Dwan, Anna
1635-1659

Född 1635-09-08 i Stockholm [1] .
Död 1659-02-20 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .


Anna Dwan.
Född 1635-09-08 i Stockholm [1] . Död 1659-02-20 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .
F Georg Gudmundsson Dwan.
Född 1605-12-30 i Norrköping [2] . Död 1647-11-22 i Munktorp (U) [2] . Riksdagsman, kyrkoherde 1642 i Munktorp (U).
FF Gudmund Andersson.
Född i Jönköping [2] . Död omkring 1622 i Norrköping [2] . Handelsman, borgmästare i Norrköping.
   
 
   
 
FM Anna Göransdotter.
Född i Norrköping. Död 1605 i Norrköping [3] .
   
 
   
 
M Helena Elin Pedersdotter.
Född 1611-06-?? i Stockholm [4] . Död 1681-01-13 i Alfta (X) [4] .
MF Peder Gudmundsson (adlad Strömberg 365).
Född 1575 i Jönköping [2] . Död 1655-08-11 i Jönköping [2] . Handlare, borgmästare i Jönköping [2] .
   
 
   
 
MM Anna Månsdotter.
Född 1580-10-?? i Jönköping [5] . Död 1630-07-06 i Jönköping [5] .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1635-09-08 i Stockholm [1] .
Död 1659-02-20 i Västerås domkyrkoförs (U) [1] .

Relationer och barn

Gift 1655-02-25 [2] .

Jonas Holstenius.
Kyrkoherde i Husby (W).
Född 1614 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1678 i Husby (W) [1] .
Äfvenledes härstammar Ruckerskiöldska ätten på möderne från Bergsmanshuset i Kallmora, ty Reinhold Ruckerskiöld, adlad 1751 såsom Hofrättsråd, och redan 1720 Häradshöfding i Näsgårds, Westerbergslagens och Westerdalarnes Fögderier, var född uti Hedemora Stad, son af Handlanden Reinhold Rücker, med dess hustru i 2:dra giftet, Kyrkohederns i Husby, Mag. Jonae Holstenii dotter, Anna Holstenius. Obemärkt kan härvid icke lemnas, att Hofrätts-Rådet Ruckerskiöld var sednare gången gift med Emerentia Polhem, dotter af den odödlige och stora mannen Commerce-Rådet och Commendeuren Polhem. (Ångman; Försök till Beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess Gamla Jern- Bergslag. 1835, Ny uppl av Norbergs hembygdsförening 1925)

Under skoltiden kallar Jonas sig för Norbergensis eller Noraemontanus. Den 25 juni 1628 intages han i Västerås skola, flyttar över till gymnasiet 1631 och blir efter examen i juni 1638 2:a notarie i Cl Physica. Av allt att döma var han mycket duglig, men på grund av att han hade så "lågt mål", d.v.s. talade så tyst att hans predikningar inte kunde höras av församlingen fick han svårt att få en egen församling. I Husby förvärvade han delar i Rävbo, Starbäcksbo, Sundfiske och Källmossan (Källbäcks fäbod). Änkan konsoliderade sedan Rävbo genom att byta bort Starbäcksbo. Uppgifterna om Jonas kommer från Västerås Herdaminnen II:I sidan 534, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)

Georgius Jonae Holstenius.
Kyrkoherde 1692 i Norrbärke (W).
Född 1656-07-01 i Västerås domkyrkoförs (U).
Död 1695-02-20 i Norrbärke (W) [6] .

Student i Uppsala 1676, magister 1685, prästvigd 1684, vice pastor i Norberg 1684, lektor i historia och poesi i Västerås gymnasium 1688, lektor i fysik och logik 1690, kyrkoherde i Norrbärke 1692, kontraktsprost 1693

Källa: Album för Västmanland-Dala nation i Uppsala

Han intages 1666 i klass 3 i Västerås skola, överflyttar 1671 till gymnasiet och inskrivs 1676.6.2 i Uppsala, där han 1682/83 bevistar Erik Benzelius d.ä:s kollegium. Norbergs församling begärde honom 1683.26.9 till vice pastor åt sin gamle kyrkoherde, vars måg han skulle bli. Domkapitlet bestämde, att han först skulle avsluta sina studier och förrätta vederbörligt predikoprov. Sedan han disputerat färdigt för magistergraden blev an 1684.29.3 prästvigd och vicepastor i Norberg.

När svärfadern dött i slutet av 1686, försökte man få honom till kyrkoherde, vilket icke lyckades, då domkaptitlet ansåg honom vara för ung och omeriterad, varför konungen gav fullmakt åt annan prästman. Han skulle dock befodras vid nästa ledighet, men blev istället 1687.25.5 historiarum et poesos lector med tillträde hostterminen 1688. 1690.13.8 får han byta detta lectorat mot logices et physices. 1691-8-5 fick han kunglig fullmakt på Norrbärkes pastorat. han tillträdde 1693-1- 5, men installerades av biskopen först 1694-19.2. När denne på dagen ett år senare visiterade i Norrbärke kunde Holstenius såsom dödsjuk ej deltaga. 1693 fick han uppdraget att predika vid marknaden året därpå - I kgl fullmakten på Norrbärke ingick, att han skulle vara kontraktsprost. - Läsåret 1691/92 var han rector gymnasii.

Skrifter:

- De genio (Pres. Nicolaus Wolf, adlad Stjernberg) Diss Uppsala, tr. Stockholm 1683.

- De caussis rerum (Pres Joh Bilberg) Diss Uppsala 1684.

- Personverser: (M fl) Kaplan Olaus Aroselius och Maria Holstenia. Bröllop Västerås 1682. - Grat. då Mathias Streuchius blir biskop i Härnösand. Fol Uppsala 1683. Biographica: Jacob Boëthius. Inbjudan till Georgius Jonae Holstenius oration vid tillträde av lektorat i Västerås 1688. (Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, Västerås 1971)


Maria Holstenius.
Född 1657-12-04 i Västerås domkyrkoförs (U) [7] .
Död 1716-06-24 i Husby (W) [7] .


Anna Joensdotter Holstenia.
Född 1659 i Västerås domkyrkoförs (U).
Död 1717 i Hedemora (W).


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. Calle Lindström Lindesberg
  3. Fortmeiir Disbyt
  4. VäSHM
  5. Elgenstierna
  6. Album för Västmanland-Dala nation i Uppsala
  7. http://www.fyrtiotalisterna.se/dis/0001/1882.htm

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.