Forsman, Anna Brita
1712-1801

Född 1712.
Död 1801-03-09.


Anna Brita Forsman.
Född 1712. Död 1801-03-09.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1712.
Död 1801-03-09.

Relationer och barn

Gift.

Mattias Done.
Skomakare-ålderman mellan 1738 och 1774 i Eskilstuna (D) [1] .
Född 1699 [2] .
Död 1791-10-27.
Ålderman i det lofvärda Skomakareembetet i Eskilstuna.

Enligt sägen skall hans farfar (Johan??) vara en av de polska magnater, med vilkas stöd Karl X Gustaf år 1655 lät hylla sig som konung i Polen. Då kort tid därefter denne genom förnyad folkresning blev avsatt, nödgas de av hans anhängare, som inte avföll, lämna Polen bland dem Dohna. Som politisk flykting rymde han över svenska Livland till Sverige, där hans son slutligen blev bosatt i Eskilstuna och livnärde sig som hantverkare. Så och hans efterkommande i tre generationer.

-----------

Anm aug 2008: I övrigt finns ytterligare information om Mattias familj: BrorErik Olsson, fd stadsarkivarie, 016-515773, skrev en uppsats i Sörmlandsbygden 1975, sid 151. Att ta fatt på vid första tillfälle.

BoU 1772 inför boskillnad (?) F2:6 nr 12.Petter Done.
Skomakargesäll mellan 1762 och 1771 i Eskilstuna (D) [1] .
Nämnd men överstruken i EKoF kommunionslängd DII:2 (1761-1769) sid 37. Uppenbarligen begått nattvard 1761-1764.

"Fd skom gesäll P Done" mantalsskriven i Katarina Norra år 1810

(http://www.ssa.stockholm.se/Anvand-arkiven/Folkbokforing-och- mantalsskrivning/Register-till-mantalsbocker/Mantalsregister-1880-1884/)
Karl Gustav Done.
Skomakare, mästare efter 1757 i Eskilstuna (D) [1] .
Född 1732-10-28 i Eskilstuna (D) [3] .
Död 1781-03-29 i Eskilstuna (D) [4] .
Hypotes jan 2008:

Skomakare Karl Gustav Done gift 27/4 i Hammarby församling med Kristina Ström.

Barn: Karl Johan 21/11 1760, Lars Peter 25/1 1769, Margareta Kristina 10/5-3/6 1767 och Anna Maria 22/1 1759. Källa: Stadsbiblioteket i Eskilstuna, MN 730/C:2.

Gården nr 71, BoU 1782 F2:8 nr 5

Alternativ (samma källa), mest sannolikt:

Skomakarmästare Karl Dohne, ogift, död 29/3 1781 vid 49 års ålder (=född 1732).
Anders Done.
Född 1733.
Död 1733-03-24.


Johan Done.
Skomakarmästare 1779-88, ålderman i Eskilstuna (D) [5] .
Född 1736-01-06.
Död 1798-04-17.

Nämnd men överstruken i EKoF kommunionslängd DII:2 (1761-1769) sid 37. Uppenbarligen begått nattvard 1761-1766.

1756 27/12: )Efter avslutade läroår hos fadern, åldermannen Mattias Done , utskrevs Johan Done som gesäll och erlade till lådan 6 daler kopparmynt jämte 16 öre till de fattiga.

1759 22/10: Genom sin broders, skomakarmästare Karl Gustaf Done, förmedling ansökte han om att få ingå i mästarnas gemenskap. Ämbetet lämnade sitt samtycke till ansökningen och skulle åldermannen inge en framställning till magistraten om burskap för honom.

1768 6/6: Sedan magistraten den 30 maj givit sitt bifall, anhöll Johan Done att få förfärdiga sitt mästarstycke och erlade i äskepengar 6 daler jämte 1 daler 16 öre till de fattiga. Ämbetet gav sin sanktion till att han till nästa lördag skulle förfärdigas detta prov, "som bestod i ett par stövlar pump av narvläder, 1 par d:o mansskor och ett par kvinnsskor svarta". Till "skådemästare" utsågs mäster Fredrik Lindberg och mäster Gustaf Westberg. Tillskärningen skulle äga rum i åldermannens verkstad av "styckemästaren" Johan Done i närvaro av skådemästarna.

1768 12/6: Mästarestyckena uppvisades, besiktigades och godkändes. Johan Done erlade i enlighet med skråordningens bestämmelser 5 daler silvermynt till lådan och 2 mark silvermynt till de fattiga. Därefter förklarades han som en ärlig mästare och ämbetsbroder samt tillönskades lycka och framgång.

Om Johan Done kan dessutom sägas, att han år 1775 blev bisittare i skomakarämbetet i Eskilstuna och år 1781 valdes till ålderman, vilket uppdrag han innehade i 14 år.

Det är uppenbart, att släktskapen med två framståendeskomakaremästare i staden, fadern och brodern, bidrog till Johan Dones egen framgång. Studerar man Donesläkten under 1700-talet utifrån skråhandlingarna och kyrkoarkivalierna, får man fram en hel skomakaredynasti, som dominerade i skomakarämbetet i Eskilstuna under större delen av 1700-talet, något som också framgår av släkttavlan.

Det var en speciell och kostnadskrävande procedur att bli mästare. Släktförbindelser med skomakaremästare i staden bidrog verksamt till att en gesäll upptogs i mästarnas skara och där erhöll framträdande förtroendeuppdrag.

Ovanstående hämtat från Sörmlandsbygden 1975, Bror-Erik Ohlsson.
Margareta (Greta) Done.
Född 1738-10-16 [6] .
Död 1806-09-18.


Maria Brita Done.
Född 1740-06-01 i Eskilstuna (D) [7] .
Flyttade 1803 till dottern i Attmar (AI:13b sid 254)


Ellen Done.
Född 1744-06-04.


Anders Done.
Logarvaregesäll
Född 1747-01-03 i Eskilstuna (D) [8] .
Död 1804 i Rytterne (U) [9] .


Fredrik Done.
Född 1751-09-23 i Eskilstuna (D) [10] .

Omnämnd men överstruken i kommunionslängd EKoF DII:3 (1770-1778) sid 42.

Flyttat från orten?


Samuel Done.
Född 1757-04-11 i Eskilstuna (D) [11] .
Död 1819-03-27 i Örebro [12] .
Fänrik? Utflyttad via Örebro 1792 till Västra Vingåker ?? (hypotes fortsättningsvis).

Inledningvis gesäll 1791-1795 (enligt hfl gift med JCE 1791) hos krukmakaren Anders Apel på torpet Katrineberg Berga rote. Under denna tid föddes och dog det första barnet, sonen Samuel. Hfl 1797-1802 anger att SD nu är etablerad som krukmakare och att paret är inflyttade till det närbelägna torpet Stenudd där de bor till minst 1811.

Micke Andersson jan 2008: "Han kom till V. Vingåker 1790 (hos krukmakare Appel), bodde i Örebro 1791 (Kakelugnsmakargesäll hos kakelugnsmakare Lars Lagerlund.) och kom tillbaka till Vingåker 1792. Flyttade sedan till Stenudd, Catharineberg, V.Vingåker förs.(D) där han bodde tills sin död, 1819-03-27. Enligt dödboken avled han dock i Örebro."
Källor

 1. Sörmlandsbygden 1975 (Bror-Erik Ohlsson)
 2. EKoF AIa:2a sid 25, AIa:1 bild 97
 3. C:2 sid 82
 4. BoU 1782 F2:8 nr 5
 5. EKoF AIa:1 bild 139
 6. EKoF AIa:2a sid 85
 7. Ljusnarsberg AI:13b sid 380b
 8. C:2 sid 200
 9. EKoF AIb:1 sid 157
 10. C:2 sid 246, DII:3 (1770-1778) sid 42
 11. 79.79.68100
 12. Micke Andersson

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.