Gregersdotter, Margareta
1605-1665

Född 1605.
Död 1665.


Margareta Gregersdotter.
Född 1605. Död 1665.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1605.
Död 1665.

Relationer och barn

Gift.

Erik Andersson.
Bonde, seglingsman
Född 1605 i Hermanö, Morlanda (O) [1] .
Död 1660 i Hermanö, Morlanda (O) [1] .

Olof Eriksson Kvilldal.
Kyrkoherde
Född 1625-11-14 i Hermanö, Morlanda (O).
Död 1701-02-07 i Kville (O).
Noteringar

Syskon: Johan 1625-1711, Maren 1635-1707, Sigrid 1635-1701 /Rolf Berlins databas: hem.passagen.se/roberl/

Kyrkoherde i Kville åren 1662-1701. /Kville Härad, s 299 (Är det samma person som på s 319 signerat med "Oluff Ericksön"?)

Gick i 10 års tid i skola i Uddevalla och Malmö. Studerade i Köpenhamn 1648. Blev i april 1662 kallad till kaplan i Kville och prästvigd i Karlstad s.å. Kyrkoherde här s.å. En kort tid 1685, vice prost i Viken, vilken syssla han avsade sig.

" ..född på Hermans Öen i Morlanda Sockn på Orust...höltz uti Scholan först i Uddevalla ock sen i Malmö i 10 år; ther ifrån han reste 1648, til Kiöpenhamns Academie: ock tå han ther wäl anlagt studier i 4 år ock wid sin hemkomst præceptoreret först hos Kyrkojerden Herr Peder Jacobsson, i Näsinge 2 År; sen hos sal. Probsten Hr. Johan Jensson i Qwille i 8 År, blef han af honom kallad 1662 i April til Capellan i Qwille ock Ordinerad i Carlstad, af tå warande Superintendent M. SvenoneBenedicti: Samma År effter sal. Probstens död, är han d. 2 Julii af hela Församlingen enhälleligen kallad til Kyrkoheerde i Qwille, särdeles som han hade förlofwat sig med sal. Probstens Dotter Ingeborg Johansdotter Giedda/ wid hwilken han sen året efter1663 d. 4 Octob. Lät sif wiga ock ther efter blef wälsignad med 2:ne Söner ock 1 Dotter" /Bohus Läns Beskrifning av Johan Oedman 1746

År 1693 skriver Oluff:

"Genom Guds kraftiga bistånd har min allernådigste konungs underdånigste tjenare en lång tid troligen (med trohet) arbetat uti Herrans vingård, varandes, sedan jag Öfverste Själaherden Christo Jesu förmodligen några själar tilvunnigt, numera en utlefvat och utarbetat man, som på 6 års tid... mer vid sängen hållit än predikoembetet kunnat upvachta. Men til dess ersättiande har superintendenten Broman, medan han lefde, förordnat min son Johan Oluffsson at vara min Coadjutor (medhjälpare)... Beder fördenskull Kungl. Maj:t mig ålderstigne och utarbetade Jesu tjenare en välsignelse gifva för än jag dör och min son med detta pastoratet beneficera (begåva)"

Hans önskan uppfylldes men han förestod dock pastoratet till 1700. Hans namn har gått till eftervärlden med det vittnesbördet, att han var en gudfruktig, gladlynt och sällskaplig man. /Skarstedts Herdaminne Göteborgs stift


Källor

  1. Rolf Berlins databas: http://hem.passagen.se/roberl/

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.