Holstenius, Laurentius Andreae
1619-1659

Kyrkoherde1654 i Husby (W).
Född 1619 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1659-03-20 i Husby (W) [1] .
V. collega scholae i Västerås. Prästvigd 1645 och s.å. tertius collega. Tillfölje mycken sjuklighet vid tysk hälsobrunn. Rector scholae i Sala 1647, pastorsadjunkt i Tuna 1649 och comminister i Husby 1654.

1625 togs han in i Västerås skola, övergick 1636 till gymnasiet och skrevs 1640 in i Upsala. Senast 1642 måste han ha åtevänt till Västerås eftersom han under höstterminen har tjänst i Schola Pietatis. Troligen har han därefter återvänt till Upsala men anmäler den 31 maj 1645 att han på grund av sjukdom inte kan fortsätta studierna där. Lars prästvigs den 25 juli 1645. Påföljande år reser han utomlands för att vårda sin hälsa. 1649 blir han pastor i Stora Tuna. Den 31 maj 1653 utses han till kaplan i Husby församling. Den 20 augusti 1654 gifter han sig med kyrkoherden i Husbys dotter Christina Columba.De får tre barn innan Lars avlider i mars 1659, 40 år gammal. Lars bror Erik gifter sig 1657 med hans hustrus syster Birgitta. Uppgifterna om Lars kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan 563, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)


Laurentius Andreae Holstenius.
Född 1619 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Död 1659-03-20 i Husby (W) [1] . Kyrkoherde1654 i Husby (W).
F Anders Holstenius Holstensson.
Född 1585 i Kallmora, Norberg (U) [2] . Död 1656-07-15 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
FF Holsten Andersson.
Född 1555 i Kallmora, Norberg (U) [3] . Död 1611 i Kallmora, Norberg (U) [3] . Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
FFF Anders Andersson.
Född 1535 i Kallmora, Norberg (U) [4] . Död 1571 i Kallmora, Norberg (U) [4] . Bergsman i Norberg
FFFF Anders Andersson.
Född 1490 i Kallmora, Norberg (U) [1] . Död före 1549 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
 
FFM Kerstin Matsdotter.
Född omkring 1535 i Gläfse, Söderbärke (W) [1] . Död efter 1573 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
 
 
FM Sigrid Jonsdotter.
Född Alternativt Persbo, Söderbärke (samma källa) omkring 1560 i Gläfse, Söderbärke (W) [5] . Död efter 1611 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
FMF Jon Larsson.
Född omkring 1520 i Persbo, Grangärde (W) [1] . Död före 1593 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
 
 
FMM NN (Karin är fel) Larsdotter.
Född omkring 1530 i Norrvik, Grangärde (W) [1] . Död före 1597 i Persbo, Grangärde (W) [1] .
FMMF Lars (Lasse*) Ravalsson.
Född omkring 1490 i Norrvik, Grangärde (W). Död 1572 i Norrvik, Grangärde (W). Bergsfogde
FMMM Ingrid Hansdotter.
Född omkring 1490 i Starbo, Norrbärke (W) [1] . Död i Norrvik, Grangärde (W) [3] .
M Marit .
Född 1592 i Norberg (U) [1] . Död 1656-06-06 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde1654 i Husby (W).
Född 1619 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1659-03-20 i Husby (W) [1] .
V. collega scholae i Västerås. Prästvigd 1645 och s.å. tertius collega. Tillfölje mycken sjuklighet vid tysk hälsobrunn. Rector scholae i Sala 1647, pastorsadjunkt i Tuna 1649 och comminister i Husby 1654.

1625 togs han in i Västerås skola, övergick 1636 till gymnasiet och skrevs 1640 in i Upsala. Senast 1642 måste han ha åtevänt till Västerås eftersom han under höstterminen har tjänst i Schola Pietatis. Troligen har han därefter återvänt till Upsala men anmäler den 31 maj 1645 att han på grund av sjukdom inte kan fortsätta studierna där. Lars prästvigs den 25 juli 1645. Påföljande år reser han utomlands för att vårda sin hälsa. 1649 blir han pastor i Stora Tuna. Den 31 maj 1653 utses han till kaplan i Husby församling. Den 20 augusti 1654 gifter han sig med kyrkoherden i Husbys dotter Christina Columba.De får tre barn innan Lars avlider i mars 1659, 40 år gammal. Lars bror Erik gifter sig 1657 med hans hustrus syster Birgitta. Uppgifterna om Lars kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan 563, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)

Relationer och barn

Gift 1654 i Husby (W) [6] .

Kristina Columba.
Född 1634-10-24 i Husby (W) [1] .
Död 1703-12-30 i Husby (W) [1] .
Kristina hade tio barn varav tre i första giftet (med Laurentius Holstenius som var Gezelius företrädare som kyrkoherde i Husby).Elisabet Holstenia.
Död vid ett års ålder
Född 1655-06-10 i Husby (W) [1] .
Död 1657-01-25 i Husby (W) [1] .


Jonas Holstenius.
Född 1657-10-07 [1] .


Maria Holstenia d.ä.
Född 1655 i Husby (W).
Död 1727 [1] .

Drunknade 1727 under en resa på Mälaren.


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. Gösta Hallberg
  3. krister.forsberg@gmail.com
  4. Kurt Åkerlind nov2014
  5. Krister Forsberg
  6. v130605.b8.s8

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.