Bruhn, Inger Helgesdotter
1679-1719

Född 1679 [1] .
Död 1719 [1] .


Inger Helgesdotter Bruhn.
Född 1679 [1] . Död 1719 [1] .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1679 [1] .
Död 1719 [1] .

Relationer och barn

Gift.

Erik Oluffsen Kvilldal.
Klockare, strandfogde
Död omkring 1723 [2] .
Noteringar:

Syskon: Johan/Johannes, faderns efterträdare som kyrkoherde i Kville Else/Elsa, gift med Nils Ström, kyrkoherde i Tossene.

/Skarstedts Herdaminne Göteborgs stift, Agneta Schick

Erik var först gift med Catharina Farther. Barn: Magnus Eriksson Quilldahl. brukade Lerstens gård 1732 /Olga Dahls forskning, genom Agneta Schick

Bosatt i Fjällbacka, Lerstens gård. Köpte Övre Lerstens gård av stämpelmästaren i Göteborg, Paul Wallin. Wallin visade 1703 på Kvilletinget upp ett köpekontrakt daterat 13 oktober, och 1706-01-27 en skuldsedel för detta köp, daterad 1705-03-16. Priset var 230 daler. Gården var Eriks odel. "En dragonrusthållstam tillika med rustningshästar och munderingar... dess likes en stor båt med segel och behörig redskap, en vadbåt med dess segel och en mindre båt med vaa lått."

Wallin sålde också till Erik Qvilldahl en del egendom vid Fjällbacka strand; hus och våningar, sjöbodar och lofter, krydd- och trähagar med inredning av bord, bänkar, slagbänk och sängar, med undantag av en, eller istället, ett halvt dussin stolar, en klädesrull med malekvarn och kakelugnar.

Erik arrenderade ut hela Fjällbacka på många år till Johannes Andersson.

1712, enligt ett kontrakt från januari 1711, skulle Johannes Andersson d.y. i Lersten för 100 daler på 20 år, hyra Erik Qvilldahls Övre Lersten. Johannes hade vidare pantat till sig alla standsittares tomtlegor på Fjällbacka strand, på 20 år, från Erik. I avtalet ingår att han får dennes skattehemman och rusthåll på Lerstens mark. Erik skulle fritt få mulbeta sina kreatur, kor och svin, men å andra sidan skulle Johannes få mulbeta sina djur när Eriks ängar slagits. Erik skulle varje år erlägga tilldelning av berörda ägor. På annat ställe framgår att Fjällbacka strand ingick i Lerstens ägor. Tomten Qvilldahl bebodde på Fjällbacka strand skulle han själv fritt få njuta utan grundlega.

Enligt Skarstedt blev Erik klockare i Kville. Erik hade knackig ekonomi senare i livet. 1721-02-06 krävs han på en skuld av Johan Krok, brodern kyrkoherde Johans efterföljare i äktenskapet. Krok säger då att han beslutat gå varligt fram som fordringsägare på grund av att Erik hade ett slätt ekonomiskt tillstånd med en hoper små omyndiga barn. Även hans svåger Jacob Strömdahl (gift med Ingers syster Anna i Strömstad och dessutom troligen Johannes Anderssons kusin) krävde honom på skulder.

/Olga Dahls forskning om Qvilldahl, genom Gudrun Dahl, anbytarforumInger Helena Eriksdotter Kvilldal.
Född 1714 i Kville (O) [2] .
Död 1796 i Tossene (O) [2] .
Gifte om sig 1774 med Tore Jakobsson på Långön, Tossene.

Inger sålde sin andel i gården Lersten, Kville, och hjälpte sin man att med köpeskillingen därifrån lösa ut Fredrik Hansson Wingårds andel i gården Bräcke. Gården utgjorde "ett helt odals rusthåll". Fredrik var bror till Didrik. /Wingårdskrönikan


Källor

  1. Wingård, släktkrönika av Hugo Wingård
  2. Sotenäs personhistoriska förening

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.