmora, Norberg (U) [3] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
FFF Anders Andersson.
Född 1535 i Kallmora, Norberg (U) [4] . Död 1571 i Kallmora, Norberg (U) [4] . Bergsman i Norberg
FFFF Anders Andersson.
Född 1490 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Död före 1549 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
 
FFM Kerstin Matsdotter.
Född omkring 1535 i Gläfse, Söderbärke (W) [1] . Död efter 1573 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
 
 
FM Sigrid Jonsdotter.
Född Alternativt Persbo, Söderbärke (samma källa) omkring 1560 i Gläfse, Söderbärke (W) [5] . Död efter 1611 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
FMF Jon Larsson.
Född omkring 1520 i Persbo, Grangärde (W) [1] . Död före 1593 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
 
 
FMM NN (Karin är fel) Larsdotter.
Född omkring 1530 i Norrvik, Grangärde (W) [1] . Död före 1597 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
FMMF Lars (Lasse*) Ravalsson.
Född omkring 1490 i Norrvik, Grangärde (W). Död 1572 i Norrvik, Grangärde (W). Bergsfogde
FMMM Ingrid Hansdotter.
Född omkring 1490 i Starbo, Norrbärke (W) [1] . Död i Norrvik, Grangärde (W) [3] .
M Marit .
Född 1592 i Norberg (U) [1] . Död 1656-06-06 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde i Husby (W).
Född 1614 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1678 i Husby (W) [1] .
Äfvenledes härstammar Ruckerskiöldska ätten på möderne från Bergsmanshuset i Kallmora, ty Reinhold Ruckerskiöld, adlad 1751 såsom Hofrättsråd, och redan 1720 Häradshöfding i Näsgårds, Westerbergslagens och Westerdalarnes Fögderier, var född uti Hedemora Stad, son af Handlanden Reinhold Rücker, med dess hustru i 2:dra giftet, Kyrkohederns i Husby, Mag. Jonae Holstenii dotter, Anna Holstenius. Obemärkt kan härvid icke lemnas, att Hofrätts-Rådet Ruckerskiöld var sednare gången gift med Emerentia Polhem, dotter af den odödlige och stora mannen Commerce-Rådet och Commendeuren Polhem. (Ångman; Försök till Beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess Gamla Jern- Bergslag. 1835, Ny uppl av Norbergs hembygdsförening 1925)

Under skoltiden kallar Jonas sig för Norbergensis eller Noraemontanus. Den 25 juni 1628 intages han i Västerås skola, flyttar över till gymnasiet 1631 och blir efter examen i juni 1638 2:a notarie i Cl Physica. Av allt att döma var han mycket duglig, men på grund av att han hade så "lågt mål", d.v.s. talade så tyst att hans predikningar inte kunde höras av församlingen fick han svårt att få en egen församling. I Husby förvärvade han delar i Rävbo, Starbäcksbo, Sundfiske och Källmossan (Källbäcks fäbod). Änkan konsoliderade sedan Rävbo genom att byta bort Starbäcksbo. Uppgifterna om Jonas kommer från Västerås Herdaminnen II:I sidan 534, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)

Relationer och barn

Gift 1655-02-25 [6] .

Anna Dwan.
Född 1635-09-08 i Stockholm [1] .
Död 1659-02-20 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .

Georgius Jonae Holstenius.
Kyrkoherde 1692 i Norrbärke (W).
Född 1656-07-01 i Västerås domkyrkoförs (U).
Död 1695-02-20 i Norrbärke (W) [7] .

Student i Uppsala 1676, magister 1685, prästvigd 1684, vice pastor i Norberg 1684, lektor i historia och poesi i Västerås gymnasium 1688, lektor i fysik och logik 1690, kyrkoherde i Norrbärke 1692, kontraktsprost 1693

Källa: Album för Västmanland-Dala nation i Uppsala

Han intages 1666 i klass 3 i Västerås skola, överflyttar 1671 till gymnasiet och inskrivs 1676.6.2 i Uppsala, där han 1682/83 bevistar Erik Benzelius d.ä:s kollegium. Norbergs församling begärde honom 1683.26.9 till vice pastor åt sin gamle kyrkoherde, vars måg han skulle bli. Domkapitlet bestämde, att han först skulle avsluta sina studier och förrätta vederbörligt predikoprov. Sedan han disputerat färdigt för magistergraden blev an 1684.29.3 prästvigd och vicepastor i Norberg.

När svärfadern dött i slutet av 1686, försökte man få honom till kyrkoherde, vilket icke lyckades, då domkaptitlet ansåg honom vara för ung och omeriterad, varför konungen gav fullmakt åt annan prästman. Han skulle dock befodras vid nästa ledighet, men blev istället 1687.25.5 historiarum et poesos lector med tillträde hostterminen 1688. 1690.13.8 får han byta detta lectorat mot logices et physices. 1691-8-5 fick han kunglig fullmakt på Norrbärkes pastorat. han tillträdde 1693-1- 5, men installerades av biskopen först 1694-19.2. När denne på dagen ett år senare visiterade i Norrbärke kunde Holstenius såsom dödsjuk ej deltaga. 1693 fick han uppdraget att predika vid marknaden året därpå - I kgl fullmakten på Norrbärke ingick, att han skulle vara kontraktsprost. - Läsåret 1691/92 var han rector gymnasii.

Skrifter:

- De genio (Pres. Nicolaus Wolf, adlad Stjernberg) Diss Uppsala, tr. Stockholm 1683.

- De caussis rerum (Pres Joh Bilberg) Diss Uppsala 1684.

- Personverser: (M fl) Kaplan Olaus Aroselius och Maria Holstenia. Bröllop Västerås 1682. - Grat. då Mathias Streuchius blir biskop i Härnösand. Fol Uppsala 1683. Biographica: Jacob Boëthius. Inbjudan till Georgius Jonae Holstenius oration vid tillträde av lektorat i Västerås 1688. (Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, Västerås 1971)


Maria Holstenius.
Född 1657-12-04 i Västerås domkyrkoförs (U) [8] .
Död 1716-06-24 i Husby (W) [8] .


Anna Joensdotter Holstenia.
Född 1659 i Västerås domkyrkoförs (U).
Död 1717 i Hedemora (W).


Gift 1661 i Husby (W) [1] .

Elisabet Dure.
Född 1626 i Husby (W).
Död 1690-05-05 i Rävbo, Husby kbfd (W) [1] .
Hon bodde efter nådeåret på Rävbo och får i dödboken omdömet att hon var en from kvinna, utsatt för många hemsökelser. Uppgifterna om Elisabeth kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan 535, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)

Anders Jonae Holstenius.
Bokhållare
Född 1662-04-03 i Västerås [1] .
Död 1705 i Hedemora (W) [1] .


Jonas Jonae Holstenius.
Lärare
Född 1665 i Västerås domkyrkoförs (U) [9] .
Död 1704 i Äppelbo (W) [9] .
Hämtat från http://web.telia.com/~u21704960/gamskolan.htm: 1713 hade det klagats på läraren Jonas Holstenius,prästson från Husby i Dalarna, att han var onykter och olämplig som lärare, vid visitationen uppgav Jonas att han numera va både nykter och skötsam men för gammal för att klara uppgiften. Skolan låg i närheten av nuvarande Brukshotellet, granne med Inspektorsbyggnaden och Brukskontoret.

Red anm sept 2008: Årtalet stämmer inte. Annan Holstenius? Vilken skola?


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. Gösta Hallberg
  3. krister.forsberg@gmail.com
  4. Kurt Åkerlind nov2014
  5. Krister Forsberg
  6. Calle Lindström Lindesberg
  7. Album för Västmanland-Dala nation i Uppsala
  8. http://www.fyrtiotalisterna.se/dis/0001/1882.htm
  9. Jackie Sjöstrand

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.