Gudmundsdotter, Anna
-1659?

Död omkring 1659.


Anna Gudmundsdotter.
Död omkring 1659.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Död omkring 1659.

Relationer och barn

Gift.

Göran Andersson.
Förmögen bonde, nämndeman, häradsdomare, rusthållare
Född omkring 1590 i Gesala, Romfartuna (U).
Död omkring 1663.
http://koti.welho.com/mgardber/gezelius:
Göran Andersson #1869, född ca 1590, Häradsdomare, rusthållare, död ca 1663. Släkten Gezelius' stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släkten härstammar från Gesala rusthåll i Romfartuna socken av Västmanland. Namnet Gezelius har härletts från gårdsnamnet Gesala. Gezelius, är en i den svensk-finska kyrkans historia, frejdad släkt, härstammande från Göran Andersson, som var en förmögen bonde och rusthållare på släktgården (sedan urminnes tider) Gesala i Romfartuna socken, Västmanlands län. Han var också nämndeman och häradsdomare. Hans sons sonson, Johannes, adlades 1719 med bibehållet namn, men tog ej introduktion. Johannes son Johan (f. 1721 i Skåne, 1770 lagman, d. 1804 i Åbo) fick 1751 bekräftelse på faderns adelskap och introducerades 1752 med namnet Olivecreutz. En gren av ätten immatrikulerades 1818 på finska riddarhuset, men utslocknade 1830.

Johan Gezelius.
Teologie professor, biskop i Åbo, Finland.
Född 1615-02-03 i Gesala, Romfartuna (U).
Död 1690-01-20 i Åbo, Finland.
1632 inskrevs han som student vid Uppsala universitet, men överflyttade 1634 till universitetet i Dorpat, där han 1638 promoverades till magister samt 1641 utnämndes till ordinarie professor i gregiska och österländska språken. Såsom lärare lade han i dagen ett sällsynt nit och författade bl a en mängd gregiska disputationer, flera läro- och läseböcker samt lexika. Dessutom skötte han en extraordinarie professur i teologiska fakulteten och var tillika, sedan 1645, ledamot av domkapitlet. 1649 flyttade han till Sverige. Han var biskop i Åbo åren 1664-1690. Som biskop i Åbo utgav han 1666 en finskspråkig lärobok "Yxi paras lasten tavara" för folkundervisningen, som ända till in på 1800-talet allmänt användes och utkom sammanlagt i 123 upplagor, den sista 1889. Han lät bygga Finlands första papperskvarn i Tomasböle i Pojo kommun 1667.


"Gezelierna" är tre generationer biskopar med efternamnet Gezelius, alla verksamma i Finland. Den förste var Johan (Johannes) d.ä. som föddes 1615 i Gesala Romfartuna, Sverige, och var biskop i Åbo 1664-1690. Han inledde arbetet med kommentar till Gamla testamentet år 1670. Hans son Johan (Johannes) d.y. var professor i Åbo 1675-81, verkade sedan i Ingermanland och efterträdde sin far som biskop 1690-1718, då han tvingades fly till Sverige under Stora ofreden. Han gjorde den största insatsen för bibelverket och utgav Nya testamentet 1711-1713. Verket fullbordades av sonsonen Johan (Johannes) Nepos ("den yngste"), som var biskop i Borgå 1721-1733 (sedan biskopsstolen flyttats från Viborg). Gamla testamentet utgavs i Stockholm 1724-28. Som medhjälpare hade Gezelierna bl.a. Daniel Juslenius, David Lund och Isak Björklund.
Göran Göransson Gezelius.
Kyrkoherde 1677 i Husby (W).
Född 1631-06-19 i Gesala, Romfartuna (U) [1] .
Död 1684-12-17 i Husby (W) [1] .
Namn efter födelseorten.

Han gick i Västerås skola och studerade från 1645 i Dorpat. Vikarierande rektor i Västerås 1657, rektor i Hedemora samma år. Blev kyrkoherde i Garpenberg 1665 och i Husby 1677.
Källor

  1. http://hem.bredband.net/wall/gen/0001/2_318.htm

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.