Blackstadia, Katarina
1622-1702

Född 1622-07-08 i Västerås.
Död 1702 i Västerås.


Katarina Blackstadia.
Född 1622-07-08 i Västerås. Död 1702 i Västerås.
F Laurentius Nicolai Blackstadius.
Född 1590-08-23 i Blacksta (D). Död 1640-05-19 i Falun. Kyrkoherde 1625 i Stora Kopparberg (W).
FF Nicolaus Balck.
Född i Stockholm. Död efter 1610 i Stockholm. Kyrkoherde mellan 1581 och 1590 i Blacksta (D).
FFF Henrik Nilsson Balk.
Rådman i Stockholm.
 
 
   
 
FM Elin Olofsdotter.
   
 
   
 
M Anna Plantina.
Född 1602-08-26 i Arboga stadsförs (U). Död 1633-12-25 i Stora Kopparberg (W).
MF Johannes Svenonis Plantinus.
Född 1561 i Gävle. Död 1611-12-11 i Arboga stadsförs (U). Kyrkoherde mellan 1596 och 1611 i Arboga stadsförs (U).
MFF Sven .
 
 
   
 
MM Katarina (sannolikt Annas mamma) Fordeel.
Död 1603-08-16 i Arboga stadsförs (U) [1] .
MMF Paulus Fordeel.
Död 1603 i Arboga stadsförs (U) [2] .
 
 
MMM Karin Nilsdotter.
 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1622-07-08 i Västerås.
Död 1702 i Västerås.

Relationer och barn

Gift 1639-03-10 i Falun.

Petrus Olai Dalekarlus.
Domprost 1650 i Västerås.
Född 1601-02-28 i Rättvik (W).
Död 1680-04-27 i Västerås.
Broder till den berömde Joh. Olai Stjernhöök, under hvars collegat han studerade i Arboga skola. Fattig, åtnjöt han duk och disk på kommunitetet i Uppsala och hade condition hos d:r Chesnecopherus. Rektor i Arboga 1633. Flyttad 1635 till Västerås i lika tjenst, som der var förenad med logices lectionen i gymnasium. Gjorde med understöd av domcapitels medel en utrikes resa och besökte flera academier. Prästvigd i Arboga 1637, då han nyss hemkommit från Tyskland, där han studerat i Königsberg och tagit hemresan öfver Köpenhamn, då han af kriget hindrades att resa vidare i Tyskland och det var förbjudet att resa åt Holland. Physices lector 1638, prom. mag. i Uppsala 1639, theol. lector och pastor i Hubbo 1642 samt sedan 1648 kyrkoherde i Stora Skedvi.

Efter något år återkallad till Västerås och fick 1650 Drottningens fullmagt att der vara pastor och contractsprost, hvilken titel vid denna tid började ändras till domprost. Presiderade vid prestmötet redan 1648 och var stiftets fullmägtig på flera riksdagar. Hade den kärlek och förtroende, att han två gånger uppfördes på biskopsförslag. Fick det vittnesbörd att hafva varit "en from man utan alla practiquer.

Av Petrus och Carins barn dog flera tidigt. De sex efterlevande antog namnet Aroselius. Sönerna blev präster och döttrarna prästgifta.



Laurentius Petri Aroselius.
Kyrkoherde i Sala (U).
Född 1642-01-30 i Västerås.
Död 1693-03-26 i Sala (U).


Olaus Aroselius.
Kyrkoherde 1695 uti Björksta
Född 1650 i Stora Skedvi (W).
Död 1709.
Född i Stora Skedvi, där fadern då var kyrkoherde.

Prästvigd i Strängnäs 1676 och samma år under-capellan vid Västerås domkyrka. År 1681 befordrad till sysslomanstjänsten, "lika wådlig för honom som för flera andra". Kgl fullmakt 1694 i Björksta, som emellertid ej fick tillträdas, förrän han gjort riktig reda för sig. Det skedde 1695; dock med en stor skuld till domkyrkan, varför all hans egendom blev sequesterad. Även arvet efter hans moder, gamla domprostinnan Carin Dalecarlus, blev anfäktat, ehuru det var reserverat för hans barn; blott dessas faddergåvor kunde frälsas. Huset strävade ständigt med fattigdom och råkade slutligen i stor nöd. Sorger och sjuklighet påskyndade hans död.


Källor

  1. Ekström
  2. Christer Amneus

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.