I vilken socken på Hisingen låg fädernegården? (lite måste du kunna för att komma vidare...)

Om du får problem med inloggningen, kontakta Anders.